กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

น้ำไหลออกมาจากศิลา
17:1 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเดินทางออกจากถิ่นทุรกันดารแห่งสีน ไปเป็นระยะ ๆ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และมาตั้งเต็นท์ที่เรฟีดิม และที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม
17:2 เหตุฉะนั้นประชากรจึงกล่าวโทษโมเสส และพูดว่า “จงให้น้ำแก่พวกข้าพเจ้าดื่มซิ” และโมเสสได้พูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านกล่าวโทษเราทำไม เหตุไฉนพวกท่านจึงลองดีพระเยโฮวาห์”
17:3 และประชากรได้กระหายน้ำที่นั่น และประชากรจึงบ่นต่อว่าโมเสส และพูดว่า “เหตุไฉนท่านได้พาพวกข้าพเจ้า ทั้งบุตรทั้งหลายและฝูงสัตว์ของพวกข้าพเจ้า ขึ้นมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตาย”
17:4 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะทำอย่างไรดีกับประชากรนี้ พวกเขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์อยู่แล้ว”
17:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าประชากรไปและนำพวกผู้อาวุโสบางคนของอิสราเอลไปพร้อมกับเจ้า และไม้เท้าของเจ้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนั้น จงถือไว้ในมือของเจ้าและไป
17:6 ดูเถิด เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ และเจ้าจงตีศิลานั้น และน้ำจะไหลออกมาจากศิลานั้นให้ประชากรดื่ม” และโมเสสก็ทำดังนั้นต่อสายตาพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล
17:7 และท่านเรียกชื่อตำบลนั้นว่า มัสสาห์และเมรีบาห์ เพราะเหตุว่าชนชาติอิสราเอลกล่าวโทษตน และเพราะเหตุว่าพวกเขาได้ลองดีพระเยโฮวาห์ พูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าหรือไม่”

การทำสงครามกับคนอามาเลข
17:8 ในขณะนั้นคนอามาเลขยกมา และสู้รบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเรฟีดิม
17:9 และโมเสสพูดกับโยชูวาว่า “จงเลือกพวกผู้ชายจากพวกเรา และออกไปสู้รบกับคนอามาเลข พรุ่งนี้เราจะยืนอยู่บนยอดเนินเขาถือไม้เท้าของพระเจ้าไว้ในมือของเรา”
17:10 ดังนั้นโยชูวาก็ทำตามที่โมเสสได้พูดกับเขา และสู้รบกับคนอามาเลข และโมเสส อาโรน กับเฮอร์ ก็ขึ้นไปบนยอดเนินเขานั้น
17:11 และต่อมาโมเสสยกมือของตนขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้น และท่านลดมือของตนลงเมื่อไร คนอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อนั้น
17:12 แต่มือของโมเสสเมื่อยล้า และเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้ท่าน และท่านนั่งบนก้อนหินนั้น และอาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือของท่านขึ้น คนหนึ่งข้างนี้ และอีกคนหนึ่งข้างนั้น และมือของท่านก็มั่นคงอยู่จนตะวันตกดิน
17:13 และโยชูวาปราบอามาเลขกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ
17:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนเรื่องนี้ลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก ทั้งเล่าให้โยชูวาฟัง ด้วยว่าเราจะลบล้างความทรงจำถึงคนอามาเลขจากภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้”
17:15 และโมเสสได้สร้างแท่นบูชา และเรียกชื่อแท่นบูชานั้นว่า เยโฮวาห์นิสสี
17:16 เพราะท่านพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่า พระเยโฮวาห์จะทรงทำสงครามกับคนอามาเลขต่อไปทุกชั่วอายุ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope