กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

นางราหับช่วยพวกผู้สอดแนม
2:1 และโยชูวาบุตรชายของนูนได้ส่งชายสองคนจากเมืองชิทธิมเป็นการลับให้ไปสอดแนม กล่าวว่า “จงไปตรวจดูแผ่นดินนั้น คือเมืองเยรีโค” และเขาทั้งสองก็ไป และเข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับ และพักอาศัยอยู่ที่นั่น
2:2 และมีคนทูลกษัตริย์แห่งเมืองเยรีโคว่า “ดูเถิด คืนนี้มีผู้ชายบางคนจากชนชาติอิสราเอลเข้ามาที่นี่ เพื่อจะสำรวจดูแผ่นดิน”
2:3 และกษัตริย์แห่งเมืองเยรีโคได้ส่งคนไปถึงราหับ กล่าวว่า “จงพาชายเหล่านั้นที่มาหาเจ้า ซึ่งเข้าไปในบ้านของเจ้านั้นออกมา เพราะเขาเหล่านั้นมาเพื่อจะสำรวจดูทั่วแผ่นดิน”
2:4 และหญิงคนนั้นได้พาผู้ชายทั้งสองคนไป และซ่อนพวกเขาเสีย และได้กล่าวว่า “มีผู้ชายบางคนมาหาข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพวกเขามาจากไหน
2:5 และต่อมาเมื่อพลบค่ำแล้ว ใกล้เวลาที่จะปิดประตูเมือง ผู้ชายเหล่านั้นก็ออกไป พวกเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบไล่ตามเขาเหล่านั้นไปเถิด เพื่อท่านจะตามทันพวกเขา”
2:6 แต่นางได้พาคนทั้งสองขึ้นบนหลังคาบ้านแล้ว และซ่อนพวกเขาไว้ใต้ต้นป่าน ซึ่งนางได้วางไว้เป็นลำดับบนหลังคานั้น
2:7 และเขาทั้งหลายได้ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงที่ลุยข้าม และทันทีที่พวกไล่ตามคนทั้งสองนั้นออกไปแล้ว พวกเขาก็ปิดประตูเมือง
2:8 และก่อนที่ชายสองคนนั้นจะนอน นางก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนหลังคา
2:9 และนางกล่าวแก่ชายทั้งสองนั้นว่า “ดิฉันทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว และความหวาดกลัวต่อพวกท่านได้ตกอยู่บนเราทั้งหลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็อ่อนกำลังลงเพราะเหตุท่านทั้งหลาย
2:10 เพราะว่าเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าพวกท่านเมื่อท่านทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์ และเรื่องการที่พวกท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ คือสิโหนและโอก ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้น
2:11 และเพราะเหตุท่านทั้งหลาย ทันทีที่พวกเราได้ยินสิ่งเหล่านี้ จิตใจของเราทั้งหลายก็ละลายไป ทั้งไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในคนหนึ่งคนใดเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบนและแห่งโลกเบื้องล่าง
2:12 ฉะนั้นบัดนี้ ดิฉันขอร้องท่านทั้งสอง ขอสาบานให้ดิฉันในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ท่านทั้งสองจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวบิดาของดิฉัน เพราะเหตุว่าดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อพวกท่านแล้ว และให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนแก่ดิฉัน
2:13 และพวกท่านจะไว้ชีวิตบิดามารดาของดิฉัน พี่น้องชายหญิงของดิฉัน และทุกคนที่เป็นวงศ์ญาติของพวกเขา และจะช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดพ้นจากความตาย”
2:14 และชายทั้งสองนั้นได้ตอบนางว่า “ชีวิตของพวกเราแทนชีวิตของพวกเจ้า ถ้าเจ้าไม่แพร่งพรายภารกิจนี้ของพวกเรา และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี้แก่พวกเราแล้ว เราทั้งสองจะมีความเมตตาและจริงใจต่อเจ้า”
2:15 แล้วนางได้เอาเชือกหย่อนเขาทั้งสองลงทางหน้าต่าง เพราะว่าบ้านของนางตั้งอยู่ที่กำแพงเมือง และนางอาศัยอยู่บนกำแพง
2:16 และนางได้พูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านจงขึ้นไปบนภูเขา เกรงว่าพวกไล่ตามจะพบท่านทั้งสอง และจงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวัน จนกว่าพวกไล่ตามจะกลับมา และภายหลังท่านทั้งสองก็จงไปตามทางของพวกท่าน”
2:17 และชายทั้งสองนั้นได้พูดกับนางว่า “พวกเราจะไม่ผิดคำสาบานต่อเจ้าซึ่งเจ้าได้ให้เราทั้งสองสาบานไว้นั้น
2:18 ดูเถิด เมื่อเราทั้งหลายยกเข้ามาในแผ่นดินนี้ เจ้าจงเอาด้ายสีแดงนี้ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราทั้งสองลงไปนั้น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดาและพี่น้องของเจ้า และครอบครัวทั้งสิ้นของบิดาเจ้าเข้ามาไว้ในบ้านของเจ้า
2:19 และต่อมาผู้ใดก็ตามที่จะออกจากประตูบ้านของเจ้าไปอยู่ที่ถนน โลหิตของผู้นั้นจะตกบนศีรษะของผู้นั้นเอง และพวกเราจะไม่มีความผิด และผู้ใดก็ตามที่จะอยู่ในบ้านพร้อมกับเจ้า ถ้ามีคนหนึ่งคนใดยกมือขึ้นทำร้ายผู้นั้น ขอให้โลหิตของผู้นั้นตกบนศีรษะของพวกเราเถิด
2:20 และถ้าเจ้าแพร่งพรายภารกิจนี้ของเราทั้งสอง ดังนั้นพวกเราจะพ้นจากคำสาบานต่อเจ้าซึ่งเจ้าได้ให้เราทั้งสองสาบานไว้นั้น”
2:21 และนางได้กล่าวว่า “ให้เป็นไปตามถ้อยคำของท่านทั้งสองเถิด” และนางก็ส่งคนทั้งสองนั้นไป และพวกเขาก็ออกไป และนางได้เอาด้ายสีแดงผูกไว้ที่หน้าต่าง
2:22 และเขาทั้งสองก็ออกไปและขึ้นไปบนภูเขา แล้วพักอาศัยอยู่ที่นั่นสามวันจนกว่าพวกไล่ตามนั้นกลับมา และพวกไล่ตามนั้นได้ค้นหาพวกเขาอยู่ทั่วตลอดทาง แต่ก็หาเขาทั้งสองไม่พบ
2:23 ดังนั้น ชายทั้งสองก็หันกลับ และลงจากภูเขานั้นแล้วข้ามไป และมาหาโยชูวาบุตรชายของนูน และเล่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งเกิดแก่พวกเขาให้ท่านฟัง
2:24 และเขาทั้งสองกล่าวแก่โยชูวาว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบแผ่นดินนั้นทั้งหมดไว้ในมือของเราทั้งหลายแน่นอนแล้ว เพราะแม้แต่บรรดาชาวแผ่นดินนั้น ก็อ่อนกำลังลงเพราะเหตุเราทั้งหลาย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope