กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง
7:1 แต่ซาโลมอนทรงก่อสร้างพระราชวังของพระองค์เป็นเวลาสิบสามปี และพระองค์ทรงทำให้พระราชวังของพระองค์สำเร็จทั้งสิ้น
7:2 พระองค์ทรงก่อสร้างพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน ยาวหนึ่งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอกและสูงสามสิบศอก อยู่บนเสาไม้สนซีดาร์สี่แถว มีคานไม้สนซีดาร์อยู่บนเสาเหล่านั้น
7:3 และมีไม้สนซีดาร์อยู่ข้างบนคานเหล่านั้น ซึ่งอยู่บนเสาสี่สิบห้าต้น แถวละสิบห้าต้น
7:4 และมีหน้าต่างอยู่สามแถว และหน้าต่างทั้งสามแถวนั้นอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างอีกข้างหนึ่ง
7:5 และประตูกับหน้าต่างทุกบานเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และหน้าต่างทั้งสามแถวนั้นอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างอีกข้างหนึ่ง
7:6 และพระองค์ทรงก่อสร้างระเบียงเสาหาน ยาวห้าสิบศอกและกว้างสามสิบศอก และมีมุขอยู่ข้างหน้าระเบียงเสาหาน และมีเสาหานอีกหลายต้นกับคานแน่นหนาอยู่ข้างหน้าระเบียงเสาหาน
7:7 ดังนั้น พระองค์ทรงก่อสร้างท้องพระโรงสำหรับบัลลังก์ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงให้คำพิพากษา คือท้องพระโรงแห่งการวินิจฉัย และตลอดทั่วท้องพระโรงนั้นบุด้วยไม้สนซีดาร์จากข้างนี้ไปถึงอีกข้างหนึ่ง
7:8 และพระราชวังของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่นั้นมีลานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในท้องพระโรง ซึ่งกระทำด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรงนี้สำหรับราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่งพระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสี
7:9 ทั้งสิ้นเหล่านี้ทำด้วยก้อนหินที่มีราคามาก สกัดตามขนาดของก้อนหินที่กำหนดไว้ ใช้เลื่อย เลื่อยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตั้งแต่รากฐานถึงยอดผนัง และเช่นเดียวกันตั้งแต่ด้านนอกจนถึงลานใหญ่
7:10 และรากฐานนั้นทำด้วยก้อนหินที่มีราคามาก เป็นก้อนหินใหญ่ เป็นก้อนหินขนาดสิบศอกและก้อนหินขนาดแปดศอก
7:11 และส่วนบนมีก้อนหินที่มีราคามาก สกัดตามขนาดของก้อนหินที่กำหนดไว้ และมีไม้สนซีดาร์
7:12 และล้อมรอบลานใหญ่มีหินสกัดทับกันเป็นสามชั้น และทับด้วยไม้สนซีดาร์อีกชั้นหนึ่ง ตามแบบที่เคยใช้สำหรับลานชั้นในแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับท้องพระโรงของพระราชวัง

ซาโลมอนทรงตกแต่งพระวิหาร
7:13 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งคนไปนำฮีรามมาจากเมืองไทระ
7:14 เขาเป็นบุตรชายของหญิงม่ายเผ่านัฟทาลี และบิดาของเขาเป็นชายชาวเมืองไทระ เป็นช่างทองเหลือง และเขาประกอบด้วยสติปัญญา ความเข้าใจ และฝีมือในงานทองเหลืองทุกอย่าง เขามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนและทำงานทั้งสิ้นของพระองค์
7:15 ด้วยว่าเขาได้หล่อเสาหานทองเหลืองสองต้น แต่ละเสาสูงสิบแปดศอก และวัดขนาดเส้นรอบแต่ละเสาได้สิบสองศอก
7:16 และเขาหล่อทองเหลืองรูปบัวคว่ำสองอัน เพื่อจะวางไว้บนยอดเสาหาน ความสูงของบัวคว่ำอันหนึ่งคือห้าศอก และความสูงของบัวคว่ำอีกอันหนึ่งคือห้าศอก
7:17 และมีตาข่ายลายเส้นสี่เหลี่ยมและมีพู่มาลาสำหรับบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน เจ็ดอันสำหรับบัวคว่ำอันหนึ่ง และเจ็ดอันสำหรับบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง
7:18 และเขาทำเสาหานนั้น และมีลูกทับทิมสองแถวล้อมรอบอยู่บนตาข่ายอันหนึ่งนั้น เพื่อคลุมบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน และเขาทำเช่นเดียวกันสำหรับบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง
7:19 และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหานที่อยู่ในมุขนั้นมีรูปดอกลิลลี่ ขนาดสี่ศอก
7:20 และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหานสองต้นนั้นมีลูกทับทิมอยู่ด้านบนด้วย ซึ่งติดกับคิ้วที่อยู่ถัดตาข่าย และมีลูกทับทิมสองร้อยลูกล้อมรอบเป็นแถวอยู่บนบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง
7:21 และเขาตั้งเสาหานทั้งสองต้นไว้ที่มุขพระวิหาร และเขาตั้งเสาไว้ข้างขวาเรียกชื่อเสานั้นว่ายาคีน และเขาตั้งเสาไว้ข้างซ้ายเรียกชื่อเสานั้นว่าโบอาส
7:22 และข้างบนยอดเสาหานนั้นมีรูปดอกลิลลี่ งานของเสาหานนั้นก็สำเร็จดังนี้แหละ
7:23 และเขาได้หล่อขันสาครเป็นทรงกลม วัดจากขอบด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก
7:24 และใต้ขอบโดยรอบมีรูปดอกตูม ในระยะหนึ่งศอกมีรูปดอกตูมสิบรูป อยู่รอบขันสาคร ดอกตูมหล่อเป็นสองแถวพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร
7:25 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัว หันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทางทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามตัว และขันสาครวางอยู่บนวัวเหล่านั้น และส่วนหลังทั้งหมดของวัวอยู่ด้านใน
7:26 และขันสาครนั้นหนาหนึ่งฝ่ามือ และที่ขอบขันสาครทำเหมือนอย่างขอบของถ้วย เป็นรูปดอกลิลลี่ ขันสาครนั้นบรรจุได้สองพันบัท
7:27 และเขาทำแท่นรองรับทองเหลืองสิบอัน แท่นรองรับอันหนึ่งยาวสี่ศอก กว้างสี่ศอก และสูงสามศอก
7:28 และเขาสร้างแท่นรองรับตามอย่างนี้คือ แท่นรองรับเหล่านี้มีแผง และแผงเหล่านี้อยู่ระหว่างกรอบ
7:29 และบนแผงที่อยู่ระหว่างกรอบนั้นมีรูปสิงโต วัว และเครูบ และมีแท่นรองรับอยู่ข้างบนกรอบนั้น และใต้รูปสิงโตและวัวสลักลวดลายอย่างประณีต
7:30 และแท่นรองรับทุกแท่นมีล้อทองเหลืองสี่ล้อ และมีเพลาทองเหลือง และที่มุมทั้งสี่มีบ่ารองรับ ใต้อ่างมีบ่าที่หลอมไว้รองรับ อยู่ข้าง ๆ ลวดลายทุกอัน
7:31 และมีช่องเปิดอยู่ภายในบัวคว่ำ สูงหนึ่งศอก แต่ช่องเปิดนั้นเป็นวงกลมเหมือนกันกับที่ทำแท่นรองรับ กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และตรงช่องเปิดมีลายสลักบนแผง แผงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่กลม
7:32 และใต้แผงนั้นมีล้อสี่ล้อ และเพลาล้อนั้นก็ติดอยู่กับแท่นรองรับ และความสูงของล้อแต่ละล้อคือหนึ่งศอกครึ่ง
7:33 และได้ทำล้อนั้นเหมือนกันกับที่ทำล้อรถม้าศึก ทั้งเพลา ดุมล้อ ขอบล้อ และซี่ล้อ ทั้งหมดก็หลอมไว้แล้ว
7:34 และแท่นรองรับแต่ละแท่นมีบ่ารองรับอยู่ที่มุมทั้งสี่ และบ่ารองรับนี้หลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นรองรับ
7:35 และด้านบนของแท่นรองรับมีปลอกทรงกลมสูงครึ่งศอก และด้านบนของแท่นรองรับนั้นมีกรอบและแผงติดกันเป็นอันเดียวกับแท่นรองรับ
7:36 ด้วยว่าที่พื้นกรอบและแผง เขาสลักเป็นรูปเครูบ สิงโต และต้นอินทผลัม ตามขนาดของพื้นที่แต่ละส่วน และมีลวดลายอยู่โดยรอบ
7:37 เขาได้ทำแท่นรองรับสิบแท่นตามแบบนี้ หล่อเหมือนกันหมดทุกแท่น มีขนาดเท่ากันและรูปทรงเดียวกัน
7:38 แล้วเขาทำอ่างทองเหลืองสิบใบ อ่างใบหนึ่งบรรจุได้สี่สิบบัท และอ่างแต่ละใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่ศอก และตั้งอ่างแต่ละใบไว้บนแท่นรองรับสิบแท่น
7:39 และเขาวางแท่นรองรับนั้นไว้ทางด้านขวาของพระนิเวศน์ห้าแท่น และทางด้านซ้ายของพระนิเวศน์ห้าแท่น และเขาวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาของพระนิเวศน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
7:40 และฮีรามได้ทำอ่าง พลั่วและชามอ่าง ดังนั้นฮีรามก็เสร็จงานทั้งสิ้นซึ่งเขาต้องกระทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
7:41 เสาหานสองต้น และคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน และตาข่ายสองอัน เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน
7:42 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองอัน ตาข่ายอันหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหาน
7:43 และแท่นรองรับสิบแท่น กับอ่างสิบใบซึ่งอยู่บนแท่นรองรับนั้น
7:44 และขันสาครหนึ่งใบ และวัวสิบสองตัวที่อยู่ใต้ขันสาคร
7:45 และหม้อ พลั่ว กับชามอ่าง และภาชนะทั้งสิ้นเหล่านี้ ซึ่งฮีรามได้ทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เป็นของที่ทำด้วยทองเหลืองขัดเงา
7:46 กษัตริย์ทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในดินเหนียว ณ ที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทและศาเรธาน
7:47 และซาโลมอนไม่ได้ชั่งภาชนะทั้งหมดเหล่านี้ เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก จึงไม่ทราบน้ำหนักของทองเหลือง
7:48 และซาโลมอนได้ทรงกระทำภาชนะทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือแท่นบูชาทองคำ และโต๊ะทองคำซึ่งมีขนมปังหน้าพระพักตร์วางอยู่ข้างบน
7:49 และคันประทีปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์อยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด ทางด้านขวาห้าอัน ทางด้านซ้ายห้าอัน พร้อมกับดอกไม้ ตะเกียง และกรรไกรตัดไส้ตะเกียงทำด้วยทองคำ
7:50 และชาม กรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง ช้อน และกระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และบานพับทำด้วยทองคำสำหรับประตูส่วนชั้นในของพระนิเวศน์ คือที่บริสุทธิ์ที่สุด และสำหรับประตูห้องโถงของพระวิหาร
7:51 บรรดากิจการซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็ได้สำเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้เข้ามา คือเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และภาชนะต่าง ๆ และพระองค์ทรงเก็บไว้ในคลังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope