กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนอิสราเอลสู้รบกับคนเผ่าเบนยามิน
20:1 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา ทั้งแผ่นดินแห่งกิเลอาดได้ออกมา ชุมนุมชนนั้นได้ประชุมเป็นใจเดียวกันต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสเปห์
20:2 และพวกผู้ใหญ่ของประชากรทั้งสิ้น คือของเผ่าคนอิสราเอลทั้งหมด ได้เข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชากรของพระเจ้า มีทหารราบที่ถือดาบสี่แสนคน
20:3 (ครั้งนั้นคนเบนยามินได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลได้ขึ้นไปยังมิสเปห์) แล้วชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกข้าพเจ้าทั้งหลายว่า เรื่องชั่วนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรกัน”
20:4 และคนเลวีซึ่งเป็นสามีของหญิงผู้ที่ถูกฆ่านั้นตอบและกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาห์ซึ่งเป็นของคนเบนยามิน คือตัวข้าพเจ้าและภรรยาน้อยของข้าพเจ้า เพื่อจะพักค้างคืนที่นั่น
20:5 และพวกผู้ชายในเมืองกิเบอาห์ก็ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้า และในเวลากลางคืนได้ล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่ และหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย และเขาทั้งหลายได้ข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้า จนนางเสียชีวิต
20:6 และข้าพเจ้าได้เอาศพภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามา และหั่นศพนั้นออกเป็นชิ้น ๆ และส่งแต่ละชิ้นนั้นไปทั่วแผ่นดินที่เป็นมรดกของอิสราเอล เพราะพวกเขาได้กระทำการลามกและความโง่เขลาในอิสราเอล
20:7 ดูเถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้น จงให้คำปรึกษาและคำแนะนำของพวกท่าน ณ ที่นี่เถิด”
20:8 และประชากรทุกคนได้ลุกขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกันว่า “เราทั้งหลายจะไม่กลับไปยังเต็นท์ของตน ทั้งพวกเราจะไม่กลับไปยังบ้านของตน
20:9 แต่บัดนี้เราทั้งหลายจะกระทำกับเมืองกิเบอาห์ดังนี้ พวกเราจะจับสลากยกขึ้นไปสู้รบกับเมืองนั้น
20:10 และเราทั้งหลายจะเลือกจากทั่วทุกเผ่าแห่งคนอิสราเอล ร้อยละสิบคน พันละหนึ่งร้อยคน หมื่นละหนึ่งพันคน ให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชากร เพื่อเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน เขาทั้งหลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่งพวกเขาได้กระทำขึ้นในอิสราเอล”
20:11 ดังนั้น คนอิสราเอลทั้งปวงก็รวมกันเข้ายกไปต่อสู้กับนครนั้น ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
20:12 และเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลได้ส่งคนไปทั่วเผ่าคนเบนยามิน กล่าวว่า “ความชั่วซึ่งเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกท่านนั้นเป็นอย่างไรกัน
20:13 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงมอบพวกผู้ชายลูกแห่งเบลีอัล ซึ่งอยู่ในเมืองกิเบอาห์ มาให้เราทั้งหลายประหารชีวิตของพวกเขาเสีย และกำจัดความชั่วร้ายเสียจากคนอิสราเอล” แต่คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงของชนชาติอิสราเอลพี่น้องของตน
20:14 แต่คนเบนยามินก็รวมกันเข้าจากนครต่าง ๆ มายังกิเบอาห์ เพื่อยกไปสู่รบกับชนชาติอิสราเอล
20:15 และในคราวนั้นคนเบนยามินนับจำนวนทหารที่ถือดาบออกจากนครต่าง ๆ ได้สองหมื่นหกพันคน นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซึ่งนับทหารที่คัดเลือกแล้วได้เจ็ดร้อยคน
20:16 ในท่ามกลางจำนวนทหารทั้งหมดนี้มีคนที่คัดเลือกแล้วเจ็ดร้อยคนถนัดมือซ้าย ทุกคนเอาสลิงเหวี่ยงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้อย่างไม่ผิดพลาดเลย
20:17 และจำนวนคนอิสราเอลที่ถือดาบ ไม่นับคนเบนยามิน ได้สี่แสนคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารทุกคน
20:18 และชนชาติอิสราเอลก็ลุกขึ้น และขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทูลขอคำปรึกษาจากพระเจ้าว่า “ผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อน” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คนยูดาห์จะขึ้นไปก่อน”
20:19 และรุ่งเช้าชนชาติอิสราเอลก็ลุกขึ้น และตั้งค่ายประชิดเมืองกิเบอาห์
20:20 และคนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้พวกเขาที่เมืองกิเบอาห์
20:21 และในวันนั้นคนเบนยามินได้ออกมาจากเมืองกิเบอาห์ และทำลายคนอิสราเอลให้ล้มตายสองหมื่นสองพันคน
20:22 และพลไพร่คือผู้ชายคนอิสราเอลได้หนุนใจกัน และวางกำลังพลเรียงรายอีกครั้ง ในที่ซึ่งพวกเขาวางกำลังพลเรียงรายในวันแรกนั้น
20:23 (และชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น และทูลขอคำปรึกษาจากพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือ” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงขึ้นไปสู้รบกับเขา”)
20:24 และวันที่สองชนชาติอิสราเอลได้ยกเข้าประชิดคนเบนยามิน
20:25 และวันที่สองนั้นคนเบนยามินได้ยกออกไปจากเมืองกิเบอาห์ต่อสู้กับเขาทั้งหลาย และทำลายชนชาติอิสราเอลให้ล้มตายอีกหนึ่งหมื่นแปดพันคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารที่ถือดาบ
20:26 แล้วบรรดาชนชาติอิสราเอล และพลไพร่ทั้งสิ้นได้ขึ้นไป และมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้าร้องไห้คร่ำครวญ และนั่งเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น และวันนั้นได้อดอาหารจนถึงเวลาเย็น ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
20:27 และชนชาติอิสราเอลได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัยนั้น หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่น
20:28 และในสมัยนั้นฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาโรน ก็ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้น) ได้ทูลว่า “ข้าพระองค์ยังต้องเข้าสู้รบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือ หรือข้าพระองค์ควรจะยุติเสีย” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงยกขึ้นไป เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย”
20:29 และคนอิสราเอลได้วางพลซุ่มคอยไว้รอบเมืองกิเบอาห์
20:30 และวันที่สามชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามิน และวางกำลังพลเรียงรายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน
20:31 และคนเบนยามินก็ยกออกมาสู้รบกับพลไพร่ และถูกลวงให้ห่างออกไปจากตัวเมือง และพวกเขาก็เริ่มสังหารพลไพร่และฆ่าเสียอย่างคราวก่อน คือตามถนนหลวงซึ่งสายหนึ่งขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้า และอีกสายหนึ่งไปยังเมืองกิเบอาห์ในทุ่งนา คนอิสราเอลล้มตายประมาณสามสิบคน
20:32 และคนเบนยามินกล่าวว่า “พวกเขาแพ้เราทั้งหลายอย่างคราวก่อน” แต่ชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “ให้เราทั้งหลายถอยร่นไป และนำพวกเขาออกห่างจากตัวเมืองไปถึงถนนหลวง”
20:33 และคนอิสราเอลทั้งหมดได้ลุกขึ้นจากสถานที่ของตน และเขาทั้งหลายได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้ที่บาอัลทามาร์ และพลซุ่มคอยของคนอิสราเอลก็ออกจากสถานที่ต่าง ๆ ของตน คือออกจากทุ่งหญ้าแห่งเมืองกิเบอาห์
20:34 และจากบรรดาคนอิสราเอลมีทหารที่คัดเลือกแล้วหนึ่งหมื่นคนรุกเข้าเมืองกิเบอาห์ และการสู้รบกันนั้นก็ดุเดือด แต่พวกเขาไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตนแล้ว
20:35 และพระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล และในวันนั้นชนชาติอิสราเอลทำลายคนเบนยามินเสียสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารที่ถือดาบ
20:36 ดังนั้น คนเบนยามินจึงเห็นว่าเขาทั้งหลายแพ้แล้ว ด้วยว่าคนอิสราเอลทำเป็นล่าถอยต่อคนเบนยามิน เพราะพวกเขาวางใจในพลซุ่มคอยซึ่งพวกเขาได้วางไว้รอบเมืองกิเบอาห์
20:37 และพลซุ่มคอยก็รีบรุกไปยังกิเบอาห์ และพลซุ่มคอยนั้นก็รุกเข้าไป และประหารนครทั้งหมดนั้นเสียด้วยคมดาบ
20:38 คนอิสราเอลและพลซุ่มคอยได้นัดหมายให้อาณัติสัญญาณว่า พวกเขาจะทำให้เกิดเปลวไฟใหญ่พร้อมกับควันให้พลุ่งขึ้นมาจากนคร
20:39 และเมื่อคนอิสราเอลถอยร่นจากการรบ คนเบนยามินได้เริ่มสังหารและฆ่าคนอิสราเอลเสียประมารสามสิบคน ด้วยว่าพวกเขาพูดว่า “เขาทั้งหลายได้ล้มตายต่อหน้าพวกเราเหมือนอย่างในการสู้รบครั้งแรกนั้นแน่แล้ว”
20:40 แต่เมื่อเปลวไฟพร้อมกับเสาควันเริ่มพลุ่งขึ้นมาจากนคร คนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดู และดูเถิด เปลวไฟแห่งนครนั้นก็พลุ่งขึ้นถึงฟ้าสวรรค์
20:41 และเมื่อคนอิสราเอลได้หันกลับอีกครั้ง คนเบนยามินก็ตกตะลึง เพราะเขาทั้งหลายเห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้พวกเขาแล้ว
20:42 เหตุฉะนั้น เขาทั้งหลายได้หันหลังให้คนอิสราเอลหนีเข้าไปทางถิ่นทุรกันดาร แต่การสู้รบนั้นไล่ตามพวกเขาไป และคนอิสราเอลได้ทำลายคนทั้งหลายที่ออกมาจากนครต่าง ๆ ที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา
20:43 ดังนั้น เขาทั้งหลายล้อมคนเบนยามินไว้ทุกด้าน และไล่ติดตามพวกเขาไป และชนะพวกเขาอย่างง่ายดายที่เขตเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้น
20:44 และคนเบนยามินล้มตายหนึ่งหมื่นแปดพันคน บรรดาคนเหล่านั้นเป็นชายฉกรรจ์
20:45 และพวกเขาได้หันกลับและหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารจนถึงศิลาแห่งริมโมน และเขาทั้งหลายได้ประหารพวกเขาเสียตามถนนหลวงห้าพันคน และไล่ติดตามพวกเขาอย่างกระชั้นชิดไปถึงกิโดม และประหารพวกเขาเสียสองพันคน
20:46 ดังนั้น บรรดาคนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั้น เป็นทหารที่ถือดาบสองหมื่นห้าพันคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นชายฉกรรจ์
20:47 แต่ทหารหกร้อยคนได้หันกลับและหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมน และอาศัยอยู่ที่ศิลาริมโมนเป็นเวลาสี่เดือน
20:48 และคนอิสราเอลก็หันไปสู้รบกับคนเบนยามินอีก และได้ประหารพวกเขาเสียด้วยคมดาบ ทั้งชาวเมืองของนครต่าง ๆ และฝูงสัตว์และบรรดาสิ่งของที่พวกเขาพบ เช่นเดียวกันบรรดานครที่เขาทั้งหลายพบ พวกเขาก็เอาไฟเผาเสียทั้งหมด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope