กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

คุณค่าแห่งชีวิต
9:1 และพระเจ้าทรงอวยพรแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของท่าน ทั้งตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดก และทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก
9:2 และสัตว์ป่าทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก ทั้งบรรดานกในอากาศ สิ่งทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันได้ถูกมอบอยู่ในมือพวกเจ้าแล้ว
9:3 ทุก ๆ สิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิ่งให้แก่พวกเจ้าแล้ว
9:4 แต่เนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน ซึ่งคือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย

ฆาตกรฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวิต
9:5 และโลหิตของพวกเจ้าที่เป็นชีวิตของพวกเจ้าเราจะเรียกเอาแน่นอน เราจะเรียกเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั้งปวงและจากมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวิตมนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน
9:6 ผู้ใดทำให้โลหิตของมนุษย์ไหล ผู้อื่นจะทำให้ผู้นั้นโลหิตไหล เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระเจ้า
9:7 และพวกเจ้า พวกเจ้าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้น อุดมบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้น”
9:8 และพระเจ้าได้ตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านว่า

พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับโนอาห์
9:9 “และดูเถิด คือเราเอง เราตั้งพันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของพวกเจ้าที่มาภายหลังพวกเจ้า
9:10 และกับสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้า คือนก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกที่อยู่กับพวกเจ้า สัตว์ทั้งปวงที่ออกจากนาวา รวมทั้งบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก
9:11 และเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการทำลายบรรดาเนื้อหนังโดยน้ำท่วมอีก ทั้งจะไม่มีน้ำมาท่วมทำลายแผ่นดินโลกอีกต่อไป”
9:12 และพระเจ้าตรัสว่า “นี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราตั้งไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้า ในทุกชั่วอายุตลอดไปเป็นนิตย์
9:13 เราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินโลก
9:14 และจะเป็นไปอย่างนี้เมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่เมฆนั้น
9:15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงแห่งบรรดาเนื้อหนัง และน้ำจะไม่มาท่วมทำลายบรรดาเนื้อหนังอีกต่อไป
9:16 และจะมีรุ้งที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดินโลก”
9:17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ตั้งไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดินโลก”
9:18 และบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือเชม ฮาม และยาเฟท และฮามเป็นบิดาของคานาอัน
9:19 นี่เป็นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกมาจากคนเหล่านี้

โนอาห์เมาเหล้าองุ่น
9:20 และโนอาห์เริ่มเป็นชาวสวนและท่านทำสวนองุ่น
9:21 ท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นและเมาไป และท่านก็เปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของท่าน
9:22 และฮาม บิดาของคานาอัน เห็นความเปลือยกายแห่งบิดาของตน และได้บอกพี่น้องทั้งสองคนของเขาที่อยู่ภายนอก
9:23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ง พาดบ่าของเขาทั้งสองคน เดินหันหลังเข้าไป และปกปิดกายเปลือยเปล่าแห่งบิดาของพวกเขา และไม่ได้หันหน้าของพวกเขา และพวกเขาไม่เห็นความเปลือยกายแห่งบิดาของพวกเขา
9:24 และโนอาห์สร่างเมาจากเหล้าองุ่นของท่านแล้ว และรู้ว่าบุตรชายสุดท้องของท่านได้ทำอะไรแก่ท่าน

คานาอันถูกสาปแช่ง
9:25 และท่านพูดว่า “คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะเป็นทาสแห่งทาสทั้งหลายของพี่น้องของเขา”
9:26 และท่านพูดว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา
9:27 พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนยาเฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา”
9:28 และหลังจากน้ำท่วม โนอาห์มีชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี
9:29 และรวมอายุของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิ้นชีวิต

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope