กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

กำเนิดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รับโมเสสไว้เป็นบุตรบุญธรรม
2:1 และยังมีชายวงศ์วานแห่งเลวีคนหนึ่ง และเขาได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยา
2:2 และหญิงนั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง เมื่อนางเห็นว่าทารกคนนั้นเป็นเด็กที่มีรูปงาม นางจึงซ่อนทารกไว้ถึงสามเดือน
2:3 และเมื่อนางซ่อนทารกต่อไปอีกไม่ได้แล้ว นางก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยชันและยางมะตอย และเอาทารกใส่ลงในตะกร้านั้น และนางนำตะกร้านั้นไปวางไว้ท่ามกลางกอปรือริมแม่น้ำ
2:4 และพี่สาวของทารกนั้นยืนอยู่แต่ไกล คอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องชาย
2:5 และพระธิดาของฟาโรห์ลงไปสรงน้ำที่แม่น้ำ และพวกสาวใช้ของพระนางเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำนั้น และเมื่อพระนางเห็นตะกร้าอยู่ท่ามกลางกอปรือ พระนางจึงสั่งให้สาวใช้ของพระนางไปนำตะกร้านั้นมา
2:6 และเมื่อพระนางเปิดตะกร้านั้นออก พระนางก็เห็นทารก และดูเถิด ทารกนั้นกำลังร้องไห้ และพระนางทรงกรุณาทารกนั้น และตรัสว่า “นี่เป็นลูกคนหนึ่งของชาวฮีบรู”
2:7 แล้วพี่สาวของทารกนั้นจึงทูลพระธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉันไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเพื่อนางจะเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหม”
2:8 และพระธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งแก่เธอว่า “ไปหาเถิด” และหญิงนั้นจึงไปและเรียกมารดาของทารกนั้นมา
2:9 และพระธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสั่งแก่นางว่า “รับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เรา และเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้า” และนางได้รับทารกไปและเลี้ยงทารกนั้นไว้
2:10 และทารกนั้นก็เติบโตขึ้น นางก็พาเขามาถวายพระธิดาของฟาโรห์ และเขากลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระนาง และพระนางได้ประทานชื่อว่า โมเสส พระนางตรัสว่า “เพราะเราได้ฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำ”

โมเสสปกป้องชาวฮีบรูที่ถูกกดขี่ข่มเหง
2:11 และต่อมาในวันเหล่านั้น ครั้นโมเสสเติบโตขึ้นแล้ว ท่านก็ออกไปหาพวกพี่น้องของท่าน และเห็นพวกเขาต้องตรากตรำทำงานหนัก และท่านก็เห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังทุบตีคนฮีบรูคนหนึ่งอยู่ ซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับท่าน
2:12 และท่านก็มองดูทางซ้ายและทางขวา เมื่อท่านเห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่น ท่านจึงฆ่าคนอียิปต์คนนั้นเสีย แล้วซ่อนศพไว้ในทราย
2:13 และเมื่อท่านออกไปอีกในวันที่สอง ดูเถิด มีชาวฮีบรูสองคนกำลังต่อสู้กันอยู่ และท่านได้กล่าวแก่คนที่ทำผิดนั้นว่า “ท่านทุบตีพี่น้องของท่านทำไม”
2:14 และเขาพูดว่า “ใครแต่งตั้งท่านให้เป็นเจ้านาย และเป็นตุลาการปกครองพวกข้าพเจ้า ท่านตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกับที่ท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนนั้นหรือ” และโมเสสก็กลัว และพูดว่า “เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วเป็นแน่แล้ว”
2:15 บัดนี้เมื่อฟาโรห์ทรงได้ยินถึงเรื่องนี้ พระองค์ก็แสวงหาที่จะประหารชีวิตโมเสสเสีย แต่โมเสสหนีจากพระพักตร์ของฟาโรห์ และไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งมีเดียน และท่านได้นั่งลงที่ริมบ่อน้ำแห่งหนึ่ง

โมเสสอยู่ที่แผ่นดินแห่งมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี
2:16 คราวนี้ปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรสาวเจ็ดคน และหญิงเหล่านั้นก็มา และตักน้ำใส่รางให้ฝูงแพะแกะบิดาของพวกเธอกิน
2:17 และพวกเลี้ยงแกะมาไล่หญิงเหล่านั้นไป แต่โมเสสลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่านั้น และให้ฝูงแพะแกะของพวกเธอกินน้ำ
2:18 และเมื่อหญิงเหล่านั้นกลับไปหาเรอูเอลบิดาของพวกเธอ บิดาพูดว่า “วันนี้ทำไมพวกเจ้าจึงกลับมาเร็ว”
2:19 และพวกเธอพูดว่า “มีคนอียิปต์คนหนึ่งช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพวกเลี้ยงแกะ ทั้งยังตักน้ำอย่างเพียงพอให้พวกข้าพเจ้าและให้ฝูงแพะแกะกินด้วย”
2:20 และบิดาได้พูดกับพวกบุตรสาวของท่านว่า “และเขาอยู่ที่ไหน ทำไมพวกเจ้าจึงทิ้งชายผู้นั้นไว้ ไปเชิญเขามาเพื่อจะรับประทานอาหารด้วยกัน”
2:21 และโมเสสก็เต็มใจอาศัยอยู่กับเรอูเอล และเรอูเอลก็ยกศิปโปราห์บุตรสาวของท่านให้แก่โมเสส
2:22 และนางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่าน และท่านได้เรียกชื่อของเขาว่า เกอร์โชม เพราะท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติอาศัยอยู่ในต่างแดน”
2:23 และต่อมา ครั้นเวลาล่วงไปช้านาน กษัตริย์แห่งอียิปต์ก็สิ้นพระชนม์ และชนชาติอิสราเอลก็เศร้าใจมากเพราะเหตุที่พวกเขาเป็นทาส และพวกเขาจึงร้องคร่ำครวญ และเสียงร่ำร้องของพวกเขาดังขึ้นไปถึงพระเจ้า ด้วยเหตุที่เป็นทาสนี้
2:24 และพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงคร่ำครวญของพวกเขา และพระเจ้าได้ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม กับอิสอัค และกับยาโคบ
2:25 และพระเจ้าได้ทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอล และพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่พวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope