กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ความฝัน
40:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้คนเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์ และคนทำขนมปังของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายของเขาทั้งสอง คือกษัตริย์แห่งอียิปต์
40:2 และฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ข้าราชการของพระองค์ทั้งสองนั้น คือหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานทำขนมปัง
40:3 และพระองค์ทรงให้เขาทั้งสองจองจำไว้ในคุกที่บ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ คือในคุกซึ่งเป็นสถานที่ที่โยเซฟถูกจองจำอยู่นั้น
40:4 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์กำชับโยเซฟให้รับใช้สองคนนั้น และโยเซฟก็ปรนนิบัติพวกเขา และเขาทั้งสองติดคุกอยู่ระยะหนึ่ง
40:5 และคืนหนึ่งเขาทั้งสองนั้นฝันไป คือคนเชิญถ้วยเสวยและคนทำขนมปังของกษัตริย์แห่งอียิปต์ที่ต้องจองจำอยู่ในคุกนั้น ต่างคนต่างฝันคนละเรื่อง ความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกัน
40:6 และเวลาเช้า โยเซฟเข้ามาหาพวกเขา และเห็นเขาทั้งสองนั้น และดูเถิด เขาทั้งสองโศกเศร้าอยู่
40:7 และเขาถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่ถูกจองจำอยู่ในคุกพร้อมกับเขาที่บ้านนายของตนว่า “ทำไมวันนี้ท่านทั้งสองจึงดูเศร้าหมองไป”
40:8 และเขาทั้งสองพูดกับเขาว่า “เราทั้งสองฝันไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้” และโยเซฟพูดกับเขาทั้งสองว่า “พระเจ้าเท่านั้นแก้ฝันได้มิใช่หรือ ขอท่านทั้งสองเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด”
40:9 และหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟัง และพูดกับเขาว่า “ในความฝันของเรา ดูเถิด เถาองุ่นอยู่ตรงหน้าเรา
40:10 และเถาองุ่นนั้นมีสามกิ่ง และดูเหมือนว่าแต่ละกิ่งนั้นมีดอกตูมงอกออกมา และดอกของมันก็บานออก และช่อองุ่นนั้นก็สุก
40:11 และถ้วยของฟาโรห์อยู่ในมือของเรา และเราเก็บลูกองุ่นนั้น และบีบให้น้ำองุ่นนั้นลงในถ้วยของฟาโรห์ และเราวางถ้วยนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์”
40:12 และโยเซฟพูดกับเขาว่า “นี้คือความหมายของความฝันนั้น คือสามกิ่งนั้นได้แก่สามวัน
40:13 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเหมือนแต่ก่อน และท่านจะได้ถวายถ้วยของฟาโรห์นั้นแด่พระองค์ ตามที่ได้กระทำมาแต่ก่อนเมื่อท่านเป็นคนเชิญถ้วยเสวยของพระองค์
40:14 แต่เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอร้องท่านแสดงความเมตตาแก่ข้าพเจ้า และช่วยทูลฟาโรห์เรื่องข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้
40:15 เพราะอันที่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแผ่นดินของคนฮีบรู และที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร ที่พวกเขาควรให้ข้าพเจ้าถูกจองจำไว้ในคุกใต้ดินนี้”
40:16 เมื่อหัวหน้าพนักงานทำขนมปังเห็นว่า คำแก้ความฝันนั้นดี เขาจึงพูดกับโยเซฟว่า “เราก็มีความฝันด้วย และดูเถิด มีตะกร้าสีขาวสามใบ ตั้งอยู่บนศีรษะของเรา
40:17 และในตะกร้าใบบนนั้นมีขนมปังนานาชนิดสำหรับฟาโรห์ และฝูงนกมากินขนมปังในตะกร้านั้นที่ตั้งอยู่บนศีรษะของเรา”
40:18 และโยเซฟตอบและพูดว่า “นี้คือความหมายของความฝันนั้น คือตะกร้าสามใบนั้นได้แก่สามวัน
40:19 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว และจะแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้ และฝูงนกจะมากินเนื้อจากตัวของท่าน”
40:20 และต่อมาวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงประทานงานเลี้ยงฉลองแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์ และพระองค์ทรงยกศีรษะหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานทำขนมปังเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการของพระองค์
40:21 และพระองค์ทรงแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยในตำแหน่งเดิมอีก และเขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์
40:22 แต่พระองค์ทรงให้หัวหน้าพนักงานทำขนมปังถูกแขวนคอเสีย ตามที่โยเซฟแก้ฝันไว้ให้พวกเขา
40:23 ถึงอย่างนั้นหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยนั้นก็ไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟ แต่ลืมเขาเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope