กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
14:1 และแซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนาห์ และได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งของพวกบุตรสาวแห่งคนฟีลิสเตียที่เมืองทิมนาห์
14:2 และท่านได้ขึ้นมาบอกบิดามารดาของตน และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งของพวกบุตรสาวแห่งคนฟีลิสเตียที่เมืองทิมนาห์ ฉะนั้นบัดนี้ โปรดไปขอนางให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า”
14:3 แล้วบิดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่า “ไม่มีผู้หญิงคนใดในท่ามกลางพวกบุตรสาวแห่งญาติพี่น้องของเจ้าหรือ หรือในท่ามกลางบรรดาชนชาติของเราหรือ เจ้าจึงไปรับภรรยาจากคนฟีลิสเตียที่ไม่เข้าสุหนัต” และแซมสันกล่าวแก่บิดาของตนว่า “โปรดไปขอหญิงนั้นให้ข้าพเจ้า เพราะเธอเป็นที่พอใจข้าพเจ้ามาก”
14:4 แต่บิดาและมารดาของท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงแสวงหาโอกาสที่จะต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย ด้วยว่าเวลานั้นคนฟีลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอล

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
14:5 แล้วแซมสันก็ลงไปที่เมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน และมาถึงสวนองุ่นของทิมนาห์ และดูเถิด มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรามเข้าต่อสู้ท่าน
14:6 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสวมทับอยู่บนท่านอย่างมหาศาล และท่านได้ฉีกสิงโตออกเหมือนอย่างท่านฉีกลูกแพะ และท่านไม่มีอะไรในมือของท่าน แต่ท่านมิได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทำอะไร
14:7 และท่านได้ลงไปพูดจากับหญิงคนนั้น และเธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมาก

แซมสันทายปริศนาแก่คนฟีลิสเตีย
14:8 และต่อมาภายหลัง ท่านได้กลับไปเพื่อรับเธอ และท่านก็แวะไปดูซากสิงโต และดูเถิด มีฝูงผึ้งและมีรวงผึ้งอยู่ในซากสิงโตนั้น
14:9 และท่านได้ยื่นมือของท่านหยิบรวงผึ้งนั้นมา และเดินไปรับประทานไป และมาถึงบิดามารดาของท่าน และท่านได้แบ่งให้เขาทั้งสอง และพวกเขาก็รับประทาน แต่ท่านมิได้บอกเขาทั้งสองว่าท่านเอารวงผึ้งนั้นมาจากซากสิงโต
14:10 แล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั้น และแซมสันได้จัดงานเลี้ยงที่นั่น เพราะคนหนุ่ม ๆ เคยกระทำเช่นนั้น
14:11 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเห็นท่านแล้ว พวกเขาจึงนำเพื่อนสามสิบคนให้มาอยู่กับท่าน
14:12 และแซมสันกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะทายปริศนาแก่ท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ง ถ้าพวกท่านสามารถแก้ปริศนานี้ได้อย่างแน่นอนแล้ว และบอกให้ข้าพเจ้าทราบก่อนจบงานเลี้ยงเจ็ดวันนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจะให้ผ้าป่านสามสิบชิ้นกับเสื้อผ้าสามสิบชุดแก่ท่านทั้งหลาย
14:13 แต่ถ้าท่านทั้งหลายแก้ปริศนานี้ให้ข้าพเจ้าไม่ได้ ดังนั้นพวกท่านจะให้ผ้าป่านสามสิบชิ้นกับเสื้อผ้าสามสิบชุดแก่ข้าพเจ้า” และเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่า “ทายปริศนาของท่านมาเถิด เพื่อพวกข้าพเจ้าจะฟังปริศนานั้น”
14:14 และท่านได้กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “มีของกินออกมาจากตัวผู้กิน และมีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรง” และในสามวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้
14:15 และต่อมาในวันที่เจ็ด เขาทั้งหลายได้พูดกับภรรยาของแซมสันว่า “จงล่อลวงสามีของเจ้า ให้เขาแก้ปริศนานี้ให้เราทั้งหลายฟัง มิฉะนั้นพวกเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสีย เจ้าทั้งหลายเชิญพวกเรามาเพื่อจะเอาสิ่งของของเราทั้งหลายไปเสีย อย่างนั้นหรือ”
14:16 และภรรยาของแซมสันก็ร้องไห้ต่อหน้าท่าน และพูดว่า “ท่านเกลียดข้า และท่านไม่รักข้า ท่านได้ทายปริศนาแก่ชาวเมืองของข้า และท่านก็ไม่แก้ปริศนาให้ข้าฟัง” และท่านพูดกับเธอว่า “ดูเถิด ข้ายังไม่แก้ปริศนาให้บิดามารดาของข้าฟังเลย และข้าจะแก้ปริศนาให้เจ้าฟังได้อย่างไร”
14:17 และนางร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าท่านตลอดเจ็ดวัน ซึ่งเป็นวันเลี้ยงของเขาทั้งสองนั้น และต่อมาในวันที่เจ็ด ท่านได้แก้ปริศนาให้เธอฟัง เพราะเธอรบกวนท่านมากนัก และเธอก็แก้ปริศนาให้ชาวเมืองของเธอฟัง
14:18 และในวันที่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตก ชาวเมืองจึงพูดกับท่านว่า “มีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้ง และมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโต” และท่านได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าพวกท่านไม่เอาวัวสาวของข้าพเจ้าช่วยไถ ท่านทั้งหลายคงจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าไม่ได้”

แซมสันแก้แค้นคนฟีลิสเตีย
14:19 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสวมทับอยู่บนแซมสัน และท่านจึงลงไปที่อัชเคโลน และได้ฆ่าชาวเมืองนั้นสามสิบคน และริบเอาสิ่งของของเขาทั้งหลาย และมอบเสื้อผ้าให้แก่คนเหล่านั้นที่แก้ปริศนา และท่านโกรธมาก และท่านได้กลับไปบ้านบิดาของท่าน
14:20 แต่ภรรยาของแซมสันนั้นเขาก็ยกให้แก่เพื่อนของท่าน ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั้นเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope