กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

บทลงโทษสำหรับการผิดศีลธรรม
20:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
20:2 “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลอีกว่า ผู้ใดก็ตามในชนชาติอิสราเอลหรือในบรรดาคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล ที่มอบเชื้อสายใด ๆ ของตนให้แก่พระโมเลค ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้ประชากรแห่งแผ่นดินนั้นเอาหินขว้างเขาเสีย
20:3 และเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะว่าเขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค เพื่อกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน และเพื่อลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา
20:4 และถ้าประชากรในแผ่นดินนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนนั้นเมื่อเขามอบเชื้อสายของตนให้แก่พระโมเลค และไม่ฆ่าคนนั้นเสีย
20:5 ฉะนั้นเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และต่อสู้กับครอบครัวของเขา และจะตัดเขาพร้อมด้วยทุกคนที่ทำตามการเล่นชู้ของเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลค ออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา
20:6 และผู้ที่หันไปหาพวกคนทรงและพวกพ่อมดแม่มด เพื่อเล่นชู้กับพวกเขา เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน
20:7 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
20:8 และพวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์
20:9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งด่าบิดาหรือมารดาของตนจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาได้แช่งด่าบิดาหรือมารดาของเขา จงให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง
20:10 และชายคนใดที่เล่นชู้กับภรรยาของชายอื่น คือเขาได้เล่นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเขา จงให้ผู้เล่นชู้ทั้งชายและหญิงนั้นถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
20:11 และชายคนใดที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาบิดาของตนก็ได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
20:12 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับบุตรสะใภ้ของตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาได้กระทำสิ่งที่วิปริต จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
20:13 และเช่นเดียวกันถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง ทั้งสองคนก็ได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
20:14 และถ้าชายคนใดได้ภรรยาและได้มารดาของหญิงนั้นมาเป็นภรรยาด้วย เป็นการชั่วร้ายนัก จงเผาพวกเขาเสียด้วยไฟทั้งชายนั้นและหญิงทั้งสองนั้น เพื่อว่าจะไม่มีความชั่วร้ายในท่ามกลางพวกเจ้า
20:15 และถ้าชายคนใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และเจ้าทั้งหลายจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย
20:16 และถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉานใด ๆ และสมสู่กับมัน เจ้าจงฆ่าผู้หญิงคนนั้นและสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย ทั้งสองต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของทั้งสองตกอยู่บนพวกเขาเอง
20:17 และถ้าชายคนใดพาพี่สาวหรือน้องสาวของตน คือบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดา และดูกายเปลือยเปล่าของนาง และนางก็ดูกายเปลือยเปล่าของเขา เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนัก และพวกเขาจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางสายตาของชนชาติของเขา เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเขา เขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
20:18 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับหญิงที่กำลังมีประจำเดือน และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เขาได้เปิดเผยแหล่งโลหิตของนาง และนางก็เปิดให้ดูแหล่งโลหิตของนาง และเขาทั้งสองจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของพวกเขา
20:19 และเจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า หรือของป้าหรือของอา เพราะผู้นั้นได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของญาติสนิทของเขา พวกเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของพวกเขา
20:20 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุง พวกเขาจะต้องรับโทษบาปของตน พวกเขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร
20:21 และถ้าชายคนใดจะเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของตน ก็เป็นสิ่งที่มลทิน เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของตน เขาเหล่านั้นจะต้องไม่มีบุตร
20:22 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเรา และคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำพวกเจ้าให้มาอาศัยอยู่นั้นจะไม่ได้สำรอกเจ้าทั้งหลายออกไปเสีย
20:23 และเจ้าทั้งหลายอย่าดำเนินตามธรรมเนียมของประชาชาติซึ่งเราได้ขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าพวกเจ้าแล้ว ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ และเราจึงเกลียดชังพวกเขา

แผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง
20:24 แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าแล้วว่า เจ้าทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินของพวกเขาเป็นมรดก และเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ซึ่งได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย
20:25 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงแยกแยะความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ที่เป็นมลทิน และระหว่างนกสะอาดและนกที่เป็นมลทิน และพวกเจ้าอย่ากระทำตัวของตนให้เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่เลื้อยคลานอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งเราได้แยกออกจากเจ้าทั้งหลายแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทิน
20:26 และเจ้าทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้บริสุทธิ์ และได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย เพื่อเจ้าทั้งหลายจะเป็นของเรา
20:27 ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือเป็นพ่อมดแม่มด จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาทั้งหลายจงเอาหินขว้างคนเหล่านั้นเสีย จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope