กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

ยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันได้กดขี่ข่มเหงคนอิสราเอลที่หันหลังกลับ
4:1 และเมื่อเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก
4:2 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของยาบินกษัตริย์แห่งคานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ เมืองฮาโซร์ แม่ทัพของพระองค์ชื่อสิเสรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ
4:3 และชนชาติอิสราเอลก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ เพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็กเก้าร้อยคัน และพระองค์ได้ข่มเหงชนชาติอิสราเอลอย่างร้ายถึงยี่สิบปี

ผู้พยากรณ์หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคสู้รบกับกองทัพของสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
4:4 และผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิโดท นางเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลในเวลานั้น
4:5 และนางอาศัยอยู่ใต้ต้นอินทผลัมแห่งเดโบราห์ ซึ่งอยู่ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางเพื่อให้ชำระความ
4:6 และนางส่งคนไปเรียกบาราคบุตรชายของอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชนัฟทาลีและกล่าวแก่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาแล้วมิใช่หรือ โดยตรัสว่า ‘จงไปและเข้าใกล้ภูเขาทาโบร์ และจงพาชายฉกรรจ์ไปพร้อมกับเจ้าจากคนนัฟทาลีและคนเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน
4:7 และเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพแห่งกองทัพของกษัตริย์ยาบินให้เข้ามาใกล้เจ้าที่แม่น้ำคีโชน พร้อมกับรถม้าศึกและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า’”
4:8 และบาราคได้พูดกับนางว่า “ถ้านางจะไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไป แต่ถ้านางจะไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่ไป”
4:9 และนางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไปกับท่านแน่ อย่างไรก็ตามทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง” และเดโบราห์ก็ลุกขึ้น และไปพร้อมกับบาราคถึงเมืองเคเดช
4:10 และบาราคเรียกเศบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดช และท่านขึ้นไปพร้อมกับชายฉกรรจ์หนึ่งหมื่นคนที่ติดตามท่านไป และเดโบราห์ก็ขึ้นไปพร้อมกับท่าน
4:11 ตอนนั้นเฮเบอร์คนเคไนต์ ซึ่งมาจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้แยกตัวออกจากคนเคไนต์ทั้งหลาย และได้ตั้งเต็นท์ของตนอยู่ไกลออกไปถึงที่ราบแห่งศานันนิม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช
4:12 และมีบางคนได้แจ้งแก่สิเสราว่า บาราคบุตรชายของอาบีโนอัมได้ขึ้นไปที่ภูเขาทาโบร์แล้ว
4:13 และสิเสราได้รวบรวมรถม้าศึกทั้งหมดของท่าน เป็นรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็กเก้าร้อยคัน กับเหล่าทหารทั้งหมดที่อยู่กับท่าน ตั้งแต่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ำคีโชน
4:14 และเดโบราห์จึงกล่าวแก่บาราคว่า “ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระเยโฮวาห์เสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือ” ดังนั้นบาราคก็ลงไปจากภูเขาทาโบร์ และชายฉกรรจ์หนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไป
4:15 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้สิเสรา พร้อมกับรถม้าศึกทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่าน แตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค ดังนั้นสิเสราจึงลงจากรถม้าศึกของท่านและวิ่งหนีไป
4:16 แต่บาราคได้ไล่ติดตามรถม้าศึกทั้งหลายและติดตามกองทัพไปจนถึงฮาโรเชธของคนต่างชาติ และกองทัพทั้งหมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ จนไม่เหลือสักคนเดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ได้สังหารสิเสรา
4:17 แต่สิเสราวิ่งหนีไปจนถึงเต็นท์ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่ายาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์เป็นไมตรีกันกับวงศ์วานของเฮเบอร์คนเคไนต์
4:18 และยาเอลได้ออกไปต้อนรับสิเสรา และพูดกับท่านว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับข้าพเจ้า อย่ากลัวเลย” และเมื่อท่านเข้าไปในเต็นท์กับนางแล้ว นางก็เอาผ้าห่มมาคลุมให้ท่าน
4:19 และท่านได้พูดกับนางว่า “ข้าพเจ้าขอร้องเจ้า ขอน้ำให้ข้าพเจ้ากินสักหน่อยเพราะข้าพเจ้ากระหายน้ำ” และนางก็เปิดถุงน้ำนม และให้ท่านดื่ม และเอาผ้าคลุมท่านไว้
4:20 สิเสราได้พูดกับนางอีกว่า “ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ และเมื่อมีผู้ใดมาถามเจ้าว่า ‘มีชายคนใดอยู่ที่นี่บ้าง’ เจ้าจงบอกว่า ‘ไม่มี’”
4:21 ดังนั้น ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์จึงหยิบหลักหมุดเต็นท์ และถือค้อนไว้ในมือของนาง และเดินย่องเข้ามาหาท่าน และตอกหลักหมุดเข้าที่ขมับของท่าน และทะลุติดพื้นดิน ด้วยว่าท่านกำลังเหน็ดเหนื่อยและหลับสนิทอยู่ แล้วท่านก็สิ้นชีวิต
4:22 และดูเถิด ขณะที่บาราคกำลังไล่ติดตามสิเสราอยู่ ยาเอลก็ออกไปต้อนรับท่าน และพูดกับท่านว่า “เชิญเข้ามาเถิด และข้าพเจ้าจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านกำลังค้นหาอยู่นั้น” และเมื่อท่านเข้าไปในเต็นท์ของนางแล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิ้นชีวิตอยู่ และมีหลักหมุดในขมับของท่าน
4:23 ดังนี้แหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันพ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
4:24 และมือของชนชาติอิสราเอลก็เจริญ และมีอำนาจเหนือยาบินกษัตริย์แห่งคานาอัน จนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope