คริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานี

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

เชิญอ่านพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

ไฟล์ต่อไปนี้อยู่ใน Adobe PDF format

download Adobe Acrobat Reader

ปฐมกาล  อพยพ  เลวีนิติ  กันดารวิถี  พระราชบัญญัติ 

โยชูวา  ผู้วินิจฉัย  นางรูธ  ๑ ซามูเอล  ๒ ซามูเอล 

๑ พงศ์กษัตริย์  ๒ พงศ์กษัตริย์  ๑ พงศาวดาร  ๒ พงศาวดาร

เอสรา  เนหะมีย์  เอสเธอร์  โยบ  เพลงสดุดี

สุภาษิต  ปัญญาจารย์  เพลงซาโลมอน  อิสยาห์  เยเรมีย์

เพลงคร่ำครวญ  เอเสเคียล  ดาเนียล  โฮเชยา  โยเอล

อาโมส  โอบาดีย์  โยนาห์  มีคาห์  นาฮูม

ฮะบากุก  เศฟันยาห์  ฮักกัย  เศคาริยาห์  มาลาคี

มัทธิว  มาระโก  ลูกา  ยอห์น  กิจการ

โรม  ๑ โครินธ์  ๒ โครินธ์  กาลาเทีย  เอเฟซัส  ฟีลิปปี

โคโลสี  ๑ เธสะโลนิกา  ๒ เธสะโลนิกา  ๑ ทิโมธี  ๒ ทิโมธี

ทิตัส  ฟีเลโมน  ฮีบรู  ยากอบ  ๑ เปโตร  ๒ เปโตร

๑ ยอห์น  ๒ ยอห์น  ๓ ยอห์น  ยูดาส  วิวรณ์


พจนานุกรมอธิบายศัพท์ในพระคัมภีร์

ประวัติความเป็นมาของหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์


พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ 2003 (c) อ.ฟีลิป โพ๊ป

สงวนลิขสิทธิ์