คริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานี

คริสตจักร
สมาชิก
งานค่าย
ใบปลิว
บทเรียน
พระคัมภีร์
หน้าอื่น ๆ

เชิญอ่านใบปลิวต่อไปนี้

ผู้สร้างหรือผู้โกหก

เรื่องความรักอันมหัศจรรย์

มีทางเดียวเท่านั้น

นี่คือชีวิตของท่าน

ความจริงมาบังเกิด

ศาสนาและความดี

ท่านหลุดพ้นหรือยัง ?

โครงการง่ายๆของพระเจ้าสำหรับความรอด

ถ้าท่านต้องการใบปลิว

หรือหนังสืออื่นๆเกี่ยวกับพระเจ้า

ส่งชื่อ ที่อยู่มายัง

คริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานี

แล้วเราจะส่งไปให้