คริสตจักรแบ๊พติสต์สุรินทร์

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เชิญศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์

ฟรี!

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

395-397 ถนนเทศบาล 1

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

หรือ

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

คริสตจักรแบ๊พติสต์สุรินทร์

เราจะส่งบทเรียนชุดแรกไปให้

ทาง อีเมล์ (e-mail)