กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนของเผ่ามนัสเสห์และเผ่าเอฟราอิม
16:1 และส่วนตามสลากของคนโยเซฟนั้นเริ่มจากแม่น้ำจอร์แดนใกล้ ๆ เมืองเยรีโค จนถึงน้ำแห่งเยรีโคซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก จากเยรีโคขึ้นไปยังถิ่นทุรกันดาร ไปทั่วแดนเทือกเขาเบธเอล
16:2 และจากเมืองเบธเอลไปยังเมืองลูส และผ่านเรื่อยไปตามพรมแดนของคนอารคี ไปถึงเมืองอาทาโรท
16:3 และลงไปทางทิศตะวันตกถึงพรมแดนของคนยาฟเลที ไกลไปจนถึงพรมแดนของเมืองเบธโฮโรนล่าง และไปถึงเมืองเกเซอร์ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล
16:4 ดังนั้นคนโยเซฟ คือคนมนัสเสห์และคนเอฟราอิม ก็ได้รับมรดกของเขาทั้งหลาย
16:5 และพรมแดนของคนเอฟราอิมตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นดังนี้ พรมแดนแห่งมรดกของเขาทั้งหลายด้านทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต่เมืองอาทาโรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน
16:6 และพรมแดนนั้นยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท และพรมแดนเลี้ยวไปทางด้านทิศตะวันออกมายังเมืองทาอานัทชีโลห์ และผ่านพ้นเมืองนี้ไปทางด้านทิศตะวันออกจนถึงเมืองยาโนอาห์
16:7 และลงไปจากยาโนอาห์ จนถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ และไปถึงเมืองเยรีโค และสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน
16:8 เขตพรมแดนลงไปจากทัปปูวาห์ทางทิศตะวันตกจนถึงแม่น้ำคานาห์ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล นี่เป็นมรดกของเผ่าคนเอฟราอิมตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
16:9 และนครต่าง ๆ ซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมก็อยู่ท่ามกลางมรดกของคนมนัสเสห์ คือบรรดานครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
16:10 และเขาทั้งหลายหาได้ขับไล่คนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ แต่คนคานาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนเอฟราอิมจนถึงทุกวันนี้ และถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope