กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

คนอิสราเอลมาถึงถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย
19:1 ในเดือนที่สามนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในวันนั้นเองพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย
19:2 เพราะพวกเขาออกจากตำบลเรฟีดิม และมาถึงทะเลทรายแห่งซีนาย และได้ตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และที่นั่นคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่หน้าภูเขานั้น
19:3 และโมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสเรียกท่านจากภูเขานั้นว่า “เจ้าจงพูดกับวงศ์วานของยาโคบและบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า
19:4 ‘พวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเราได้กระทำแก่คนอียิปต์แล้ว และที่เราเทิดชูเจ้าไว้บนปีกนกอินทรีอย่างไร และได้นำพวกเจ้ามาถึงเราอย่างนั้น
19:5 เหตุฉะนั้นบัดนี้ ถ้าพวกเจ้าจะเชื่อฟังเสียงของเราอย่างแท้จริง และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของเรา ยิ่งกว่าชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเป็นของเรา
19:6 และเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา’ นี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องพูดให้ชนชาติอิสราเอลฟัง”
19:7 และโมเสสได้มาเรียกประชุมพวกผู้อาวุโสของประชากร แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านต่อหน้าพวกเขาให้พวกเขาฟังทุกประการ
19:8 และบรรดาประชากรก็ตอบพร้อมกัน และพูดว่า “สิ่งทั้งปวงที่พระเยโฮวาห์ตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตาม” และโมเสสได้นำถ้อยคำของประชากรไปกราบทูลต่อพระเยโฮวาห์

ประชากรชำระตัวเพื่อจะฟังคำตรัสของพระเจ้า
19:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อประชากรจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า และจะได้เชื่อเจ้าตลอดไป” และโมเสสได้กราบทูลพระเยโฮวาห์ตามถ้อยคำของประชากรนั้น
19:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปหาประชากร และให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าของตนเสียให้สะอาด
19:11 และในวันที่สามจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะในวันที่สามนั้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อสายตาของประชากรทั้งปวง
19:12 และเจ้าจงกำหนดเขตให้ประชากรอยู่รอบภูเขา โดยกล่าวว่า ‘จงเอาใจใส่ตัวของเจ้าทั้งหลายให้ดีว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้น ผู้ใดก็ตามถูกต้องภูเขานั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
19:13 อย่าให้มือใด ๆ ถูกต้องผู้นั้นเลย แต่ผู้นั้นต้องถูกหินขว้างให้ตายหรือถูกยิงเสียเป็นแน่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ดี อย่าไว้ชีวิตเลย’ เมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายาว จงให้เขาทั้งหลายมายังภูเขานั้น”
19:14 และโมเสสลงจากภูเขามายังประชากร และประชากรชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าของตนให้สะอาด
19:15 และท่านพูดกับประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สาม อย่าเข้าใกล้ภรรยาของท่านเลย”
19:16 และต่อมาในรุ่งเช้าวันที่สาม ก็บังเกิดฟ้าร้องและฟ้าแลบ และมีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั่น จนประชากรทั้งปวงที่อยู่ในค่ายก็กลัวจนตัวสั่น
19:17 และโมเสสก็นำประชากรออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า และพวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขา
19:18 และภูเขาซีนายมีควันกลุ้มรุมล้อมอยู่ทั่วไป เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั้นในกองเพลิง และควันไฟนั้นพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟใหญ่ และภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมด
19:19 และเมื่อเสียงแตรเป่ายาวและดังยิ่งขึ้น โมเสสก็กราบทูล และพระเจ้าก็ตรัสตอบท่านด้วยพระสุรเสียง
19:20 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย คือบนยอดภูเขานั้น และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดภูเขา และโมเสสก็ขึ้นไป
19:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงลงไปกำชับประชากร เกรงว่าพวกเขาจะล่วงล้ำเข้ามาถึงพระเยโฮวาห์เพื่อจะเพ่งดู และพวกเขาจำนวนมากจะพินาศเสีย
19:22 และพวกปุโรหิตที่มาเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์เช่นกัน เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษพวกเขา”
19:23 และโมเสสทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ประชากรขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงกำชับข้าพระองค์ทั้งหลายว่า ‘จงกำหนดเขตอยู่รอบภูเขานั้น และชำระภูเขานั้นให้เป็นที่บริสุทธิ์’”
19:24 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านว่า “จงไป เจ้าจงลงไปเถิด และเจ้าจงกลับขึ้นมาทั้งตัวเจ้าพร้อมกับอาโรน แต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชากรล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระเยโฮวาห์ เกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขา”
19:25 ดังนั้น โมเสสก็ลงไปถึงประชากร และพูดกับพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope