กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

3:1 ต่อไปนี้เป็นบรรดาประชาชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้ เพื่อใช้เขาทั้งหลายให้ทดสอบคนอิสราเอล คืออิสราเอลคนใดซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามทั้งหลายแห่งคานาอัน
3:2 เพียงแต่ทรงให้เชื้อสายทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลได้รู้จัก เพื่ออย่างน้อยผู้ที่ยังไม่รู้จักเรื่องการทำสงครามมาก่อน จะได้สอนให้พวกเขาเรียนรู้วิธีทำสงคราม
3:3 คือเจ้านายทั้งห้าคนของคนฟีลิสเตีย คนคานาอันทั้งหมด ชาวไซดอน และคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอน ตั้งแต่ภูเขาบาอัลเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท
3:4 และคนเหล่านั้นยังอยู่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทดสอบคนอิสราเอล เพื่อให้ทราบว่า พวกเขาจะตั้งใจฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายโดยมือของโมเสสหรือไม่
3:5 และชนชาติอิสราเอลได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
3:6 และเขาทั้งหลายไปรับเอาบุตรสาวของคนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาของพวกเขา และยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้น และได้ปรนนิบัติบรรดาพระของเขาเหล่านั้น
3:7 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสีย และไปปรนนิบัติเหล่าพระบาอัลและเสารูปเคารพ
3:8 เพราะฉะนั้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมืองเมโสโปเตเมีย และชนชาติอิสราเอลได้รับใช้คูชันริชาธาอิมแปดปี

ผู้วินิจฉัยโอทนีเอลได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น
3:9 และเมื่อชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่ชนชาติอิสราเอล ผู้ได้ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้น คือโอทนีเอลบุตรชายของเคนัส ผู้เป็นน้องชายของคาเลบ
3:10 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอล และออกไปกระทำสงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านจึงชนะคูชันริชาธาอิม
3:11 และแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่สี่สิบปี และโอทนีเอลบุตรชายของเคนัสก็สิ้นชีวิต

เอฮูดได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากคนโมอับ
3:12 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเสริมกำลังเอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับเพื่อต่อสู้คนอิสราเอล เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
3:13 และพระองค์ได้เรียกคนอัมโมนและคนอามาเลขให้มารวมกันเข้ากับพระองค์ และออกไปโจมตีคนอิสราเอล และได้ยึดนครแห่งต้นอินทผลัมไว้
3:14 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลได้รับใช้เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับสิบแปดปี
3:15 แต่เมื่อชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่เขาทั้งหลาย คือเอฮูด บุตรชายของเกรา คนเบนยามิน คนถนัดมือซ้าย และชนชาติอิสราเอลส่งท่านให้เป็นผู้นำเครื่องบรรณาการไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ
3:16 แต่เอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาวหนึ่งศอก และท่านเหน็บดาบนั้นไว้ใต้ผ้าของตนที่ต้นขาขวาของท่าน
3:17 และท่านได้นำเครื่องบรรณาการไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ และเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก
3:18 และเมื่อท่านมอบเครื่องบรรณาการเสร็จแล้ว ท่านได้ส่งคนที่หาบหามเครื่องบรรณาการนั้นให้ออกไป
3:19 แต่ท่านเองได้หันกลับจากเหมืองหินรูปเคารพที่อยู่ใกล้กิลกาล และทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์มีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ” กษัตริย์จึงตรัสว่า “เงียบไว้ก่อน” และบรรดามหาดเล็กที่เฝ้าพระองค์อยู่ก็ทูลลาไปจากพระองค์หมด
3:20 และเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าพระองค์ และพระองค์กำลังประทับอยู่ในห้องตากลมชั้นบน ซึ่งพระองค์มีไว้เพื่ออยู่ตามลำพัง และเอฮูดทูลว่า “ข้าพระองค์มีพระดำรัสจากพระเจ้าถวายพระองค์” และพระองค์ได้ลุกขึ้นจากพระที่นั่งของพระองค์
3:21 และเอฮูดก็ยื่นมือซ้ายของท่าน และชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาของตน และแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน
3:22 และดาบนั้นจมเข้าไปทั้งด้ามด้วย และไขมันหุ้มดาบไว้ ดังนั้นท่านก็ชักดาบออกจากท้องของพระองค์ไม่ได้ และของโสโครกก็ออกมา
3:23 แล้วเอฮูดออกไปทางเฉลียง และปิดประตูห้องชั้นบนไว้ต่อพระองค์ และลั่นกุญแจเสีย
3:24 เมื่อท่านออกไปแล้ว มหาดเล็กของพระองค์ก็เข้ามา และดูเถิด เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าประตูห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่ พวกเขาจึงพูดว่า “พระองค์กำลังทรงคลุมพระบาทของพระองค์อยู่ในห้องตากลมของพระองค์แน่นอน”
3:25 และเขาทั้งหลายคอยอยู่ช้านานจนรู้สึกวุ่นวายใจ และดูเถิด พระองค์ก็ยังไม่เปิดประตูห้องชั้นบน ฉะนั้นพวกเขาได้เอากุญแจมาและเปิดออก และดูเถิด เจ้านายของเขาทั้งหลายได้ล้มลงสิ้นชีวิตอยู่บนพื้นนั้น
3:26 และขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังคอยอยู่เอฮูดก็ได้หลบหนีพ้นไปแล้ว และผ่านเหมืองหินรูปเคารพไป และได้หนีไปยังเสอีราห์
3:27 และต่อมา เมื่อท่านมาถึงแล้ว ท่านได้เป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม และชนชาติอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนำหน้าเขาทั้งหลาย
3:28 และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงตามข้าพเจ้ามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูของท่านทั้งหลาย คือคนโมอับไว้ในมือของพวกท่านแล้ว” และพวกเขาก็ได้ลงไปกับท่าน และยึดท่าข้ามแห่งแม่น้ำจอร์แดนทางด้านฝั่งคนโมอับ และไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว
3:29 และในครั้งนั้นเขาทั้งหลายได้ประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคน ล้วนแต่เป็นคนแข็งแรงและเป็นชายฉกรรจ์ทั้งสิ้น และไม่มีใครหนีไปได้สักคนเดียว
3:30 ดังนั้น คนโมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของคนอิสราเอลในวันนั้น และแผ่นดินนั้นก็ได้หยุดพักสงบอยู่แปดสิบปี

ผู้วินิจฉัยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากคนฟีลิสเตีย
3:31 และภายหลังท่าน มีชัมการ์บุตรชายของอานาท ผู้ซึ่งใช้ประตักวัวฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน และท่านได้ช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยเหมือนกัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope