กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โนอาห์ ครอบครัวของท่าน และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
7:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้
7:2 เจ้าจงเอาสัตว์ทั้งปวงที่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัว และสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่
7:3 นกในอากาศทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัวด้วย เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
7:4 เพราะว่าอีกเจ็ดวัน และเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันและสี่สิบคืน และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่เราสร้างมานั้นเราจะทำลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก”
7:5 และโนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน
7:6 และเมื่อน้ำท่วมบนแผ่นดินโลก โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี
7:7 และโนอาห์ทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่าน จึงเข้าไปในนาวาพร้อมกับท่าน เพราะเหตุน้ำท่วม
7:8 สัตว์ทั้งปวงที่สะอาดและสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก
7:9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์
7:10 และต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำก็ท่วมบนแผ่นดินโลก
7:11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกันนั้นเอง น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก
7:12 และฝนก็ตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันและสี่สิบคืน
7:13 ในวันเดียวกันนั้นเองโนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท และภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทั้งสามของท่านได้เข้าไปในนาวาพร้อมกัน
7:14 เขาเหล่านั้นและสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และนกทั้งปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน
7:15 และบรรดาสัตว์เหล่านี้ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ คือบรรดาเนื้อหนังที่มีลมปราณแห่งชีวิต
7:16 และบรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นได้เข้าไปทั้งตัวผู้และตัวเมีย คือบรรดาเนื้อหนังตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดท่านไว้ข้างใน

น้ำท่วมสูงเหนือภูเขา
7:17 และน้ำได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน และมวลน้ำมากหลายก็ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาไว้ และได้หนุนนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก
7:18 และมวลน้ำไหลเชี่ยวและทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้ำมากหลาย
7:19 และมวลน้ำไหลเชี่ยวทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้าสวรรค์
7:20 มวลน้ำไหลเชี่ยวสูงขึ้นไป และท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก
7:21 และบรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก และสัตว์ใช้งาน และสัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น
7:22 และบรรดาสิ่งซึ่งมีลมปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางรูจมูก คือสิ่งสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินแห้ง ก็ตายสิ้น
7:23 และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทำลาย ทั้งมนุษย์ และสัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกทำลายจากแผ่นดินโลก และโนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวาเท่านั้นที่รอดชีวิต
7:24 และมวลน้ำไหลเชี่ยวบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope