กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิด
5:1 “และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และได้ยินเสียงการสาบานตัวและเป็นพยาน ไม่ว่าเขาได้เห็นหรือรู้เรื่องก็ตาม ถ้าเขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
5:2 หรือถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เขาจะเป็นมลทินด้วย และมีความผิด
5:3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน สิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิ่งที่กระทำให้คนนั้นเป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิด
5:4 หรือถ้าผู้ใดกล่าวคำสาบานด้วยริมฝีปากว่าจะกระทำการร้ายหรือจะกระทำการดี คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คนกล่าวด้วยคำสาบาน และแม้ว่าเขาเผลอตัวไป เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิดในสิ่งนั้น
5:5 และต่อมาเมื่อเขามีความผิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กล่าวมานี้ จงให้เขาสารภาพว่าเขากระทำความบาปในสิ่งนั้น
5:6 และจงให้เขานำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น เป็นสัตว์ตัวเมียหนึ่งตัวจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา เรื่องความผิดบาปของเขา
5:7 และถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะได้ จงให้เขานำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ไถ่การละเมิดของเขาดังนี้ นกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา
5:8 และจงให้เขานำนกทั้งสองนั้นมายังปุโรหิต ผู้ซึ่งจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปก่อน และให้บิดหัวนกนั้นหลุดจากคอ แต่อย่าให้ขาดจากกัน
5:9 และเขาจะเอาเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นบูชาเสีย ส่วนเลือดที่เหลืออยู่นั้นจงบีบให้ไหลออกที่ฐานแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
5:10 และเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเรื่องความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำ และเขาจะได้รับการอภัย
5:11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา จงให้คนที่ทำความบาปนั้นนำเครื่องบูชาของเขามาดังนี้ คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป อย่าให้เขาใส่น้ำมันในแป้งนั้น หรืออย่าให้เขาใส่กำยานในแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
5:12 แล้วจงให้เขานำแป้งมาให้ปุโรหิต และปุโรหิตจะเอาแป้งหนึ่งกำมือเป็นส่วนที่ระลึก และเผาแป้งนั้นเสียบนแท่นบูชาเหมือนอย่างเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
5:13 และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเพราะความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเขาจะได้รับการอภัย และส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชา”
5:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
5:15 “ถ้าผู้ใดทำการละเมิดและทำความบาปเพราะความไม่รู้ในเรื่องของบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นจงให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
5:16 และจงให้เขาชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ขาดไป และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาสิ่งที่ขาดไปนั้น นำมามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รับการอภัย
5:17 และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และกระทำสิ่งใด ๆ ที่ห้ามกระทำในพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ถึงแม้ว่าเขากระทำเพราะความไม่รู้ เขาก็ยังมีความผิดอยู่ และจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
5:18 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาตามความผิดบาปซึ่งเขาได้กระทำเพราะความไม่รู้ และเขาจะได้รับการอภัย
5:19 เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แน่ทีเดียวเขาได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope