กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินโมริยาห์
22:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า “อับราฮัม” และท่านทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”
22:2 และพระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตรชายของเจ้า บุตรชายคนเดียวของเจ้า คืออิสอัค ผู้ที่เจ้ารัก และไปยังแผ่นดินแห่งโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”
22:3 และอับราฮัมได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด ผูกอานลาของท่าน และพาคนใช้หนุ่มของท่านสองคนไปกับท่าน กับอิสอัคบุตรชายของท่าน และตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชา และลุกขึ้นเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่ท่าน
22:4 แล้วในวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้น และเห็นที่นั้นแต่ไกล
22:5 และอับราฮัมได้พูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่า “พวกเจ้าจงอยู่กับลาที่นี่เถิด และเรากับเด็กหนุ่มจะไปนมัสการที่โน้น และจะกลับมาพบพวกเจ้า”
22:6 และอับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายของตน และท่านถือไฟในมือของท่านและมีดเล่มหนึ่ง และพ่อลูกทั้งสองก็เดินไปด้วยกัน
22:7 และอิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาของตนและพูดว่า “คุณพ่อขอรับ” และท่านพูดว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย พ่ออยู่นี่” และลูกพูดว่า “ดูเถิด มีไฟและฟืน แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน”
22:8 และอับราฮัมพูดว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย พระเจ้าพระองค์เองจะทรงจัดเตรียมลูกแกะไว้ให้เป็นเครื่องเผาบูชา” ดังนั้นพ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน
22:9 และเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ และอับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น และเรียงฟืนเป็นระเบียบ และมัดอิสอัคบุตรชายของท่าน และวางเขาไว้บนแท่นบูชาบนฟืน
22:10 และอับราฮัมก็ยื่นมือของท่าน และจับมีดเพื่อฆ่าบุตรชายของท่าน
22:11 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ และตรัสว่า “อับราฮัม อับราฮัม” และท่านพูดว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”
22:12 และพระองค์ตรัสว่า “อย่าแตะต้องเด็กหนุ่มนั้นหรือกระทำอะไรแก่เขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าเกรงกลัวพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าจากเรา”

อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
22:13 และอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด ข้างหลังท่านมีแกะตัวผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ และอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวผู้ตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน
22:14 และอับราฮัมได้เรียกสถานที่นั้นว่า เยโฮวาห์ยิเรห์ ตามที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า “ที่ภูเขาของพระเยโฮวาห์นั้น พระองค์ทรงทอดพระเนตร”

พระเจ้าทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับราฮัม
22:15 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์
22:16 และตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณโดยตัวเราเองว่า เพราะเจ้ากระทำสิ่งนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า
22:17 ในการอวยพรนั้น เราจะอวยพรเจ้า และในการทวีมากขึ้น เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น เหมือนอย่างดวงดาวในฟ้าสวรรค์ และเหมือนอย่างเม็ดทรายบนฝั่งทะเล และเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเขาเป็นกรรมสิทธิ์
22:18 และบรรดาประชาชาติทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรในเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา”
22:19 ดังนั้น อับราฮัมได้กลับไปหาพวกคนใช้หนุ่มของท่าน และพวกเขาก็ลุกขึ้นและพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา และอับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา
22:20 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัม กล่าวว่า “ดูเถิด มิลคาห์ นางได้บังเกิดบุตรให้แก่นาโฮร์น้องชายของท่านด้วย
22:21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสน้องชายของเขา และเคมูเอลบิดาของอารัม
22:22 และเคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยิดลาฟ และเบธูเอล”
22:23 และเบธูเอลให้กำเนิดบุตรสาวชื่อเรเบคาห์ ทั้งแปดคนนี้มิลคาห์บังเกิดให้นาโฮร์ น้องชายของอับราฮัม
22:24 และภรรยาน้อยของเขาที่มีชื่อเรอูมาห์ นางก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope