กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อิสอัคได้รับพันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
26:1 และเกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้น นอกเหนือจากการกันดารอาหารครั้งแรกในสมัยของอับราฮัม และอิสอัคไปหาอาบีเมเลคกษัตริย์แห่งชาวฟีลิสเตียที่เมืองเกราร์
26:2 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่า “อย่าลงไปอียิปต์เลย จงอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกเจ้าเถิด
26:3 จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และเราจะอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้ประเทศเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า และเราจะทำให้คำปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จ
26:4 และเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์ และจะให้ประเทศเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้า และประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรในเชื้อสายของเจ้า
26:5 เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเสียงของเราและได้รักษาคำกำชับของเรา บทบัญญัติทั้งหลายของเรา กฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา และราชบัญญัติทั้งหลายของเรา”

อิสอัคพูดมุสาเรื่องภรรยาของตน
26:6 และอิสอัคได้อาศัยอยู่ในเมืองเกราร์
26:7 และผู้คนแห่งสถานที่นั้นได้ถามท่านเรื่องภรรยาของท่าน และท่านพูดว่า “เธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า” เพราะท่านกลัวที่จะพูดว่า “เธอเป็นภรรยาของข้าพเจ้า” ท่านพูดว่า “ด้วยเกรงว่าผู้คนแห่งสถานที่นี้จะฆ่าข้าพเจ้าเพื่อแย่งเอาเรเบคาห์” เพราะว่านางมีรูปงาม
26:8 และต่อมาเมื่อท่านอยู่ที่นั่นนานแล้ว อาบีเมเลคกษัตริย์แห่งชาวฟีลิสเตียทอดพระเนตรออกไปทางหน้าต่าง และดูเถิด เห็นอิสอัคกำลังหยอกเล่นกับเรเบคาห์ภรรยาของตน
26:9 และอาบีเมเลคได้เรียกอิสอัคมาเฝ้า และตรัสว่า “ดูเถิด นางเป็นภรรยาของเจ้าแน่แล้ว และเจ้าพูดได้อย่างไรว่า ‘เธอเป็นน้องสาวของข้าพระองค์’” และอิสอัคทูลต่อพระองค์ว่า “เพราะข้าพระองค์เคยพูดว่า ‘เกรงว่าข้าจะตายเพราะนาง’”
26:10 และอาบีเมเลคตรัสว่า “เจ้าทำอะไรแก่พวกเรา ประชาชนคนหนึ่งอาจจะเข้าไปนอนกับภรรยาของเจ้าง่าย ๆ และเจ้าจะนำความผิดมาสู่พวกเรา”
26:11 และอาบีเมเลคได้ทรงกำชับประชาชนทั้งปวงของพระองค์ ตรัสว่า “ผู้ใดแตะต้องชายคนนี้หรือภรรยาของเขา จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน”
26:12 แล้วอิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั้น และในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ท่าน
26:13 และชายคนนั้นก็จำเริญ และมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก
26:14 ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะเป็นกรรมสิทธิ์ และฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิ์ และมีพวกคนใช้มากมาย และชาวฟีลิสเตียก็อิจฉาท่าน
26:15 ด้วยว่าบรรดาบ่อน้ำซึ่งพวกคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่าน ชาวฟีลิสเตียได้อุดบ่อน้ำนั้นและเอาดินถมบ่อน้ำทุกบ่อ
26:16 และอาบีเมเลคตรัสกับอิสอัคว่า “ไปจากพวกเราเสียเถิด เพราะเจ้ามีกำลังมากกว่าพวกเรา”

อิสอัคขุดบ่อน้ำที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยู่ที่เบเออร์เชบา
26:17 และอิสอัคได้ออกจากที่นั่น และไปตั้งเต็นท์ของท่านอยู่ที่หุบเขาแห่งเกราร์และอาศัยอยู่ที่นั่น
26:18 และอิสอัคขุดบ่อน้ำซึ่งพวกเขาเคยขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีก เพราะหลังจากอับราฮัมได้สิ้นชีวิตแล้วชาวฟีลิสเตียได้อุดบ่อน้ำเสีย และท่านก็เรียกชื่อบ่อน้ำนั้นตามชื่อที่บิดาของท่านเรียกบ่อนั้นไว้
26:19 และพวกคนใช้ของอิสอัคขุดในหุบเขาและพบบ่อน้ำพุพลุ่งขึ้นมาที่นั่น
26:20 และคนเลี้ยงสัตว์ของเมืองเกราร์ได้ทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัค พูดว่า “น้ำนั้นเป็นของพวกเรา” และท่านได้เรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่า เอเสก เพราะเขาทั้งหลายได้ทะเลาะกับท่าน
26:21 และพวกเขาก็ขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่ง และทะเลาะกันเรื่องบ่อนั้นด้วย และท่านได้เรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่า สิตนาห์
26:22 และท่านย้ายจากที่นั่น และไปขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่ง และพวกเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องบ่อนั้น และท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่า เรโหโบท และท่านกล่าวว่า “เพราะบัดนี้พระเยโฮวาห์ประทานที่อยู่แก่พวกเรา และพวกเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้”
26:23 และท่านก็ออกจากที่นั่นไปยังเมืองเบเออร์เชบา

อิสอัคสร้างแท่นบูชา
26:24 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั้น และตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม บิดาของเจ้า อย่ากลัวเลย ด้วยว่าเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเรา”
26:25 และท่านได้สร้างแท่นบูชาที่นั่น และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ และตั้งเต็นท์ของท่านที่นั่น และพวกคนใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำที่นั่น

อิสอัคทำพันธสัญญากับอาบีเมเลค
26:26 หลังจากนั้นอาบีเมเลคออกจากเมืองเกราร์พร้อมกับอาฮุสซัทสหายคนหนึ่งของพระองค์ กับฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาท่าน
26:27 และอิสอัคกล่าวกับท่านเหล่านั้นว่า “ไฉนท่านทั้งหลายจึงมาหาข้าพเจ้าด้วยเห็นแล้วว่า พวกท่านเกลียดชังข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากพวกท่าน”
26:28 และท่านเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พวกเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเจ้า และพวกเราได้พูดกันว่า บัดนี้ขอให้กระทำปฏิญาณระหว่างเราทั้งหลาย คือระหว่างเราทั้งหลายกับเจ้า และขอให้เราทั้งหลายกระทำพันธสัญญากับเจ้า
26:29 เพื่อว่าเจ้าจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเรา ตามที่พวกเราไม่ได้แตะต้องเจ้า และตามที่พวกเราไม่ได้กระทำสิ่งใดแก่เจ้าเว้นแต่การดี และได้ส่งเจ้าไปอย่างสันติ บัดนี้เจ้าเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงอวยพร”
26:30 และท่านได้จัดการเลี้ยงให้แก่ท่านเหล่านั้น และท่านเหล่านั้นก็ได้กินและดื่ม
26:31 และครั้นรุ่งเช้าทั้งสองฝ่ายก็ตื่นแต่เช้ามืด และกระทำปฏิญาณต่อกัน และอิสอัคไปส่งท่านเหล่านั้น และท่านเหล่านั้นก็จากท่านไปอย่างสันติ
26:32 และต่อมาในวันนั้นเองพวกคนใช้ของอิสอัคมาบอกท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำซึ่งพวกเขาได้ขุด และกล่าวแก่ท่านว่า “พวกเราพบน้ำแล้ว”
26:33 และท่านเรียกบ่อน้ำนั้นว่า เชบา ดังนั้นชื่อของนครนั้นคือ เบเออร์เชบา จนถึงทุกวันนี้
26:34 และเอซาวมีอายุสี่สิบปีเมื่อท่านรับยูดิธบุตรสาวของเบเออรีคนฮิตไทต์และบาเสมัทบุตรสาวของเอโลนคนฮิตไทต์เป็นภรรยา
26:35 หญิงเหล่านั้นทำให้อิสอัคและเรเบคาห์มีใจโศกเศร้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope