กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอล
1:1 หลังจากการสิ้นชีวิตของโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ต่อมาพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่า
1:2 “โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้ว ฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้น ยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ ทั้งตัวเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลาย คือแก่ชนชาติอิสราเอล
1:3 สถานที่ทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่พวกเจ้า ตามที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสส
1:4 ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้ ไกลไปจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติส แผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทต์ และจนถึงทะเลใหญ่ทางดวงอาทิตย์ตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้าทั้งหลาย
1:5 ไม่มีผู้ใดจะสามารถยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราก็จะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ปล่อยเจ้าให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าเลย
1:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าเจ้าจะกระทำให้ชนชาตินี้ได้แบ่งมรดกในแผ่นดินนั้น ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้แก่พวกเขา
1:7 เพียงแต่เจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่างยิ่งเถิด เจ้าจงระวังที่จะกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้าย เพื่อว่าเจ้าไปแห่งหนใดก็ตามเจ้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่นั่น
1:8 อย่าให้หนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ ดังนั้นแล้วเจ้าจะกระทำให้ทางของเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง และในเวลานั้นเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี
1:9 เราบัญชาเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือ เจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย เพราะว่าเจ้าไปแห่งหนใดก็ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจะทรงสถิตกับเจ้าที่นั่น”

โยชูวาเตรียมพร้อมที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดน
1:10 แล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของประชากรว่า
1:11 “จงไปตลอดทั่วค่าย และบัญชาประชากรว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวันพวกท่านจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานให้พวกท่านยึดครองนั้น’”
1:12 และโยชูวาพูดกับคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่า
1:13 “จงระลึกถึงคำที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทั้งหลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานให้พวกท่านหยุดพัก และประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ท่านทั้งหลาย
1:14 จงให้ภรรยาของท่านทั้งหลาย ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่าน กับฝูงสัตว์ของพวกท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้แก่ท่านทั้งหลายที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ แต่พวกท่านจงถืออาวุธข้ามไปก่อนพี่น้องของท่านทั้งหลาย คือบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และช่วยเขาเหล่านั้น
1:15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประทานให้พี่น้องของท่านทั้งหลายได้หยุดพัก ตามที่พระองค์ประทานแก่พวกท่านแล้ว และเขาทั้งหลายได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกเขาด้วย ดังนั้นพวกท่านจะกลับไปยังแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายได้ยึดครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ให้แก่พวกท่านฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางดวงอาทิตย์ขึ้น”
1:16 และเขาทั้งหลายตอบโยชูวาว่า “สิ่งสารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่เราทั้งหลาย พวกเราจะกระทำตาม และท่านจะส่งเราทั้งหลายไปในที่ใด ๆ พวกเราก็จะไป
1:17 เราทั้งหลายตั้งใจฟังโมเสสในเรื่องทั้งปวงอย่างไร พวกเราก็จะตั้งใจฟังท่านอย่างนั้น เพียงแต่ขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่าน ตามที่พระองค์ได้ทรงสถิตกับโมเสสแล้ว
1:18 ผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนคำบัญชาของท่าน และไม่ตั้งใจฟังบรรดาถ้อยคำของท่าน ในสารพัดทุกสิ่งที่ท่านบัญชาเขานั้น ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพียงแต่ขอให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope