กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การพยากรณ์ถึงความตายของบุตรหัวปี
11:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์อีกครั้งเดียว หลังจากนั้นเขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่ เมื่อเขาจะปล่อยพวกเจ้าไป เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียว
11:2 บัดนี้เจ้าจงพูดให้ประชากรทั้งปวงฟัง และให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคน ขอเครื่องเงินที่ประดับด้วยเพชรพลอยและเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยจากเพื่อนบ้านของตน”
11:3 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์ ยิ่งกว่านั้นบุรุษผู้นั้นคือโมเสสก็ยิ่งใหญ่มากในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ทั้งในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาของพลเมืองทั้งปวง
11:4 และโมเสสพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์
11:5 และบุตรหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินแห่งอียิปต์จะต้องตาย ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ จนถึงบุตรหัวปีของทาสหญิง ซึ่งอยู่หลังหินโม่แป้ง ทั้งบรรดาลูกหัวปีของสัตว์ด้วย
11:6 และจะมีเสียงพิลาปร้องไห้ดังทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลย
11:7 แต่สำหรับชนชาติอิสราเอลทั้งปวงนั้น จะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่าทั้งต่อคนหรือสัตว์ เพื่อให้เจ้าทั้งหลายรู้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำต่อคนอียิปต์ต่างกับคนอิสราเอล
11:8 และบรรดาเหล่าข้าราชการของพระองค์จะลงมาหาข้าพระองค์ และน้อมตัวลงต่อหน้าข้าพระองค์กล่าวว่า “ขอท่านไปเสียจากที่นี่เถิด พร้อมทั้งบรรดาประชากรที่ไปกับท่าน” หลังจากนั้นข้าพระองค์ก็จะออกไป’” และโมเสสทูลลาไปจากฟาโรห์ด้วยความโกรธยิ่งนัก
11:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ฟาโรห์จะไม่ฟังเจ้า เพื่อการมหัศจรรย์ของเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกในแผ่นดินแห่งอียิปต์”
11:10 และโมเสสกับอาโรนก็ได้กระทำบรรดาการมหัศจรรย์เหล่านั้นต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไป เพื่อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope