กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

พลับพลาที่เมืองชีโลห์
18:1 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันที่เมืองชีโลห์ และตั้งพลับพลาแห่งชุมนุมชนขึ้นที่นั่น และแผ่นดินนั้นก็ตกอยู่ในการครอบครองของเขาทั้งหลาย

แผ่นดินส่วนของเจ็ดเผ่าที่เหลือ
18:2 และในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ยังมีอีกเจ็ดเผ่าที่ยังไม่ได้รับมรดกของตน
18:3 และโยชูวากล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “พวกท่านจะรอช้าอยู่อีกนานเท่าใด จึงจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่าน
18:4 จงเลือกคนเผ่าละสามคนจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าจะส่งคนเหล่านั้นไป และพวกเขาจะลุกขึ้นและผ่านไปทั่วแผ่นดินนั้น และเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นตามมรดกของแต่ละเผ่า และเขาทั้งหลายจะกลับมาหาข้าพเจ้าอีก
18:5 และเขาทั้งหลายจะแบ่งแผ่นดินนั้นออกเป็นเจ็ดส่วน คนยูดาห์จะอยู่ในเขตแดนของพวกเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโยเซฟจะอยู่ในเขตแดนของพวกเขาทางภาคเหนือ
18:6 ท่านทั้งหลายจงเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นเป็นเจ็ดส่วน และนำรายการนั้นมาให้ข้าพเจ้าที่นี่ เพื่อข้าพเจ้าจะจับสลากให้พวกท่านที่นี่ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย
18:7 แต่คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในท่ามกลางพวกท่าน ด้วยว่าตำแหน่งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาทั้งหลาย และคนกาด คนรูเบน กับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าก็ได้รับมรดกของพวกเขาทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านทิศตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทั้งหลายแล้ว”
18:8 และคนเหล่านั้นก็ลุกขึ้นและเดินทางออกไป และโยชูวากำชับเขาทั้งหลายที่จะเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นว่า “จงไปและเดินทางตลอดทั่วแผ่นดิน และเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้น และกลับมาหาข้าพเจ้าอีก เพื่อข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านทั้งหลายที่นี่ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์”
18:9 และคนเหล่านั้นก็เดินผ่านไปตลอดทั่วแผ่นดิน และเขียนเป็นหนังสือแนวเขตนครต่าง ๆ แบ่งเป็นเจ็ดส่วน และกลับมาหาโยชูวาอีก ณ ค่ายที่เมืองชีโลห์
18:10 และโยชูวาก็จับสลากให้เขาทั้งหลายที่เมืองชีโลห์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และโยชูวาก็ได้จัดแบ่งแผ่นดินให้แก่ชนชาติอิสราเอลที่นั่นตามส่วนแบ่งของแต่ละเผ่า
18:11 และการจับสลากของเผ่าคนเบนยามินขึ้นมาตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และอาณาเขตที่เป็นส่วนของเขาทั้งหลายอยู่ระหว่างคนยูดาห์และคนโยเซฟ
18:12 และพรมแดนของเขาทั้งหลายทางด้านทิศเหนือเริ่มต้นที่แม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขาด้านทิศเหนือของเมืองเยรีโค และขึ้นไปทางแดนเทือกเขาด้านทิศตะวันตก และไปสิ้นสุดที่ถิ่นทุรกันดารแห่งเบธาเวน
18:13 และจากที่นั่นพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ตรงไปทางเมืองลูสไปยังไหล่เขาที่เมืองลูส ซึ่งคือเมืองเบธเอล และพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์ใกล้เนินเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่าง
18:14 และพรมแดนก็ยื่นไปอีกด้านหนึ่งและอ้อมไปทางปากอ่าวของทะเลด้านทิศใต้ จากเนินเขาซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิ้นสุดลงที่คีริยาทบาอัล ซึ่งคือคีริยาทเยอาริม เป็นนครที่เป็นของคนยูดาห์ นี่แหละเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตก
18:15 และด้านทิศใต้นั้นเริ่มต้นที่ชานเมืองคีริยาทเยอาริม และพรมแดนก็ยื่นจากที่นั่นไปยังทางทิศตะวันตก และไปถึงน้ำพุของเนฟโทอาห์
18:16 และพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม และซึ่งเป็นหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ด้านทิศเหนือ และลงไปที่หุบเขาแห่งฮินโนม ไปทางไหล่เขาของคนเยบุสด้านทิศใต้ และลงไปถึงเมืองเอนโรเกล
18:17 และเลี้ยวไปทางทิศเหนือ และตรงไปถึงเอนเชเมช และจากที่นั่นก็ตรงไปยังเกลีโลท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังอดุมมิม และลงไปยังก้อนหินแห่งโบฮันบุตรชายของรูเบน
18:18 และผ่านไปถึงไหล่เขาด้านทิศเหนือตรงข้ามอาราบาห์ และลงไปถึงอาราบาห์
18:19 และพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาที่เบธฮกลาห์ และพรมแดนไปสิ้นสุดลงที่อ่าวด้านทิศเหนือของทะเลเกลือทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำจอร์แดน นี่เป็นพรมแดนด้านทิศใต้
18:20 และแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันออก นี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา มีพรมแดนดังนี้ล้อมรอบ
18:21 นครทั้งหลายของเผ่าคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ และหุบเขาแห่งเคซีส
18:22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล
18:23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์
18:24 เคฟาฮาอัมโมนี โอฟนี และเกบา รวมเป็นสิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
18:25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท
18:26 มิสเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์
18:27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์
18:28 เศลา เอเลฟ เยบุส ซึ่งคือเยรูซาเล็ม กิเบอัทและคีริยาท รวมเป็นสิบสี่นครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น นี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope