คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาท

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เดือนตุลาคม ปี 2016 คริสตจักร
ร่วมงานค่ายที่จ.อุดรธานีคริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานีหัวข้อของงานค่ายคือ
ครอบครัวคริสเตียนอาจารย์ประดิษฐ์เทศนาอาจารย์สันติสุขเทศนาการถวายเพลงพิเศษห้องประชุมสมาชิกที่ร่วมงานค่าย