คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เดือนตุลาคม ปี 2017 คริสตจักร
ร่วมงานค่ายที่จ.อุดรธานีคริสตจักรแบ๊พติสอุดรธานีอาจารย์ Stephen Miller เทศนาการถวายเพลงพิเศษห้องประชุมสมาชิกที่ร่วมงานค่าย