กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เมืองโสโดมถูกทำลายโดยกษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
14:1 และต่อมาในสมัยของอัมราเฟลกษัตริย์แห่งเมืองชินาร์ อารีโอคกษัตริย์แห่งเมืองเอลลาสาร์ เคโดร์ลาโอเมอร์กษัตริย์แห่งเมืองเอลาม และทิดาลกษัตริย์แห่งประชาชาติต่าง ๆ
14:2 กษัตริย์เหล่านี้ได้ทำสงครามสู้รบกับเบรากษัตริย์แห่งเมืองโสโดม บิรชากษัตริย์แห่งเมืองโกโมราห์ ชินาบกษัตริย์แห่งเมืองอัดมาห์ เชเมเบอร์กษัตริย์แห่งเมืองเศโบยิม และกษัตริย์แห่งเมืองเบลาซึ่งคือเมืองโศอาร์
14:3 และบรรดากษัตริย์เหล่านี้รวมทัพกันในหุบเขาแห่งสิดดิมซึ่งคือทะเลเกลือ
14:4 กษัตริย์เหล่านี้ยอมรับใช้กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปีที่สิบสามกษัตริย์เหล่านี้ก็กบฏ
14:5 และในปีที่สิบสี่กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษัตริย์ที่อยู่กับท่านยกมาและตีคนเรฟาอิมที่เมืองอัชทาโรท คารนาอิม คนศูซิมที่เมืองฮาม คนเอมิมที่เมืองชาเวห์ คีริยาธาอิม
14:6 และชาวโฮรีที่ภูเขาเสอีร์ซึ่งเป็นของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยู่ใกล้ถิ่นทุรกันดาร
14:7 และกษัตริย์เหล่านี้กลับมา และมาถึงเมืองเอนมิสปัทซึ่งคือเมืองคาเดช และยกมาตีแผ่นดินทั้งสิ้นของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ที่อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย
14:8 และกษัตริย์แห่งเมืองโสโดม กษัตริย์แห่งเมืองโกโมราห์ กษัตริย์แห่งเมืองอัดมาห์ กษัตริย์แห่งเมืองเศโบยิม และกษัตริย์แห่งเมืองเบลา (คือเมืองโศอาร์) ก็ออกไปสู้รบกับกษัตริย์เหล่านั้น ในหุบเขาแห่งสิดดิม
14:9 กับเคโดร์ลาโอเมอร์กษัตริย์แห่งเมืองเอลาม ทิดาลกษัตริย์แห่งประชาชาติต่าง ๆ อัมราเฟลกษัตริย์แห่งเมืองชินาร์ และอารีโอคกษัตริย์แห่งเมืองเอลลาสาร์ กษัตริย์สี่องค์ต่อห้าองค์
14:10 และที่หุบเขาแห่งสิดดิมมีบ่อยางมะตอยเต็มไปหมด และเหล่ากษัตริย์แห่งเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ได้หนีมาและตกลงไปที่นั่น และส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีไปยังภูเขา
14:11 และกษัตริย์เหล่านั้นจึงเก็บบรรดาทรัพย์สิ่งของและเสบียงอาหารทั้งสิ้นของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป
14:12 และกษัตริย์เหล่านั้นได้จับโลทบุตรชายของน้องชายอับรามผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป

อับรามช่วยชีวิตโลท
14:13 และมีคนหนึ่งที่หนีมานั้นได้บอกให้อับรามชาวฮีบรูทราบ เพราะว่าท่านอาศัยอยู่ที่ราบแห่งมัมเรคนอาโมไรต์ พี่น้องของเอชโคล์และพี่น้องของอาเนอร์ และคนเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับอับราม
14:14 และเมื่ออับรามได้ยินว่าหลานชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงเอาอาวุธไปให้พวกคนใช้ของท่านที่ชำนาญศึก ที่เกิดในบ้านท่าน จำนวนสามร้อยสิบแปดคน และไล่ตามพวกเขาไปที่เมืองดาน
14:15 และท่านได้แยกคนของท่านต่อสู้พวกเขา ทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านออกเป็นกอง ๆ ในกลางคืน ก็เข้าตีพวกเขาและไล่ตามพวกเขาจนถึงเมืองโฮบาห์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายแห่งเมืองดามัสกัส
14:16 และท่านนำบรรดาทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมด ทั้งนำโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ่งของของเขา พวกผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย

เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตแห่งเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
14:17 และหลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วมกำลังกันนั้นแล้ว กษัตริย์แห่งเมืองโสโดมก็ออกมาพบท่าน ที่หุบเขาแห่งชาเวห์ ซึ่งเป็นหุบเขาของกษัตริย์
14:18 และเมลคีเซเดคกษัตริย์แห่งเมืองซาเล็มได้นำขนมปังและน้ำองุ่นมาให้ และท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด
14:19 และท่านก็อวยพรแก่อับรามและกล่าวว่า “ขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดให้อับรามได้รับพรเถิด
14:20 และสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า” และอับรามก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดถวายแด่ท่าน

อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษัตริย์แห่งเมืองโสโดม
14:21 และกษัตริย์แห่งเมืองโสโดมตรัสแก่อับรามว่า “ขอคืนคนให้แก่เราและทรัพย์สิ่งของนั้นเจ้าจงเอาไปเถิด”
14:22 และอับรามกล่าวแก่กษัตริย์แห่งเมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
14:23 ว่าข้าพเจ้าจะไม่รับเอาเส้นด้ายแม้กระทั่งสายรัดรองเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รับเอาสิ่งใด ๆ ที่เป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้กระทำให้อับรามมั่งมี’
14:24 เว้นแต่สิ่งที่พวกคนหนุ่มได้กินและส่วนของคนทั้งหลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขาเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope