คริสตจักรแบ๊พติสต์ลําลูกกา

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.นครราชสีมา

คริสตจักรแบ๊พติสต์นครพนม
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.นครพนม

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาท
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.ชัยนาท

คริสตจักรแบ๊พติสต์สุรินทร์
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.สุรินทร์

คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวาย
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.นครราชสีมา

คริสตจักรแบ๊พติสต์เชื่อพระคัมภีร์
คลิกเพื่อดูเวบไซท์ของคริสตจักร
คริสตจักรอยู่จ.เชียงราย

Baptist International Missions, Inc.
http://www.bimi.org
องค์การมิชชันของอาจารย์ฟีลิป โพ้ป

พันธกิจอธิษฐาน
http://www.thaipope.org/jimbook/prayer_chain.html
เข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานสำหรับงานรับใช้พระเจ้า!

โครงการง่าย ๆ ของพระเจ้าสำหรับความรอด
http://www.thaipope.org/books/plan.pdf
ใบปลิวที่อธิบายอย่างชัดเจนเรื่องความรอด

ใบปลิวภาษาไทยจาก Chick
http://www.chick.com
ใบปลิวภาษาไทย

เว็บไซต์ของอาจารย์ฟีลิป โพ้ป
http://www.thaipope.org/tindex.html
ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์
มิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978