คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวาย

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เชิญศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์

ฟรี!

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

44/2 หมู่ 7 บ้านหวาย

ต.ธารละหลอด อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา 30110

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

หรือ

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวาย

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

ทาง อีเมล์ (e-mail)