กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

นางรูธ 3

[1] [2] [3] [4]

นาโอมีวางแผนให้รูธสมรสกับโบอาส
3:1 แล้วนาโอมีแม่สามีของนางพูดกับนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย แม่จะหาที่พักพิงให้ลูก เพื่อลูกจะได้มีความสุขไม่ควรหรือ
3:2 และโบอาสผู้ที่ลูกไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้น เป็นญาติของเรามิใช่หรือ ดูเถิด คืนวันนี้เขาจะซัดข้าวบาร์เลย์ที่ลานนวดข้าว
3:3 ฉะนั้น ลูกจงอาบน้ำ และทาน้ำมันที่ตัวลูก และสวมเครื่องแต่งกายของลูก และลูกจงลงไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้เขาเห็นลูก จนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว
3:4 และต่อมา เมื่อเขานอนลงแล้ว ลูกจงสังเกตสถานที่ที่เขาจะนอนลงนั้นไว้ให้ดี และลูกจงเข้าไป และเปิดผ้าคลุมเท้าของเขาขึ้น และลูกจงนอนลง และเขาจะบอกลูกว่าลูกจะต้องทำประการใด”
3:5 และรูธพูดกับนาโอมีว่า “ทุกสิ่งที่แม่พูดกับลูก ลูกก็จะกระทำตาม”
3:6 และนางได้ลงไปยังลานนวดข้าว และกระทำตามทุกสิ่งที่แม่สามีของนางสั่งให้นางกระทำ
3:7 และเมื่อโบอาสรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว และจิตใจของท่านร่าเริงยินดี ท่านก็ไปนอนลงที่ตอนท้ายของกองข้าวนั้น และนางได้ย่องเข้ามา และเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น แล้วนางก็นอนลง

รูธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติใกล้ชิด
3:8 และต่อมาพอถึงเที่ยงคืน ชายคนนั้นก็ตกใจกลัวและสะดุ้งตัว และดูเถิด มีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของท่าน
3:9 และท่านพูดว่า “เจ้าเป็นใคร” และนางตอบว่า “ข้าพเจ้าคือรูธหญิงคนใช้ของท่าน ขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มหญิงคนใช้ของท่าน เพราะท่านเป็นญาติใกล้ชิด”
3:10 และท่านกล่าวว่า “ลูกสาวของเราเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่เจ้าเถิด เพราะความกรุณาคุณของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งก่อน ด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่ายากจนหรือมั่งมี
3:11 และบัดนี้ ลูกสาวของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย สิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามทุกอย่าง ด้วยว่าบรรดาชาวเมืองแห่งนครของเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นหญิงที่มีคุณความดี
3:12 และบัดนี้ ก็เป็นความจริงด้วยที่เราเป็นญาติใกล้ชิด แต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกว่าเรา
3:13 คืนนี้จงพักอยู่ที่นี่ก่อน และในตอนเช้าพรุ่งนี้ ถ้าผู้นั้นจะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้าก็ดีแล้ว ให้เขาทำหน้าที่ของญาติ แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด แล้วเราจะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้น จงนอนพักเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้า”
3:14 และนางได้นอนพักอยู่ที่เท้าของท่านจนรุ่งเช้า และนางก็ลุกขึ้นก่อนที่คนจะรู้หน้ากันได้ และท่านพูดว่า “อย่าให้ใครรู้ว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว”
3:15 ท่านพูดด้วยว่า “จงเอาผ้าคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นคลี่ออก” และเมื่อนางคลี่ผ้าคลุมนั้นออกแล้ว ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานและวางใส่บ่าให้นาง และนางได้เข้าไปในนคร
3:16 และเมื่อนางมาถึงแม่สามีของนาง แม่สามีพูดว่า “เจ้าเป็นใคร ลูกสาวของแม่หรือเปล่า” และนางได้เล่าตามที่ท่านได้ปฏิบัติกับนางให้แม่สามีฟังทุกอย่าง
3:17 และนางพูดว่า “ท่านให้ข้าวบาร์เลย์หกทะนานนี้แก่ลูก ด้วยว่าท่านได้พูดกับลูกว่า ‘อย่ากลับไปหาแม่สามีของเจ้ามือเปล่าเลย’”
3:18 ดังนั้น แม่สามีพูดว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงนั่งอยู่เฉย ๆ เถิด จนกว่าลูกจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไร เพราะว่าชายผู้นั้นจะไม่หยุดเลยจนกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope