กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุณา
37:1 และเบซาเลลทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง
37:2 และเขาหุ้มหีบนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านในและด้านนอก และได้ทำคิ้วรอบหีบนั้นด้วยทองคำ
37:3 และเขาหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น เพื่อติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของหีบ คือด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง
37:4 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองคำ
37:5 และเขาสอดไม้คานเหล่านั้นเข้าที่ห่วงข้างหีบ สำหรับใช้หามหีบนั้น
37:6 และเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง และกว้างหนึ่งศอกครึ่ง
37:7 และเขาทำเครูบสองตนด้วยทองคำ โดยใช้ค้อนเคาะจากเนื้อเดียวกัน ตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง
37:8 เครูบตนหนึ่งอยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนี้ และเครูบอีกตนหนึ่งอยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนั้น คืออยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง เขาทำเครูบนั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณา
37:9 และให้เครูบนั้นกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกของเครูบนั้น และให้เครูบนั้นหันหน้าเข้าหากัน คือให้เครูบนั้นหันหน้ามาทางพระที่นั่งกรุณา

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีปทองคำ
37:10 และเขาทำโต๊ะตัวหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอก กว้างหนึ่งศอก และสูงหนึ่งศอกครึ่ง
37:11 และเขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำคิ้วรอบโต๊ะนั้นด้วยทองคำ
37:12 และเขาทำขอบกว้างหนึ่งฝ่ามือให้รอบโต๊ะนั้น และทำคิ้วด้วยทองคำให้รอบขอบนั้น
37:13 และสำหรับโต๊ะนั้นเขาหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วง และติดห่วงนั้นไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่
37:14 ห่วงนั้นติดชิดกับขอบ คือเอาไว้เพื่อสอดไม้คานสำหรับหามโต๊ะนั้น
37:15 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ สำหรับหามโต๊ะนั้น
37:16 และเขาทำภาชนะต่าง ๆ ซึ่งอยู่บนโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ คือจาน ช้อน ชาม และฝาครอบสำหรับโต๊ะนั้น เพื่อวางไว้บนโต๊ะนั้น
37:17 และเขาทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ เขาทำคันประทีปนั้นโดยใช้ค้อนเคาะ ให้ทั้งลำต้น กิ่ง ดอก ดอกตูม และดอกบานติดเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปนั้น
37:18 และมีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น มีสามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนี้ และมีสามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนั้น
37:19 กิ่งหนึ่งมีถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน และอีกกิ่งหนึ่งมีถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน ก็เป็นดังนั้นสำหรับกิ่งทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีป
37:20 และที่ลำต้นคันประทีปนั้นมีถ้วยสี่ถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน
37:21 และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ตามที่ทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น
37:22 ดอกตูมและกิ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเคาะ
37:23 และเขาทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้น กรรไกรตัดไส้ตะเกียง และถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงจากคันประทีปนั้น ด้วยทองคำบริสุทธิ์
37:24 คันประทีปและภาชนะทั้งหมดสำหรับคันประทีปนั้น เขาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตะลันต์

แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมและน้ำมันเจิม
37:25 และเขาทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมด้วยไม้กระถิน ยาวหนึ่งศอกและกว้างหนึ่งศอก เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนของแท่นบูชานั้นเป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่นบูชา
37:26 และเขาหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนของแท่นบูชา และเขาทำคิ้วรอบแท่นบูชาด้วยทองคำเช่นกัน
37:27 และเขาทำห่วงด้วยทองคำสองห่วง ได้ติดไว้ใต้คิ้วของแท่นบูชานั้น ทำไว้ที่มุมทั้งสองของแท่นบูชา คือทั้งสองด้านของแท่นบูชา และห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คาน เพื่อหามแท่นบูชานั้น
37:28 และเขาทำไม้คานนั้นด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ
37:29 และเขาปรุงน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศหอมต่าง ๆ ตามศิลปะของช่างปรุง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope