คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ


สมาชิกมีทั้งผู้ใหญ่ อนุชนและเด็กๆสมาชิกฟังอ.สันติสุขสอนพระคัมภีร์หลังประชุมวันอาทิตย์สมาชิกทานอาหารด้วยกันคุณโด่งเป็นผู้นำเพลงของคริสตจักร