กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

บทเพลงของเดโบราห์กับบาราค
5:1 ดังนั้น เดโบราห์กับบาราคบุตรชายของอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่า
5:2 “ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นให้คนอิสราเอล เมื่อประชากรถวายตัวด้วยความสมัครใจ
5:3 โอ บรรดาผู้เป็นกษัตริย์ ขอทรงสดับฟัง โอ ผู้เป็นเจ้านายทั้งหลาย ขอจงเงี่ยหูฟัง ข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าเองจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
5:4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีร์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากท้องทุ่งแห่งเอโดม แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้านหวั่นไหว และท้องฟ้าก็หยาดหยดลงมา เมฆทั้งหลายก็ปล่อยฝนลงมาด้วย
5:5 บรรดาภูเขาก็ละลายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ แม้กระทั่งภูเขาซีนายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
5:6 ในวันเวลาของชัมการ์บุตรชายของอานาท ในวันเวลาของยาเอล ทางหลวงก็ว่างเปล่า และผู้สัญจรทั้งหลายก็เดินตามทางซอกซอย
5:7 บรรดาชาวไร่ชาวนาก็หยุดยั้ง เขาทั้งหลายหยุดยั้งในอิสราเอล จนกระทั่งข้าพเจ้าเดโบราห์ได้ขึ้นมา ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเป็นดั่งมารดาในอิสราเอล
5:8 เขาทั้งหลายเลือกบูชาพระใหม่ ๆ ดังนั้นสงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมือง เห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลสี่หมื่นคนหรือ
5:9 จิตใจของข้าพเจ้าก็ชื่นชมในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอล ผู้อาสาตัวเองท่ามกลางประชากรด้วยความสมัครใจ ท่านทั้งหลายจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
5:10 บรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาสีขาว จงบอกกล่าวให้ทราบเถิด ท่านทั้งหลายผู้ที่นั่งพิพากษาและที่สัญจรไปตามทาง
5:11 บรรดาคนที่รอดพ้นจากเสียงของพวกพลธนู ณ สถานที่ที่ตักน้ำ ที่นั่นเขาทั้งหลายจะกล่าวถึงกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คือกิจการอันชอบธรรมต่อชาวไร่ชาวนาของพระองค์ในอิสราเอล แล้วประชากรของพระเยโฮวาห์ก็จะลงไปที่ประตูเมือง
5:12 ตื่นเถิด ตื่นเถิด เดโบราห์เอ๋ย ตื่นเถิด ตื่นมาร้องเพลง ลุกขึ้นเถิด บาราค ท่านผู้เป็นบุตรชายของอาบีโนอัมเอ๋ย และนำพวกที่ถูกจับไปเป็นเชลยของท่าน
5:13 ดังนั้น พระองค์ทรงกระทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ปกครองเหนือพวกขุนนางที่อยู่ท่ามกลางประชากร พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าปกครองเหนือบรรดาผู้มีกำลัง
5:14 มีพวกหนึ่งออกมาจากเอฟราอิม ซึ่งเป็นรากของคนเหล่านั้น ที่สู้รบกับอามาเลข เบนยามินเอ๋ย พวกเขาเดินตามท่านไปท่ามกลางประชากรของท่าน เจ้าเมืองทั้งหลายออกมาจากมาคีร์ และบรรดาผู้ที่ถือปากกาบันทึกรายงานออกมาจากเศบูลุน
5:15 และเจ้านายทั้งหลายของอิสสาคาร์อยู่กับเดโบราห์ คืออิสสาคาร์กับบาราคด้วย ท่านได้ถูกส่งไปให้เดินทางในหุบเขา นอกนั้นการแบ่งส่วนของรูเบนต้องคิดใคร่ครวญอย่างหนัก
5:16 เหตุไฉนท่านจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคอกแกะเพื่อจะฟังเสียงร้องของฝูงแกะ เนื่องด้วยการแบ่งส่วนของรูเบนมีการพิจารณาในจิตใจอย่างหนัก
5:17 กิเลอาดอาศัยอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และเหตุไฉนดานจึงรั้งรออยู่กับบรรดาเรือกำปั่น อาเชอร์อยู่ต่อไปที่ฝั่งทะเล และอาศัยอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา
5:18 เศบูลุนกับนัฟทาลีเป็นผู้ที่เสี่ยงชีวิตของตนเข้าสู่ความตาย ณ สถานที่สูงในสนามรบ
5:19 บรรดากษัตริย์มาถึงและสู้รบกัน จากนั้นบรรดากษัตริย์แห่งคานาอันได้สู้รบที่ทาอานาคริมฝั่งน้ำแห่งเมกิดโด พระองค์นั้นหาได้ริบเอาเงินเป็นผลกำไรไม่
5:20 บรรดาสิ่งเหล่านั้นได้สู้รบจากฟ้าสวรรค์ ดวงดาวทั้งหลายซึ่งอยู่ในวงโคจรของตนได้สู้รบกับสิเสรา
5:21 แม่น้ำคีโชนพัดกวาดเขาทั้งหลายไปเสีย แม่น้ำโบราณนั้น คือแม่น้ำคีโชน โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้เหยียบย่ำความแข็งแกร่งลงเสียแล้ว
5:22 แล้วบรรดากีบม้าก็แตกร้าวด้วยการห้อไป คือการห้อไปของบรรดาม้าที่มีกำลังมหาศาล
5:23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงสาปแช่งเมโรสเถิด พวกเจ้าจงสาปแช่งชาวเมืองให้ย่อยยับไป เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือช่วยพระเยโฮวาห์สู้กับบรรดาผู้ที่มีกำลังมาก’
5:24 ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์จะเป็นที่ได้รับการอวยพรมากกว่าหญิงทั้งปวง นางจะเป็นที่ได้รับการอวยพรมากกว่าหญิงทั้งปวงที่อยู่ในเต็นท์
5:25 ท่านขอน้ำ และนางก็ให้น้ำนมแก่ท่าน นางเอาเนยข้นใส่ชามอันเลิศหรูมายื่นให้
5:26 นางเอื้อมมือของตนหยิบหลักหมุด และมือขวาของนางหยิบค้อนของคนงาน และนางตอกสิเสราด้วยค้อนนั้น นางทุบศีรษะของท่าน เมื่อนางแทงทะลุขมับของท่าน
5:27 ท่านทรุดลงที่เท้าของนาง ท่านล้มลง ท่านนอนลง ท่านทรุดลงที่เท้าของนาง ท่านล้มลง ท่านทรุดลงที่ไหน ท่านล้มลงตายที่นั่น
5:28 มารดาของสิเสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง และตามช่องบานเกล็ดได้ส่งเสียงร้องว่า ‘ทำไมรถม้าศึกของเขาจึงมาช้าเหลือเกิน ทำไมล้อรถม้าศึกของเขาจึงเนิ่นช้าอยู่’
5:29 บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางได้ตอบนาง ใช่แล้ว นางกลับตอบตัวเองว่า
5:30 ‘เขาทั้งหลายไปด้วยความรวดเร็วมิใช่หรือ พวกเขาแบ่งของที่ริบมามิใช่หรือ หญิงคนหนึ่งหรือสองคนสำหรับชายแต่ละคน ของหลากสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของหลากสีที่ปักลวดลาย ของหลากสีที่ปักลวดลายสองด้านสำหรับพันคอของเขาทั้งหลายที่ได้ของที่ริบนั้น’
5:31 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้บรรดาศัตรูของพระองค์พินาศสิ้นอย่างนี้ แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสงออกไปด้วยอานุภาพ” และแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่สี่สิบปี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope