กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เอซาวคืนดีกับยาโคบ
33:1 และยาโคบเงยหน้าของเขาขึ้นดู และดูเถิด เอซาวกำลังมาและพวกผู้ชายสี่ร้อยคนมาพร้อมกับเขา และยาโคบได้แบ่งลูก ๆ ให้แก่เลอาห์ แก่ราเชลและแก่สาวใช้ทั้งสอง
33:2 และเขาให้สาวใช้ทั้งสองกับลูก ๆ ของเขาทั้งสองอยู่ข้างหน้า และถัดมาเลอาห์กับลูก ๆ ของเขา และราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุด
33:3 และเขาเดินออกหน้าไปก่อนพวกเขา และน้อมตัวลงถึงดินเจ็ดครั้ง จนเขาเข้ามาใกล้พี่ชายของเขา
33:4 และเอซาววิ่งออกไปพบเขา และกอดเขา และซบหน้าลงที่คอของเขา และจุบเขา และเขาทั้งสองก็ร้องไห้
33:5 และเอซาวก็เงยหน้าของเขาขึ้น เห็นพวกผู้หญิงกับลูก ๆ และพูดว่า “คนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าคือใคร” และยาโคบพูดว่า “คือลูก ๆ ที่พระเจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน”
33:6 แล้วสาวใช้ทั้งสองคนเข้ามาใกล้ คือเขาทั้งสองกับลูก ๆ ของเขา และพวกเขาน้อมตัวลงคำนับ
33:7 และเลอาห์กับลูก ๆ ของเขาก็เข้ามาใกล้และน้อมตัวลงคำนับด้วย ภายหลังโยเซฟและราเชลก็เข้ามาใกล้และน้อมตัวลงคำนับ
33:8 และเอซาวพูดว่า “ขบวนผู้คนและฝูงสัตว์ทั้งหมดที่เราพบนี้ เจ้ามีความหมายอะไร” และยาโคบพูดว่า “เพื่อจะได้รับความกรุณาในสายตานายของข้าพเจ้า”
33:9 และเอซาวพูดว่า “น้องชายของข้าเอ๋ย ข้ามีพออยู่แล้ว จงเก็บของของเจ้าไว้เพื่อตัวเองเถิด”
33:10 และยาโคบพูดว่า “ไม่ได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของท่านแล้ว ขอรับของกำนัลของข้าพเจ้านั้นจากมือของข้าพเจ้า เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านก็เหมือนข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า และท่านได้โปรดปรานข้าพเจ้าแล้ว
33:11 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอรับพรของข้าพเจ้าที่นำมาให้ท่าน เพราะพระเจ้าทรงโปรดกรุณาข้าพเจ้าและเพราะข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้ว” และยาโคบอ้อนวอนเขาและเอซาวจึงรับไว้
33:12 และเอซาวพูดว่า “ให้พวกเราเดินทางไปกันเถิด และให้พวกเราไปกันและข้าจะนำหน้าเจ้า”
33:13 และยาโคบพูดกับเขาว่า “นายของข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเด็ก ๆ นั้นอ่อนแอ และฝูงแพะแกะและวัวที่มีลูกอ่อนที่ยังกินนมอยู่ก็อยู่กับข้าพเจ้า และถ้าผู้ใดจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่ง ฝูงสัตว์ก็จะตายหมด
33:14 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอนายของข้าพเจ้าล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิด และข้าพเจ้าจะค่อย ๆ ตามไป ตามกำลังของสัตว์ซึ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามที่เด็ก ๆ ทนได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบนายของข้าพเจ้าที่เสอีร์”
33:15 และเอซาวพูดว่า “บัดนี้ขอให้คนที่อยู่กับข้าไปกับเจ้าบ้าง” และยาโคบพูดว่า “มีความจำเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของนายของข้าพเจ้าเถิด”
33:16 ดังนั้น ในวันนั้น เอซาวก็กลับตามทางของเขาไปยังเสอีร์
33:17 และยาโคบเดินทางไปถึงสุคคท และเขาสร้างบ้านพักอยู่ที่นั่น และทำเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั้นจึงเรียกชื่อที่นั้นว่า สุคคท

ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
33:18 และเมื่อยาโคบเดินทางจากปัดดานอารัม เขาก็มาถึงเชเลมซึ่งเป็นนครของเชเคมซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และเขาตั้งเต็นท์ของตนอยู่หน้านครนั้น
33:19 และเขาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในที่ที่เขาได้ตั้งเต็นท์ของตนอยู่นั้น จากมือบุตรทั้งหลายของฮาโมร์ผู้เป็นบิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญ
33:20 และเขาสร้างแท่นบูชาที่นั่น และเรียกแท่นบูชานั้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope