กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเลือกสิบสองคนให้ไปสอดแนมดูแผ่นดินแห่งคานาอัน
13:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
13:2 “เจ้าจงส่งคน เพื่อให้เขาทั้งหลายไปสำรวจดูที่แผ่นดินแห่งคานาอันที่เราประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลนั้น เจ้าจงส่งคนจากทุกเผ่าของบรรพบุรุษของพวกเขาเผ่าละคน ทุกคนที่เป็นผู้ปกครองในท่ามกลางเผ่าเหล่านั้น”
13:3 และโมเสสได้ส่งพวกเขาไปจากถิ่นทุรกันดารแห่งปารานตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ บรรดาคนเหล่านั้นเป็นหัวหน้าในชนชาติอิสราเอล
13:4 และต่อไปนี้เป็นชื่อของคนเหล่านั้น ชัมมูอาบุตรชายของศักเกอร์ ของเผ่ารูเบน
13:5 ชาฟัทบุตรชายของโฮรี ของเผ่าสิเมโอน
13:6 คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ ของเผ่ายูดาห์
13:7 อิกาลบุตรชายของโยเซฟ ของเผ่าอิสสาคาร์
13:8 โฮเชยาบุตรชายของนูน ของเผ่าเอฟราอิม
13:9 ปัลทีบุตรชายของราฟู ของเผ่าเบนยามิน
13:10 กัดเดียลบุตรชายของโสดี ของเผ่าเศบูลุน
13:11 กัดดีบุตรชายของสุสี ของเผ่าโยเซฟ คือจากเผ่ามนัสเสห์
13:12 อัมมีเอลบุตรชายของเกมัลลี ของเผ่าดาน
13:13 เสธูร์บุตรชายของมีคาเอล ของเผ่าอาเชอร์
13:14 นาบีบุตรชายของโวฟสี ของเผ่านัฟทาลี
13:15 เกอูเอลบุตรชายของมาคี ของเผ่ากาด
13:16 ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้น และโมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรชายของนูนว่า โยชูวา
13:17 และโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมดูแผ่นดินแห่งคานาอัน และพูดกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงขึ้นไปทางทิศใต้นี้และขึ้นไปตามภูเขา
13:18 และตรวจดูแผ่นดินนั้นว่าเป็นอย่างไร และดูว่าประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังแข็งแรงหรืออ่อนแอ มีคนมากหรือน้อย
13:19 และดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไรบ้าง เป็นแผ่นดินที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร และนครต่าง ๆ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นอย่างไร เป็นเต็นท์หรือเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง
13:20 และดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้ง มีป่าไม้ในแผ่นดินนั้นหรือเปล่า และท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญ และนำผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นกลับมาบ้าง” บัดนี้เวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นสุกรุ่นแรก
13:21 ดังนั้น คนเหล่านั้นจึงขึ้นไปและสำรวจดูแผ่นดิน ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารแห่งศินจนถึงเรโหบ ตามทางที่คนเข้ามายังเมืองฮามัท
13:22 และพวกเขาขึ้นไปทางทิศใต้ และมาถึงเมืองเฮโบรน ซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกหลานของอานาค คืออาหิมาน เชชัย และทัลมัย (บัดนี้เมืองเฮโบรนถูกสร้างมาก่อนเมืองโศอันในอียิปต์ได้เจ็ดปี)
13:23 และเขาทั้งหลายมาถึงลำธารแห่งเอชโคล์ และได้ตัดกิ่งองุ่นที่มีผลองุ่นหนึ่งพวงมาจากที่นั่น สองคนใช้ไม้คานหามพวงองุ่นนั้นมา และพวกเขาเอาผลทับทิมและผลมะเดื่อมาบ้าง
13:24 สถานที่นั้นเรียกว่าลำธารเอชโคล์ เพราะเหตุพวงองุ่นซึ่งชนชาติอิสราเอลได้ตัดมาจากที่นั่น
13:25 และหลังจากนั้นสี่สิบวัน เขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสำรวจดูแผ่นดินนั้น
13:26 และเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล ในถิ่นทุรกันดารแห่งปารานที่เมืองคาเดช และได้เล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาชุมนุมชนฟัง และให้เขาทั้งหลายดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้น
13:27 และเขาทั้งหลายเล่าให้ท่านฟัง และพูดว่า “เราทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งพวกเราไป และแท้จริงแผ่นดินนั้นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ และนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้น
13:28 แต่อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมาก และนครทั้งหลายก็ใหญ่โตและมีกำแพงล้อมรอบ และยิ่งกว่านั้นเราทั้งหลายได้เห็นลูกหลานของอานาคอยู่ที่นั่น
13:29 คนอามาเลขอาศัยอยู่ในแผ่นดินทางทิศใต้ และคนฮิตไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์อาศัยอยู่บนภูเขาทั้งหลาย และคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเล และตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดน”
13:30 และคาเลบได้ให้ประชากรสงบนิ่งต่อหน้าโมเสส และพูดว่า “ให้เราทั้งหลายขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้น เพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะแผ่นดินนั้นได้”
13:31 แต่คนทั้งปวงที่ขึ้นไปด้วยกันกับเขาพูดว่า “พวกเราไม่สามารถขึ้นไปต่อสู้กับประชาชนนั้นได้ เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าพวกเรา”
13:32 และเขาทั้งหลายได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่พวกเขาไปสำรวจดูนั้นให้ชนชาติอิสราเอลฟังว่า “แผ่นดินที่เราทั้งหลายได้ไปสำรวจดูแล้วนั้นเป็นแผ่นดินซึ่งกินคนที่อาศัยอยู่ในนั้น และบรรดาประชาชนที่เราเห็นในแผ่นดินนั้นเป็นคนรูปร่างใหญ่โต
13:33 และที่นั่นเราทั้งหลายได้เห็นพวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตรชายทั้งหลายของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ และเราทั้งหลายเป็นเหมือนตั๊กแตนในสายตาของพวกเราเอง และเราทั้งหลายก็เป็นดังนั้นในสายตาของพวกเขาเหมือนกัน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope