คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวาย

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ


อาจารย์นักรบ พหลวาณิช และแม่มะลิอาจารย์สันติสุขเทศนาที่คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวายห้องประชุมเด็ก ๆ ถวายเพลงพิธีบัพติศมาสมาชิกของคริสตจักร