กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

5:1 และต่อมาเมื่อบรรดากษัตริย์ของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันตก และบรรดากษัตริย์ของคนคานาอัน ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล ได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ำของแม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล จนกว่าพวกเราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว จิตใจของเขาทั้งหลายก็ละลายไป ทั้งไม่มีกำลังใจในพวกเขาอีกต่อไป เพราะเหตุชนชาติอิสราเอล

คนอิสราเอลรุ่นใหม่เข้าสุหนัตที่กิลกาล
5:2 ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทำมีดให้คมหลายเล่มสำหรับเจ้า และให้ชนชาติอิสราเอลเข้าสุหนัตครั้งที่สอง”
5:3 และโยชูวาได้ทำมีดให้คมหลายเล่มสำหรับท่าน และให้ชนชาติอิสราเอลเข้าสุหนัตที่เนินเขาแห่งหนังหุ้มปลายองคชาต
5:4 และนี่เป็นเหตุซึ่งโยชูวาให้เข้าสุหนัต คือบรรดาประชากรผู้ออกมาจากอียิปต์ พวกผู้ชายคือทหารทั้งหมดนั้น ได้สิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์แล้ว
5:5 เนื่องจากประชากรเหล่านั้นผู้ซึ่งออกมาได้เข้าสุหนัตหมดทุกคนแล้ว แต่ประชากรทุกคนที่เกิดมาตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์นั้น พวกเขายังไม่ได้ให้คนเหล่านั้นเข้าสุหนัต
5:6 เพราะว่าชนชาติอิสราเอลเดินทางสี่สิบปีอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนกว่าประชากรทั้งสิ้น คือทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตเสียหมด เพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับพวกเขาว่า พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาทั้งหลายเห็นแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่า พระองค์จะประทานแก่เราทั้งหลาย เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
5:7 และลูกหลานของเขาทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงให้แทนพวกเขานั้น โยชูวาก็ได้ให้เขาทั้งหลายเข้าสุหนัต เพราะว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าสุหนัต เพราะว่าเขาทั้งหลายยังไม่ได้ให้คนเหล่านั้นเข้าสุหนัตตามทาง
5:8 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายได้ให้ประชากรเข้าสุหนัตหมดแล้ว พวกเขาก็อาศัยอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ของเขาทั้งหลายในค่ายจนกว่าพวกเขาหายเป็นปกติ
5:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะเหตุอียิปต์ไปให้พ้นจากเจ้าทั้งหลายแล้ว” ดังนั้นจึงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ากิลกาลจนถึงทุกวันนี้
5:10 และชนชาติอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กิลกาล และได้ถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั้นเวลาเย็น ณ ที่ราบแห่งเมืองเยรีโค

การประทานมานาได้สิ้นสุดลง
5:11 และวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเทศกาลปัสกา วันนั้นเองเขาทั้งหลายก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่ว
5:12 และตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็สิ้นสุดลง คือหลังจากเขาทั้งหลายได้รับประทานผลจากแผ่นดิน ชนชาติอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลย แต่ในปีนั้นพวกเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินแห่งคานาอัน

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
5:13 และต่อมาเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือไว้ในมือของตนยืนอยู่ตรงหน้าท่าน และโยชูวาเข้าไปหาชายนั้น และกล่าวแก่ท่านผู้นั้นว่า “ท่านอยู่ฝ่ายเราทั้งหลายหรืออยู่ฝ่ายศัตรูของพวกเรา”
5:14 และท่านผู้นั้นตอบว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ที่เรามาตอนนี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์” และโยชูวาก็กราบลงถึงดินและนมัสการ และถามท่านผู้นั้นว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรแก่ผู้รับใช้ของท่าน”
5:15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ได้กล่าวแก่โยชูวาว่า “จงถอดรองเท้าของเจ้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าสถานที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์” และโยชูวาก็กระทำตาม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope