กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ผู้พยากรณ์ยาโคบกล่าวคำอวยพรแก่ทุกเผ่า
49:1 และยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา และพูดว่า “พวกเจ้าจงมาชุมนุมกันเพื่อเราจะบอกพวกเจ้าถึงเหตุที่จะบังเกิดแก่พวกเจ้าในยุคสุดท้าย
49:2 บุตรชายทั้งหลายของยาโคบเอ๋ย จงรวบรวมกันเข้ามาและฟังเถิด และจงตั้งใจฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้า
49:3 รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปีของพ่อ เป็นกำลังของพ่อและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของพ่อ เป็นยอดแห่งความมีเกียรติและเป็นยอดแห่งพลังอำนาจ
49:4 เจ้าไม่มั่นคงเหมือนน้ำ เจ้าจะไม่ได้เป็นยอด ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงเตียงนอนของพ่อ เจ้าทำให้เตียงนอนนั้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงเตียงนอนของพ่อ
49:5 สิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน เครื่องอาวุธแห่งความโหดร้ายอยู่ในที่อาศัยของพวกเขา
49:6 โอ จิตใจของเราเอ๋ย อย่าเข้าส่วนในความลึกลับของพวกเขา เกียรติยศของเราเอ๋ย อย่าเข้าเป็นอันเดียวกันในที่ชุมนุมของพวกเขาเลย เหตุว่าพวกเขาได้ฆ่าคนด้วยความโกรธของพวกเขา และพวกเขาทำลายกำแพงตามอำเภอใจของพวกเขา
49:7 ให้ความโกรธแค้นของพวกเขากับความกริ้วโกรธของพวกเขาเป็นที่สาปแช่ง เพราะความโกรธแค้นนั้นรุนแรงยิ่งนัก เพราะความกริ้วโกรธนั้นเป็นสิ่งโหดร้าย เราจะให้เขาทั้งสองแยกจากกันในพวกยาโคบ และจะให้เขาทั้งสองกระจัดกระจายไปในพวกอิสราเอล
49:8 ยูดาห์เอ๋ย พวกพี่น้องของเจ้าจะสรรเสริญเจ้า มือของเจ้าจะจับคอบรรดาศัตรูของเจ้า บุตรทั้งหลายของบิดาจะกราบลงต่อหน้าเจ้า
49:9 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกของพ่อเอ๋ย เจ้าได้ลุกขึ้นจากการจับเหยื่อ เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตที่มีอายุมาก ใครจะแหย่เขาให้ลุกขึ้นได้
49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น
49:11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่น และผูกลูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่นที่ดีที่สุด เขาซักเสื้อผ้าของเขาในน้ำองุ่น และซักเสื้อผ้าของเขาในเลือดแห่งผลองุ่น
49:12 ตาของเขาจะแดงด้วยน้ำองุ่น และฟันของเขาขาวด้วยน้ำนม
49:13 เศบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเล และเขาจะเป็นท่าจอดเรือ และเขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึงเมืองไซดอน
49:14 อิสสาคาร์เป็นลาที่มีกำลังมากที่หมอบลงระหว่างภาระทั้งสองนั้น
49:15 และเขาเห็นว่าที่พักพิงเป็นเรื่องที่ดีและแผ่นดินก็เป็นที่น่ารื่นรมย์ และย่อบ่าของตนลงแบกรับไว้ และยอมเป็นผู้รับใช้ส่งเครื่องบรรณาการ
49:16 ดานจะปกครองประชาชนของตน เป็นหนึ่งในบรรดาเผ่าของอิสราเอล
49:17 ดานจะเป็นงูพิษอยู่ตามทาง เป็นอสรพิษที่อยู่ในหนทาง ที่กัดส้นเท้าของม้า เพื่อคนที่ขี่ม้านั้นจะหงายหลังตกลง
49:18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้รอคอยความรอดของพระองค์
49:19 กาดนั้น กองทัพจะเข้าโจมตีเขา แต่ในที่สุดเขาจะกลับเอาชนะกองทัพนั้น
49:20 อาหารอันอุดมสมบูรณ์จะออกมาจากอาเชอร์ และเขาจะผลิตเครื่องเสวยอันเลิศรสสำหรับพระราชา
49:21 นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ได้รับการปลดปล่อย เขากล่าวบรรดาคำอันไพเราะ
49:22 โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลดก เป็นกิ่งที่เกิดผลดกอยู่ริมบ่อน้ำ มีกิ่งพาดข้ามกำแพงไป
49:23 พลธนูได้ทำให้เขาทุกข์โศกยิ่งนัก ทั้งยิงเขาและเกลียดชังเขา
49:24 แต่คันธนูของเขาเองยังอยู่ในความแข็งแกร่ง และลำแขนแห่งมือของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลมาจากพระองค์นั้น)
49:25 โดยพระเจ้าแห่งบิดาของเจ้า ผู้จะทรงช่วยเจ้า และโดยผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้จะทรงอวยพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากสวรรค์เบื้องบน พรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง พรที่มาจากเต้านมและจากครรภ์
49:26 พรที่มาจากบิดาของเจ้า มีมากกว่าพรที่มาจากบรรพบุรุษของเรา จนถึงวาระที่สุดแห่งเนินเขานิรันดร์ ขอพรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่เบื้องบนกระหม่อมของผู้ที่ต้องพลัดพรากจากพวกพี่น้องของเขา
49:27 เบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเช้าเขาจะกินเหยื่อเสีย และเวลากลางคืนเขาจะแบ่งปันของที่ริบได้นั้น”
49:28 ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอล และนี่เป็นถ้อยคำที่บิดากล่าวไว้แก่พวกเขาและอวยพรพวกเขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน

สถานที่ฝังศพของยาโคบ
49:29 และยาโคบได้กำชับพวกเขาและพูดกับพวกเขาว่า “เราจะไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษของเราในถ้ำที่นาของเอโฟรนคนฮิตไทต์
49:30 ในถ้ำที่อยู่ในนาของมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเรในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งอับราฮัมได้ซื้อไว้พร้อมกับนาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ
49:31 ณ ที่นั่น เขาทั้งหลายได้ฝังศพของอับราฮัมและซาราห์ภรรยาของท่าน ที่นั่นเขาทั้งหลายได้ฝังศพของอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของท่าน และที่นั่นเราได้ฝังศพของเลอาห์
49:32 นากับถ้ำที่อยู่ในนานั้นได้ซื้อจากลูกหลานของเฮท”
49:33 และเมื่อยาโคบสั่งบรรดาบุตรชายของตนเสร็จแล้ว ท่านก็ยกเท้าของตนขึ้นบนเตียงนอน แล้วก็สิ้นลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope