คริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานี

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ


ตึกของคริสตจักรงานเปิดคริสตจักรเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2017สมาชิกที่ร่วมงานเปิดคริสตจักร