คริสตจักรแบ๊พติสต์สุรินทร์

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ


การวางมือให้อาจารย์สดุดีอาจารย์ Jim และ Kathi Hayesครอบครัวอาจารย์ Matt Jonesสมาชิกอยู่หน้าที่ประชุมของคริสตจักรสมาชิกฟังอาจารย์สอนพระคัมภีร์การประชุมของคริสตจักรการทานอาหารหลังประชุมการประชุมตามบ้านสมาชิกประชุมตามบ้านการประชุมตามบ้านการประชุมของคริสตจักรสมาชิกฟังอาจารย์เทศนา