คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาท

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เชิญศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์

ฟรี!

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

110 ซอยเทศบาล 3

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยนาท 17000

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

หรือ

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

คริสตจักรแบ๊พติสชัยนาท

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

ทาง อีเมล์ (e-mail)