กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

กฎต่าง ๆ เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่น
25:1 “ถ้ามีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างบุคคล และเขาเหล่านั้นนำความไปฟ้องศาล เพื่อพวกผู้พิพากษาจะตัดสินความระหว่างพวกเขา ดังนั้นพวกผู้พิพากษาจะประกาศว่าคนชอบธรรมเป็นฝ่ายถูก และกล่าวโทษผู้กระทำผิด
25:2 และต่อมาถ้าผู้กระทำผิดนั้นสมควรถูกโบย ผู้พิพากษาจงสั่งให้เขานอนลง และกำหนดให้โบยต่อหน้าผู้พิพากษามากน้อยตามความผิดของผู้นั้น
25:3 ผู้พิพากษาสามารถโบยเขาถึงสี่สิบทีก็ได้ และอย่าให้เกินนั้นไปเลย เกรงว่าถ้าผู้พิพากษาทำเกินนั้นและโบยเขามากกว่าสี่สิบที ดังนั้นพี่น้องของท่านจะดูเหมือนไร้ค่าแก่ท่าน
25:4 ท่านอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวตัวผู้ เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่
25:5 ถ้าพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน และคนหนึ่งในพวกเขาตายเสีย และหามีบุตรไม่ ภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ จงให้พี่น้องของสามีของนางเข้าไปหานางและรับนางมาเป็นภรรยาของตน และทำหน้าที่พี่น้องของสามีแก่นาง
25:6 และต่อมาบุตรหัวปีที่เกิดกับนาง จงให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้น เพื่อชื่อของเขาจะไม่ได้ลบไปจากอิสราเอล
25:7 และถ้าชายคนนั้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขา ดังนั้นก็ให้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้อาวุโสที่ประตูเมืองและกล่าวว่า ‘พี่น้องของสามีของดิฉันไม่ยอมสืบชื่อของพี่น้องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ยอมทำหน้าที่พี่น้องของสามีของดิฉัน’
25:8 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสของนครของเขาจะเรียกชายคนนั้นมาและพูดกับเขา ถ้าเขายังยืนยันและกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง’
25:9 ดังนั้น ภรรยาของพี่น้องของเขาจะเข้าไปใกล้ชายคนนั้นต่อหน้าพวกผู้อาวุโส และดึงเอารองเท้าของชายคนนั้นข้างหนึ่งออกมาจากเท้าของเขา และถ่มน้ำลายรดหน้าชายนั้น แล้วจะตอบและกล่าวว่า ‘ต้องกระทำเช่นนี้กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตน’
25:10 และในอิสราเอลชื่อของเขาจะถูกเรียกว่า ‘วงศ์วานของผู้ที่ถูกดึงรองเท้าออก’
25:11 เมื่อชายสองคนทะเลาะวิวาททุบตีกัน และภรรยาของชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้เพื่อจะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้ที่ตีเขา และนางยื่นมือของตนออกและบีบคั้นของลับของผู้ชายคนนั้น
25:12 ดังนั้น ท่านจงตัดมือของนางทิ้งเสีย อย่าให้ตาของท่านสงสารนางเลย
25:13 ท่านอย่ามีลูกตุ้มสำหรับตาชั่งต่างกันไว้ในถุงของท่าน อันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบา
25:14 ท่านอย่าให้มีเครื่องตวงหลายชนิดในบ้านของท่าน อันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็ก
25:15 แต่ท่านจงมีลูกตุ้มอันสมบูรณ์และเที่ยงตรง และท่านจงมีเครื่องตวงอันสมบูรณ์และเที่ยงตรง เพื่อว่าวันเวลาของท่านจะยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
25:16 เพราะว่าทุกคนที่กระทำสิ่งเหล่านั้น และทุกคนที่กระทำสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ชอบธรรม ก็เป็นผู้ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

คนอามาเลขจะถูกทำลาย
25:17 จงระลึกถึงสิ่งที่คนอามาเลขกระทำแก่ท่านตามทางเมื่อท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์
25:18 เขาได้ออกมาพบท่านตามทางอย่างไร และโจมตีคนที่อยู่ล้าหลังของท่าน คือบรรดาคนที่อ่อนกำลังที่อยู่ล้าหลังของท่าน เมื่อท่านอ่อนเพลียและเมื่อยล้า และเขาไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้า
25:19 เพราะฉะนั้น ต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากบรรดาศัตรูของท่านที่อยู่รอบข้างแล้ว ในแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้ยึดครองนั้น ดังนั้นท่านจงลบล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าสวรรค์ ท่านอย่าลืมเรื่องนี้เสีย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope