กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โยเซฟเจริญขึ้นในบ้านของโปทิฟาร์
39:1 และโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์ และโปทิฟาร์ข้าราชสำนักของฟาโรห์ เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เป็นคนอียิปต์ ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้ซึ่งพาเขาลงมาที่นั่น
39:2 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และเขาก็เป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น และเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขา
39:3 และนายของเขาก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่เขากระทำเจริญขึ้นมากในมือของเขา
39:4 และโยเซฟได้รับความกรุณาในสายตาของนายและเขารับใช้ท่าน และท่านก็ตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านของท่าน และทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของเขาทั้งสิ้น
39:5 และต่อมาตั้งแต่นายตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านของท่าน และทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ได้ทรงอวยพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟ ทั้งพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรสิ่งของทั้งปวงซึ่งท่านมีอยู่ในบ้านและในทุ่งนา
39:6 และนายได้มอบของสารพัดที่ท่านมีอยู่ไว้ในมือของโยเซฟ และท่านไม่ได้เอาใจใส่สิ่งของของท่านเลย เว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทาน และโยเซฟนั้นเป็นคนรูปงามและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง

ภรรยาของโปทิฟาร์พูดใส่ร้ายโยเซฟ
39:7 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ภรรยานายของเขาก็มองดูโยเซฟด้วยความเสน่หา และนางพูดว่า “มานอนกับฉันเถิด”
39:8 แต่โยเซฟก็ปฏิเสธ และพูดกับภรรยานายของเขาว่า “ดูเถิด นายของข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับรู้สิ่งใดซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าในบ้านเรือน และท่านได้มอบของทุกอย่างที่ท่านมีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้า
39:9 ในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะท่านเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทำความชั่วใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้”
39:10 และต่อมาขณะที่นางพูดกับโยเซฟวันแล้ววันเล่า เขาก็ไม่ยอมฟังนาง ไม่ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนาง
39:11 และต่อมาคราวนั้นโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทำธุระการงานของเขา และไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่นั้น
39:12 และนางก็คว้าเสื้อผ้าของโยเซฟเหนี่ยวรั้งไว้ พูดว่า “มานอนกับฉันเถิด” และโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้ในมือของนาง และหนีไป และเขาออกไปข้างนอก
39:13 และต่อมาเมื่อนางเห็นว่าเขาทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้ในมือของนาง และหนีออกไปข้างนอกแล้ว
39:14 นางก็ร้องเรียกชายประจำบ้านของตนมา และพูดกับพวกเขาว่า “ดูซิ นายเอาคนชาติฮีบรูมาไว้กับพวกเราให้ทำความหยาบคายแก่พวกเรา เขาเข้ามาหาข้าเพื่อจะนอนกับข้า และข้าร้องเสียงดัง
39:15 และต่อมาเมื่อเขาได้ยินข้าร้องขึ้นด้วยเสียงดัง เขาก็ทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้กับข้า และหนีไป และเขาออกไปข้างนอก”
39:16 และนางก็เก็บเสื้อผ้าของเขาไว้ใกล้ตัวจนนายของเขากลับมาบ้าน
39:17 และนางก็พูดกับนายตามคำเหล่านี้ว่า “เจ้าทาสฮีบรูที่ท่านนำมาไว้กับพวกเรานั้นได้เข้ามาหาข้าพเจ้าจะทำหยาบคายแก่ข้าพเจ้า
39:18 และต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าร้องขึ้นด้วยเสียงดัง เขาก็ทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้กับข้าพเจ้า และหนีออกไปข้างนอก”
39:19 และต่อมาครั้นนายของเขาได้ฟังคำของภรรยาของตน ซึ่งนางได้พูดกับท่านว่า “เจ้าทาสของท่านทำกับข้าพเจ้าอย่างนั้น” นายก็โกรธยิ่งนัก
39:20 และนายของโยเซฟได้เอาเขาไป และจองจำเขาไว้ในคุก ซึ่งเป็นสถานที่ที่จองจำนักโทษหลวง และโยเซฟก็อยู่ในคุกนั้น

พระเจ้าทรงให้โยเซฟเจริญขึ้นในคุก
39:21 แต่ว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และทรงสำแดงพระเมตตาแก่เขา และทรงให้เขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพัศดี
39:22 และพัศดีก็มอบนักโทษทั้งปวงที่อยู่ในคุกไว้ในมือของโยเซฟ และการงานที่พวกเขาทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟก็เป็นผู้กระทำ
39:23 พัศดีไม่ได้เอาใจใส่การงานใด ๆ ที่มอบไว้ในมือของโยเซฟ เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และการงานใด ๆ ที่เขากระทำพระเยโฮวาห์ก็ทรงโปรดให้เจริญขึ้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope