คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เชิญศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์

ฟรี!

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

ตู้ ป.ณ. 40 ปณจ.นครราชสีมา 30000

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

หรือ

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

คริสตจักรแบ๊พติสโคราช

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

ทาง อีเมล์ (e-mail)