กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาหุ้มด้วยทองเหลือง
27:1 “และเจ้าจงทำแท่นบูชาด้วยไม้กระถิน ให้ยาวห้าศอกและกว้างห้าศอก แท่นบูชานั้นจงทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และความสูงของแท่นบูชานั้นจงเป็นสามศอก
27:2 และเจ้าจงทำเชิงงอนไว้ทั้งสี่มุมของแท่นบูชา จงทำเป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา และเจ้าจงหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองเหลือง
27:3 และเจ้าจงทำหม้อสำหรับใส่เถ้าถ่านของแท่นบูชา ทั้งพลั่ว ชามอ่าง ตะขอเกี่ยวเนื้อและถาดรองถ่านไฟของแท่นบูชา คือภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมด เจ้าจงทำด้วยทองเหลือง
27:4 และเจ้าจงทำตะแกรงด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้น และเจ้าจงทำห่วงด้วยทองเหลืองติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงนั้น
27:5 และเจ้าจงวางตะแกรงนั้นใส่ไว้ให้อยู่ใต้ขอบของแท่นบูชา เพื่อตาข่ายจะอยู่ตรงกลางแท่นบูชานั้น
27:6 และเจ้าจงทำไม้คานสำหรับแท่นบูชา ไม้คานนั้นจงทำด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองเหลือง
27:7 และไม้คานเหล่านั้นจงสอดไว้ในห่วง และไม้คานนั้นจงให้อยู่ข้างแท่นบูชาทั้งสองด้าน ข้างละอัน เพื่อหามแท่นบูชานั้น
27:8 เจ้าจงทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระดาน จงทำข้างในแท่นบูชานั้นกลวง ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้น จงให้พวกเขาทำตามอย่างนั้น

ลานแห่งพลับพลา
27:9 และเจ้าจงทำลานแห่งพลับพลา ด้านทิศใต้จงทำม่านสำหรับลานนั้น ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดยาวหนึ่งร้อยศอกสำหรับข้างหนึ่ง
27:10 และจงทำเสายี่สิบต้นกับทำฐานรองรับเสายี่สิบฐานด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้น จงทำด้วยเงิน
27:11 และเช่นเดียวกัน ด้านทิศเหนือจงทำม่านยาวหนึ่งร้อยศอก และจงทำเสายี่สิบต้นกับทำฐานรองรับเสายี่สิบฐานด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้น จงทำด้วยเงิน
27:12 และสำหรับความกว้างของลานด้านทิศตะวันตก จงทำม่านยาวห้าสิบศอก เสาสิบต้นและฐานรองรับเสาสิบฐาน
27:13 และความกว้างของลานด้านทิศตะวันออก จงให้ยาวห้าสิบศอก
27:14 ม่านด้านประตูข้างหนึ่งจงให้ยาวสิบห้าศอก จงทำเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน
27:15 และอีกข้างหนึ่งจงทำม่านยาวสิบห้าศอก จงทำเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน
27:16 และสำหรับประตูลานจงทำม่านยาวยี่สิบศอก ทำด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน

ข้อสรุปเกี่ยวกับลานแห่งพลับพลา
27:17 และสำหรับเสาล้อมรอบลานทั้งหมด จงทำราวด้วยเงินสำหรับยึดเสาให้ติดกัน จงทำตะขอติดเสาด้วยเงิน และจงทำฐานรองรับเสานั้นด้วยทองเหลือง
27:18 ความยาวของลานนั้นจงให้เป็นหนึ่งร้อยศอก และความกว้างจงให้เป็นห้าสิบศอกทั้งสองด้าน และความสูงจงให้เป็นห้าศอก ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และจงทำฐานด้วยทองเหลือง
27:19 และภาชนะทั้งปวงที่ใช้ในพลับพลาทั้งหมด ทั้งบรรดาหลักหมุดของพลับพลา กับหลักหมุดที่ลานทั้งหมด จงทำด้วยทองเหลือง

น้ำมันสำหรับจุดประทีป
27:20 และเจ้าจงบัญชาชนชาติอิสราเอล ให้พวกเขานำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่คั้นไว้นั้นมาให้เจ้าสำหรับจุดประทีป เพื่อจะทำให้คันประทีปนั้นลุกอยู่เสมอ
27:21 ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนข้างนอกม่านซึ่งอยู่หน้าหีบพระโอวาท จงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจัดเตรียมประทีปนั้นอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงรุ่งเช้า จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบัติตามชั่วอายุของพวกเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope