กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
30:1 และเมื่อราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรให้แก่ยาโคบ ราเชลก็อิจฉาพี่สาวของนาง และพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตร หรือไม่ข้าพเจ้าก็จะตาย”
30:2 และยาโคบก็โกรธราเชล และเขาพูดว่า “เราเป็นผู้แทนพระเจ้า ผู้ไม่ให้เจ้ามีผู้บังเกิดจากครรภ์หรือ”
30:3 และนางได้พูดว่า “ดูเถิด บิลฮาห์สาวใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด และนางจะได้คลอดบุตรบนตักของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีบุตรโดยอาศัยหญิงคนนี้”
30:4 และนางได้ยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของเขา และยาโคบก็เข้าไปหานาง
30:5 และบิลฮาห์ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ
30:6 และราเชลพูดว่า “พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรื่องข้าพเจ้า และได้ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าด้วย และประทานบุตรชายแก่ข้าพเจ้า” เหตุฉะนี้นางจึงเรียกชื่อของเขาว่า ดาน
30:7 และบิลฮาห์สาวใช้ของราเชลตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ
30:8 และราเชลพูดว่า “ข้าพเจ้าปล้ำสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้าได้ชัยชนะแล้ว” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า นัฟทาลี
30:9 เมื่อเลอาห์เห็นว่าตนหยุดคลอดบุตร นางได้ยกศิลปาห์สาวใช้ของตน และให้เป็นภรรยาของยาโคบ
30:10 และศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ
30:11 และเลอาห์พูดว่า “กองทหารกำลังมา” และได้เรียกชื่อของเขาว่า กาด
30:12 และศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ
30:13 และเลอาห์พูดว่า “ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะเรียกข้าพเจ้าว่า เป็นผู้ได้รับพร” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า อาเชอร์
30:14 และในฤดูเกี่ยวข้าวสาลี รูเบนออกไปที่ทุ่งนาและพบต้นดูดาอิม และได้เก็บดูดาอิมนั้นมาให้เลอาห์มารดาของเขา แล้วราเชลจึงพูดกับเลอาห์ว่า “ฉันขอพี่โปรดให้ดูดาอิมของบุตรชายของพี่ให้ฉันบ้าง”
30:15 และเลอาห์พูดกับนางว่า “ที่น้องแย่งสามีของพี่ไปแล้วนั้นยังน้อยไปหรือ และน้องจึงจะมาเอาดูดาอิมของบุตรชายของพี่ด้วย” และราเชลพูดว่า “ฉะนั้นถ้าให้ดูดาอิมของบุตรชายของพี่แก่ฉัน คืนวันนี้เขาจะไปนอนกับพี่”
30:16 และยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็น และเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับเขา และพูดว่า “ท่านจงเข้ามาหาข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าให้ดูดาอิมของบุตรชายของข้าพเจ้าเป็นสินจ้างท่านเรียบร้อยแล้ว” และคืนวันนั้นเขาก็นอนกับนาง
30:17 และพระเจ้าทรงสดับฟังเลอาห์ และนางก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนที่ห้าให้แก่ยาโคบ
30:18 และเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช้ของข้าพเจ้าให้สามีของข้าพเจ้า” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า อิสสาคาร์
30:19 และเลอาห์ก็ตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่หกให้แก่ยาโคบ
30:20 และเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานสินสอดทองหมั้นอันดีให้ข้าพเจ้า บัดนี้สามีของข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้ว” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า เศบูลุน
30:21 และต่อมาภายหลังนางก็คลอดบุตรสาวคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเธอว่า ดีนาห์
30:22 และพระเจ้าทรงระลึกถึงราเชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง และทรงเปิดครรภ์ของนาง
30:23 และนางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และได้พูดว่า “พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปเสีย”
30:24 และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า โยเซฟ และพูดว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงโปรดเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ข้าพเจ้า”

ลาบันหลอกลวงยาโคบ
30:25 และต่อมา เมื่อราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็พูดกับลาบันว่า “ขอส่งข้าพเจ้าไป เพื่อข้าพเจ้าจะไปถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้าและถึงแผ่นดินของข้าพเจ้า
30:26 ขอมอบภรรยาทั้งหลายของข้าพเจ้ากับบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเพื่อพวกเขาแล้ว และให้ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านก็รู้ถึงการรับใช้ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านแล้ว”
30:27 และลาบันพูดกับเขาว่า “เราขอร้องเจ้า ถ้าเราเป็นที่พอใจของเจ้าแล้ว จงอยู่ต่อเถิด เพราะเราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรเราเพราะเห็นแก่เจ้า”
30:28 และท่านพูดว่า “เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไรก็บอกเรามาเถิด และเราจะให้”
30:29 และเขาพูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้ารับใช้ท่านอย่างไร และสัตว์ของท่านอยู่กับข้าพเจ้าอย่างไร ท่านก็ทราบอยู่แล้ว
30:30 เพราะว่าก่อนข้าพเจ้ามานั้นท่านมีแต่น้อย และบัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมาก และตั้งแต่ข้าพเจ้ามาถึง พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรแก่ท่าน และบัดนี้เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้บำรุงครอบครัวของตนเองด้วย”
30:31 และท่านพูดว่า “เราควรจะให้อะไรเจ้า” และยาโคบพูดว่า “ท่านไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าหรอก ถ้าท่านจะทำสิ่งนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเลี้ยงและป้องกันฝูงสัตว์ของท่านอีกต่อไป
30:32 คือวันนี้ข้าพเจ้าจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของท่านทั้งฝูง ข้าพเจ้าจะคัดแกะที่มีจุดและด่างทุกตัวออกจากฝูง และคัดแกะสีน้ำตาลคล้ำทุกตัวออกจากท่ามกลางฝูงแกะ และแพะด่างกับที่มีจุดออกจากท่ามกลางฝูงแพะ และสัตว์เช่นนี้จะเป็นค่าจ้างของข้าพเจ้า
30:33 ดังนั้นความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะเป็นคำตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเมื่อฝูงสัตว์เหล่านั้นจะเป็นค่าจ้างของข้าพเจ้าต่อหน้าของท่าน ทุกตัวที่ไม่มีจุดและที่ไม่ด่างในท่ามกลางฝูงแพะและทุกตัวที่ไม่เป็นสีน้ำตาลคล้ำในท่ามกลางฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้าขโมยสัตว์เหล่านี้มา”
30:34 และลาบันได้พูดว่า “ดูเถิด เรายอมให้เป็นไปตามคำของเจ้า”
30:35 และวันนั้นท่านก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่าง และบรรดาแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่าง และที่ขาวบ้างทั้งหมดและแกะสีน้ำตาลคล้ำทั้งหมด และได้มอบพวกมันไว้ในมือของบุตรชายทั้งหลายของท่าน
30:36 และท่านแยกไปอยู่ห่างจากยาโคบเป็นระยะทางสามวัน และยาโคบก็เลี้ยงฝูงสัตว์ของลาบันที่เหลืออยู่นั้น

พระเจ้าทรงช่วยยาโคบให้เจริญขึ้น
30:37 และยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นปอปลาร์ และจากต้นอัลมอนด์ และต้นเกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็นริ้วรอยขาว ๆ ในกิ่งไม้เหล่านั้น และทำให้เห็นริ้วสีขาวซึ่งอยู่ในกิ่งไม้เหล่านั้น
30:38 และเขาวางกิ่งไม้ที่เขาปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ำเมื่อฝูงสัตว์มากินน้ำ เพื่อเมื่อมันมากินน้ำ มันก็จะตั้งท้อง
30:39 และฝูงสัตว์ก็ตั้งท้องตรงหน้ากิ่งไม้นั้น และได้มีลูกที่มีลายมีจุดและด่าง
30:40 และยาโคบก็แยกลูกแกะ และตั้งหน้าของฝูงแพะแกะเหล่านั้นไปทางแกะที่มีลายและแกะสีน้ำตาลคล้ำทุกตัวในฝูงของลาบัน และฝูงแพะแกะของตนนั้นเขาให้อยู่ต่างหาก และไม่ให้มันปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน
30:41 และต่อมา เมื่อสัตว์ที่แข็งแรงกว่าในฝูงจะตั้งท้อง ยาโคบก็จัดกิ่งไม้วางไว้ตรงหน้าฝูงสัตว์ที่รางน้ำ เพื่อให้พวกมันตั้งท้องท่ามกลางกิ่งไม้นั้น
30:42 แต่เมื่อสัตว์อ่อนแอ เขาก็ไม่ใส่กิ่งไม้นั้นไว้ ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าจึงตกเป็นของลาบัน และสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเป็นของยาโคบ
30:43 และชายผู้นั้นก็มั่งมีมากขึ้น และมีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ และคนใช้ชายหญิง ฝูงอูฐและฝูงลา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope