กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การชำระคนที่หายจากโรคเรื้อน
14:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
14:2 “นี่จะเป็นพระราชบัญญัติเรื่องคนเป็นโรคเรื้อนในวันชำระตัวของเขา จงพาเขามาหาปุโรหิต
14:3 และจงให้ปุโรหิตออกไปนอกค่าย จงให้ปุโรหิตทำการตรวจดู และดูเถิด ถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรื้อนแล้ว
14:4 ดังนั้นจงให้ปุโรหิตสั่งเขาให้จัดเตรียมของสำหรับผู้จะรับการชำระ คือนกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว และไม้สนซีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้นหุสบ
14:5 และจงให้ปุโรหิตสั่งให้ฆ่านกหนึ่งในสองตัวนั้นในภาชนะดินเผาเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่
14:6 สำหรับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น จงให้เขาเอานกตัวนั้น กับไม้สนซีดาร์ ด้ายสีแดง และต้นหุสบ และจุ่มสิ่งเหล่านั้นพร้อมกับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น ลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่
14:7 และจงให้เขาประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้นเจ็ดครั้ง และประกาศว่าเขาสะอาด และจงปล่อยนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้นไปในท้องทุ่ง
14:8 และจงให้ผู้ที่จะรับการชำระนั้นซักเสื้อผ้าของเขา และให้โกนผมกับขนของเขาทั้งหมดเสีย และให้เขาอาบน้ำ เพื่อเขาจะสะอาด และหลังจากนั้นจงให้เขาเข้าค่ายได้ และจงให้นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวัน
14:9 แต่ในวันที่เจ็ดจงให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมด ทั้งหนวดเคราและขนคิ้วของเขา คือโกนแม้กระทั่งผมกับขนของเขาทั้งหมดออกเสีย และจงให้เขาซักเสื้อผ้าของเขา และจงให้เขาอาบน้ำด้วย และเขาก็จะสะอาด
14:10 และในวันที่แปดจงให้เขาเอาลูกแกะตัวผู้สองตัวปราศจากตำหนิ และลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิ และแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันสามในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชา กับน้ำมันหนึ่งลก
14:11 และจงให้ปุโรหิตผู้ทำการชำระให้เขา นำผู้ที่จะรับการชำระกับสิ่งของเหล่านั้นมาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
14:12 และจงให้ปุโรหิตนำลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัว และถวายแกะนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดพร้อมกับน้ำมันหนึ่งลก และให้โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:13 และจงให้ปุโรหิตฆ่าลูกแกะตัวนั้นในสถานที่ที่เขาจะฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชา คือในสถานที่บริสุทธิ์ เพราะว่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เหมือนเครื่องบูชาไถ่บาป คือเป็นของปุโรหิต เป็นของบริสุทธิ์ที่สุด
14:14 และปุโรหิตจะนำเลือดส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดมา และปุโรหิตจะเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา
14:15 และปุโรหิตจะนำน้ำมันหนึ่งลกนั้นมาบางส่วน และเทน้ำมันนั้นใส่ฝ่ามือข้างซ้ายของตนเอง
14:16 และปุโรหิตจะเอานิ้วมือข้างขวาของเขาจุ่มลงในน้ำมันซึ่งอยู่ในมือข้างซ้ายของเขา และประพรมน้ำมันนั้นด้วยนิ้วของเขาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:17 และน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของเขานั้น ปุโรหิตจะเอามาบางส่วน เจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา ทับบนเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
14:18 และน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้น เขาจะเทบนศีรษะของผู้ที่จะรับการชำระ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:19 และปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาป และทำการลบมลทินบาปให้ผู้ที่จะรับการชำระให้พ้นจากมลทินของเขา และภายหลังเขาจึงจะฆ่าเครื่องเผาบูชา
14:20 และปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชาบนแท่นบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาก็จะสะอาด
14:21 และถ้าผู้นั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถหาสิ่งของเหล่านั้นมาได้ ดังนั้น จงให้เขานำลูกแกะหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดเพื่อโบกพัดไปมา เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา และนำแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องธัญญบูชากับน้ำมันหนึ่งลก
14:22 พร้อมกับนกเขาสองตัว หรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัว ตามที่เขาสามารถหามาได้ และนกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องเผาบูชา
14:23 และในวันที่แปดจงให้เขานำสิ่งของเหล่านั้นมาให้แก่ปุโรหิตเพื่อการชำระของตนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:24 และปุโรหิตจะนำลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่การละเมิดและน้ำมันหนึ่งลกนั้น และปุโรหิตจะโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:25 และเขาจะฆ่าลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และปุโรหิตจะเอาเลือดส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดมา และเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา
14:26 และปุโรหิตจะเทน้ำมันบางส่วนใส่ฝ่ามือข้างซ้ายของตนเอง
14:27 และปุโรหิตจะเอาน้ำมันบางส่วนที่อยู่ในมือข้างซ้ายของเขานั้น ประพรมด้วยนิ้วมือข้างขวาของเขาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:28 และปุโรหิตจะเอาน้ำมันบางส่วนที่อยู่ในมือของเขาเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา ทับบนบริเวณที่เจิมด้วยเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
14:29 และน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้น เขาจะเทใส่บนศีรษะของผู้ที่จะรับการชำระ เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:30 และเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวตามที่เขาสามารถหามาได้
14:31 คือตามที่เขาสามารถหามาได้ให้ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้ผู้ที่จะรับการชำระต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:32 นี่เป็นพระราชบัญญัติสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อน ซึ่งเขาไม่สามารถหาสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาเพื่อการชำระของตนได้”
14:33 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
14:34 “เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเราให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นั้น และเราใส่โรคเรื้อนไว้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งในแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายถือกรรมสิทธิ์นั้น
14:35 และผู้ใดที่ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนั้นจะต้องมาและบอกปุโรหิตว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นดูเหมือนมีโรคอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในบ้านนั้น’
14:36 แล้วปุโรหิตจะสั่งให้พวกเขาขนสิ่งของออกจากบ้านหลังนั้นให้หมด ก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปเพื่อตรวจดูโรคในบ้านนั้น เกรงว่าสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนั้นจะนับว่าเป็นมลทิน และภายหลังปุโรหิตจะเข้าไปตรวจดูบ้านนั้น
14:37 และเขาจะตรวจดูโรค และดูเถิด ถ้าโรคนั้นอยู่ที่ผนังของบ้านเป็นรอยสีอมเขียวหรืออมแดง และปรากฏว่าอยู่ลึกกว่าผิวของผนัง
14:38 แล้วปุโรหิตจะออกจากบ้านหลังนั้นไปอยู่ที่หน้าประตูบ้าน และปิดบ้านนั้นเสียเจ็ดวัน
14:39 และในวันที่เจ็ดปุโรหิตจะกลับมาอีกและจะตรวจดู ดูเถิด ถ้าโรคนั้นลามออกไปในผนังของบ้านนั้น
14:40 แล้วปุโรหิตจะสั่งให้เอาก้อนหินที่ติดโรคนั้นออกเสีย และพวกเขาจะนำก้อนหินเหล่านั้นไปโยนทิ้งในสถานที่ที่เป็นมลทินภายนอกนคร
14:41 และเขาจะสั่งให้ขูดข้างในตัวบ้านหลังนั้นโดยรอบ และฝุ่นผงที่พวกเขาขูดออกมานั้น จงให้พวกเขานำไปทิ้งเสียในสถานที่ที่เป็นมลทินภายนอกนคร
14:42 และพวกเขาจะหาหินก้อนอื่นมา และใส่ก้อนหินเหล่านั้นแทนก้อนหินที่นำออกไปทิ้งนั้น และเขาจะเอาปูนขาวอื่นมาและจะโบกตัวบ้านนั้น
14:43 และหลังจากเขาเอาก้อนหินเหล่านั้นออกแล้ว ภายหลังนั้นเขาขูดตัวบ้าน และหลังจากบ้านนั้นโบกปูนขาวใหม่แล้ว ถ้าโรคนั้นเกิดขึ้นอีกและลามออกไปในบ้านหลังนั้น
14:44 แล้วปุโรหิตจะไปตรวจดู และดูเถิด ถ้าโรคนั้นลามออกไปในบ้านนั้น ก็นับว่าในบ้านนั้นเป็นโรคเรื้อนอย่างร้ายแรง บ้านหลังนั้นก็เป็นมลทิน
14:45 และจงให้เขาทำลายบ้านหลังนั้นลงเสีย หิน ไม้และปูนขาวที่ก่อสร้างบ้านนั้น และจงให้ขนสิ่งเหล่านั้นไปทิ้งเสียภายนอกนครในสถานที่ที่เป็นมลทิน
14:46 ยิ่งกว่านั้น ผู้ใดเข้าไปในบ้านหลังนั้นขณะบ้านปิดอยู่ จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
14:47 และผู้ใดที่นอนลงในบ้านหลังนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผู้ที่รับประทานสิ่งใด ๆ ในบ้านนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา
14:48 และหากว่าปุโรหิตจะเข้าไปและตรวจดูบ้านนั้น และดูเถิด หลังจากโบกปูนขาวใหม่ในบ้านนั้นแล้ว โรคนั้นไม่ได้ลามออกไปในบ้าน ดังนั้นปุโรหิตจะประกาศว่าบ้านหลังนั้นสะอาด เพราะโรคนั้นหายแล้ว
14:49 และเพื่อจะชำระบ้านหลังนั้น จงให้เขานำนกสองตัวกับไม้สนซีดาร์ ด้ายสีแดง และต้นหุสบ
14:50 และจงให้เขาฆ่านกหนึ่งในสองตัวนั้นในภาชนะดินเผาเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่
14:51 และจงให้เขาเอาไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบและด้ายสีแดง พร้อมกับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น และจุ่มสิ่งเหล่านั้นลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าและในน้ำที่กำลังไหลอยู่นั้น และประพรมบ้านหลังนั้นเจ็ดครั้ง
14:52 และเขาจะได้ชำระบ้านนั้นด้วยเลือดของนก และด้วยน้ำที่กำลังไหลอยู่และด้วยนกที่ยังเป็นอยู่ ด้วยไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบ และด้ายสีแดง
14:53 แต่จงให้เขาปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ออกจากนครไปยังท้องทุ่ง และทำการลบมลทินให้บ้าน และบ้านหลังนั้นก็จะสะอาด”
14:54 นี่เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรื้อนต่าง ๆ และโรคคัน
14:55 และโรคเรื้อนในเสื้อผ้า และในบ้าน
14:56 และอาการบวม ตกสะเก็ด และมีรอยด่าง
14:57 เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อไรเรียกว่าเป็นมลทิน และเมื่อไรเรียกว่าสะอาด นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องโรคเรื้อน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope