กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ประมุขในสมัยอาณาจักรของซาโลมอน
4:1 ดังนั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น
4:2 และคนเหล่านี้เป็นบรรดาประมุขของพระองค์คือ อาซาริยาห์บุตรชายของศาโดกผู้เป็นปุโรหิต
4:3 เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์บุตรชายทั้งหลายของชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูด เป็นเจ้ากรมสารบรรณ
4:4 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบียาธาร์ เป็นปุโรหิต
4:5 อาซาริยาห์บุตรชายของนาธัน เป็นหัวหน้าข้าหลวง ศาบุดบุตรชายของนาธัน เป็นราชมนตรี และเป็นพระสหายของกษัตริย์
4:6 อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และอาโดนีรัมบุตรชายของอับดา เป็นผู้ควบคุมคนที่ทำงานโยธา

ข้าหลวงผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับราชสำนัก
4:7 และซาโลมอนทรงมีข้าหลวงสิบสองคนอยู่เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น เป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์และสำหรับราชสำนักของพระองค์ ข้าหลวงแต่ละคนจัดหาเสบียงอาหารตามกำหนดเดือนของตนในหนึ่งปี
4:8 และต่อไปนี้เป็นชื่อของเขาทั้งหลายคือ บุตรชายของเฮอร์ ประจำอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
4:9 บุตรชายของเดเคอร์ ประจำอยู่ในมาคาส ชาอัลบิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานัน
4:10 บุตรชายของเฮเสด ประจำอยู่ในอารุบโบท โสโคห์และแผ่นดินแห่งเฮเฟอร์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับเขา
4:11 บุตรชายของอาบีนาดับ ประจำอยู่ในบริเวณโดร์ทั้งหมด เขามีทาฟัทราชธิดาของซาโลมอนเป็นภรรยา
4:12 บาอานาบุตรชายของอาหิลูด ทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทั้งหมด ซึ่งอยู่ข้างศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอลขึ้นอยู่กับเขา ตั้งแต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงสถานที่ฟากข้างโน้นของโยกเนอัม
4:13 บุตรชายของเกเบอร์ ประจำอยู่ในราโมทกิเลอาด เมืองทั้งหลายของยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ซึ่งอยู่ในกิเลอาดขึ้นอยู่กับเขา ดินแดนแห่งอาร์โกบซึ่งอยู่ในบาชาน นครใหญ่หกสิบนครซึ่งมีกำแพงเมืองและดาลทองเหลืองขึ้นอยู่กับเขาด้วย
4:14 อาหินาดับบุตรชายของอิดโด ประจำอยู่ในมาหะนาอิม
4:15 อาหิมาอัส ประจำอยู่ในนัฟทาลี เขามีบาเสมัทราชธิดาของซาโลมอนเป็นภรรยาด้วย
4:16 บาอานาห์บุตรชายของหุชัย ประจำอยู่ในอาเชอร์และเบอาโลท
4:17 เยโฮชาฟัทบุตรชายของปารูอาห์ ประจำอยู่ในอิสสาคาร์
4:18 ชิเมอีบุตรชายของเอลาห์ ประจำอยู่ในเบนยามิน
4:19 เกเบอร์บุตรชายของอุรี ประจำอยู่ในแผ่นดินแห่งกิเลอาด ในแผ่นดินของสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์และของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน และท่านเป็นข้าหลวงคนเดียวที่ประจำอยู่ในแผ่นดินนั้น
4:20 คนยูดาห์และคนอิสราเอลนั้นมีจำนวนมากมายดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล กำลังกิน ดื่มและมีจิตใจเบิกบาน
4:21 และซาโลมอนทรงครอบครองเหนือราชอาณาจักรทั้งสิ้น ตั้งแต่แม่น้ำไปจนถึงแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดนของอียิปต์ เขาทั้งหลายถวายเครื่องบรรณาการ และปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเวลาแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์
4:22 และเสบียงอาหารสำหรับซาโลมอนในวันหนึ่งนั้น คือแป้งละเอียดสามสิบโคระและแป้งบดหกสิบโคระ
4:23 วัวตัวผู้ขุนสิบตัว วัวตัวผู้จากทุ่งหญ้ายี่สิบตัว และแกะหนึ่งร้อยตัว นอกจากนี้มีกวาง ละมั่ง เก้งและไก่อ้วน
4:24 เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือดินแดนทั้งสิ้นฟากแม่น้ำข้างนี้ ตั้งแต่ทิฟสาห์ถึงอาซาห์ และทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ และพระองค์ทรงมีสันติภาพอยู่รอบพระองค์ทุก ๆ ด้าน
4:25 คนยูดาห์และคนอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนได้นั่งอยู่ใต้เถาองุ่นของตนและใต้ต้นมะเดื่อของตน ตั้งแต่เมืองดานกระทั่งถึงเมืองเบเออร์เชบา ตลอดวันเวลาของซาโลมอน
4:26 และซาโลมอนมีคอกม้าสี่หมื่นคอกสำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน
4:27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั้นได้จัดเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์ซาโลมอน และสำหรับทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ละคนได้ส่งของตามเดือนของตน เขาทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย
4:28 ทั้งข้าวบาร์เลย์และฟางข้าวสำหรับม้าและม้าอาชาไนยด้วย เขาทั้งหลายนำมายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั้นตามที่ได้มีคำกำชับแก่ทุกคน

พระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน
4:29 และพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างมากมาย ทั้งพระทัยอันกว้างขวางดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล
4:30 และสติปัญญาของซาโลมอนล้ำเลิศกว่าสติปัญญาทั้งสิ้นของชาวตะวันออก และล้ำเลิศกว่าบรรดาสติปัญญาของอียิปต์
4:31 เพราะพระองค์ทรงมีสติปัญญามากกว่าคนอื่นทุกคน ทรงฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์ เฮมาน คาลโคล์และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปในทุกประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบนั้น
4:32 และพระองค์ทรงกล่าวคำสุภาษิตสามพันข้อ และบทเพลงของพระองค์มีหนึ่งพันห้าบท
4:33 และพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนซีดาร์ซึ่งอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุสบซึ่งงอกออกมาจากกำแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วย ทั้งบรรดานก สัตว์เลื้อยคลานและปลาทั้งหลาย
4:34 และคนทั้งปวงมาจากชนชาติทั้งหลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน คือจากบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope