กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม
23:1 “เจ้าอย่านำเรื่องเท็จไปเล่าต่อ ๆ กัน อย่าให้มือของเจ้าเข้าส่วนเป็นพยานที่ไม่ยุติธรรมกับคนชั่ว
23:2 เจ้าอย่าทำความชั่วร้ายตามอย่างคนจำนวนมากที่พวกเขาทำกันอยู่นั้น ทั้งเจ้าอย่าเป็นพยานลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มาก จะทำให้คำพิพากษาบิดเบือนไป
23:3 ทั้งเจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนยากจนในคดีของเขา
23:4 ถ้าเจ้าพบวัวตัวผู้หรือลาของศัตรูของเจ้าหลงมา เจ้าจงพามันไปส่งคืนให้เจ้าของเป็นแน่
23:5 ถ้าเจ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะมันบรรทุกของหนัก อย่าเมินเฉยที่จะช่วยเหลือเขา เจ้าจงช่วยเขายกมันขึ้นเป็นแน่
23:6 เจ้าอย่าบิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนยากจนควรได้รับในคดีของเขา
23:7 เจ้าจงหลีกออกให้ห่างไกลจากการกล่าวหาที่เป็นความเท็จ และเจ้าอย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนชั่วเลย
23:8 และเจ้าอย่ารับสินบนเลย เพราะว่าสินบนนั้นทำให้คนมีสติปัญญากลายเป็นคนตาบอดไป และพลิกถ้อยคำของคนชอบธรรมไปเสีย
23:9 เจ้าอย่าข่มเหงคนต่างชาติเช่นเดียวกัน เพราะพวกเจ้ารู้จักใจของคนต่างชาติแล้ว เพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์

ปีแห่งการหยุดพัก
23:10 เจ้าจงหว่านพืชและเกี่ยวเก็บผลในทุ่งนาของเจ้าตลอดหกปี
23:11 แต่ปีที่เจ็ดนั้นเจ้าจงให้ทุ่งนานั้นหยุดพักเสีย และปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น เพื่อให้คนยากจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน และส่วนที่เหลืออยู่นั้นก็ให้สัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งกินเสีย เจ้าจงกระทำเช่นเดียวกันกับสวนองุ่นและสวนมะกอกของเจ้า
23:12 เจ้าจงทำการงานของเจ้าหกวัน และในวันที่เจ็ดนั้นเจ้าจงหยุดพัก เพื่อวัวตัวผู้และลาของเจ้าจะได้หยุดพัก และบุตรชายแห่งทาสหญิงของเจ้ากับคนต่างชาติจะได้รับการฟื้นฟูใหม่
23:13 และในสิ่งสารพัดที่เราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายแล้วนั้น จงถือปฏิบัติอย่างรอบคอบ และอย่าเอ่ยถึงชื่อพระอื่นเลย ทั้งอย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั้นออกจากปากของเจ้า

เทศกาลประจำปี
23:14 เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงถวายแก่เราปีละสามครั้ง
23:15 เจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ (เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันตามที่เราบัญชาเจ้าไว้แล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีบ เพราะในเดือนนั้นเจ้าได้ออกมาจากอียิปต์ และอย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย)
23:16 และจงถือเทศกาลเก็บเกี่ยว ถวายผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในทุ่งนา และจงถือเทศกาลเก็บรวบรวมผลผลิต ซึ่งกระทำตอนปลายปี เมื่อเจ้าได้เก็บรวบรวมผลผลิตแห่งแรงงานของเจ้าจากทุ่งนา
23:17 จงให้ผู้ชายทั้งหลายของเจ้าเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าปีละสามครั้ง
23:18 เจ้าอย่าถวายเลือดของเครื่องบูชาแก่เรา พร้อมกับขนมปังที่มีเชื้อ ทั้งอย่าปล่อยให้ไขมันแห่งเครื่องบูชาของเราเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้า
23:19 ผลผลิตอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครั้งแรกจากไร่นาของเจ้านั้น เจ้าจงนำมาถวายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลย

วิธีการเข้าพิชิตแผ่นดินแห่งคานาอัน
23:20 ดูเถิด เราส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำหน้าเจ้าเพื่อคอยระวังรักษาเจ้าในทางที่ไปนั้น และเพื่อนำเจ้าไปถึงสถานที่ซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้ว
23:21 จงเอาใจใส่ทูตนั้นและเชื่อฟังเสียงของท่าน อย่ายั่วยุท่านเพราะท่านจะไม่ยกโทษการละเมิดของพวกเจ้าเลย ด้วยว่านามของเราอยู่ในท่าน
23:22 แต่ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงของท่านอย่างแท้จริง และกระทำทุกสิ่งตามที่เรากล่าวไว้แล้ว ดังนั้นเราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของเจ้า และจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของเจ้า
23:23 ด้วยว่าทูตสวรรค์ของเราจะไปข้างหน้าเจ้า และจะนำเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเราจะกำจัดคนเหล่านั้นออกเสีย
23:24 เจ้าอย่ากราบไหว้พระทั้งหลายของพวกเขา หรือปรนนิบัติพระเหล่านั้น หรือทำตามการกระทำของพวกเขา แต่เจ้าจงทำลายพระเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเสียให้แหลกละเอียด
23:25 และพวกเจ้าจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า และพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้า และเราจะบันดาลให้โรคต่าง ๆ หายไปจากท่ามกลางเจ้า
23:26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในแผ่นดินของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน
23:27 เราจะบันดาลให้ความหวาดกลัวของเราเกิดขึ้นก่อนหน้าเจ้า และเราจะทำลายชาวเมืองทั้งปวงที่เจ้าไปเผชิญหน้านั้น และเราจะให้พวกศัตรูทั้งหลายหันหลังหนีจากเจ้า
23:28 และเราจะส่งฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนเจ้า ซึ่งจะขับไล่คนฮีไวต์ คนคานาอัน และคนฮิตไทต์ไปให้พ้นหน้าเจ้า
23:29 เราจะไม่ขับไล่พวกเขาไปให้พ้นหน้าเจ้าภายในหนึ่งปี เกรงว่าแผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะทวีจำนวนขึ้นต่อสู้กับเจ้า
23:30 แต่เราจะขับไล่พวกเขาไปให้พ้นหน้าเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจนเจ้าทวีจำนวนมากขึ้น และได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก
23:31 และเราจะกำหนดเขตแดนของเจ้าไว้ตั้งแต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของคนฟีลิสเตีย และตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารจนจดแม่น้ำ เพราะเราจะมอบชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นไว้ในมือของพวกเจ้า และเจ้าจงขับไล่พวกเขาออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า
23:32 เจ้าอย่าทำพันธสัญญากับพวกเขา หรือกับพระทั้งหลายของพวกเขาเลย
23:33 พวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้าไม่ได้ เกรงว่าพวกเขาจะชักจูงให้เจ้ากระทำบาปต่อเรา เพราะว่าถ้าเจ้าปรนนิบัติพระทั้งหลายของพวกเขา สิ่งนี้ก็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าเป็นแน่”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope