กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

เอลียาห์พยากรณ์ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
17:1 และเอลียาห์ชาวทิชบีผู้เป็นชาวเมืองกิเลอาด ได้ทูลอาหับว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านี้ นอกจากตามคำของข้าพระองค์”

นกกาเลี้ยงเอลียาห์
17:2 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า
17:3 “เจ้าจงออกไปจากที่นี่และเจ้าจงหันไปทางทิศตะวันออก และซ่อนตัวอยู่ข้างลำธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้
17:4 และต่อมา เจ้าจะดื่มน้ำจากลำธาร และเราได้บัญชานกกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่น”
17:5 ดังนั้น ท่านจึงไปและกระทำตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ด้วยว่าท่านไปและอาศัยอยู่ข้างลำธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้
17:6 และนกกาได้นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้า และนำขนมปังและเนื้อมาในเวลาเย็น และท่านได้ดื่มน้ำจากลำธาร
17:7 และต่อมาหลังจากผ่านไปสักพัก ลำธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน

หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์
17:8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า
17:9 “เจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัทเถิด ซึ่งขึ้นแก่เมืองไซดอน และอาศัยอยู่ที่นั่น ดูเถิด เราได้บัญชาหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้า”
17:10 ดังนั้น ท่านจึงลุกขึ้นและไปยังเมืองศาเรฟัท และเมื่อท่านมาถึงประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนนั้นกำลังเก็บฟืนอยู่ที่นั่น และท่านได้เรียกนาง และพูดว่า “ข้าขอร้องเจ้า ขอน้ำเล็กน้อยใส่ภาชนะมาให้ข้า เพื่อข้าจะได้ดื่มน้ำ”
17:11 และขณะเมื่อนางกำลังไปเอาน้ำมา ท่านได้เรียกนางและพูดว่า “ข้าขอร้องเจ้า ขอนำอาหารใส่มือของเจ้ามาให้ข้าสักหน่อยหนึ่ง”
17:12 และนางพูดว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ดิฉันไม่มีขนมที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งบดสักกำมือหนึ่งในหม้อ และน้ำมันเล็กน้อยในไห และดูเถิด ดิฉันกำลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อดิฉันจะเข้าไปและทำอาหารสำหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉัน เพื่อเราทั้งสองจะได้กินและจะตาย”
17:13 และเอลียาห์พูดกับนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทำตามที่เจ้าพูดเถิด แต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ข้าก่อน และเอามาให้ข้า และภายหลังจงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้า
17:14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘แป้งบดในหม้อนั้นจะไม่หมด ทั้งน้ำมันในไหนั้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลงมายังพื้นดิน’”
17:15 และนางได้ไปกระทำตามคำกล่าวของเอลียาห์ และนาง ตัวท่านและครอบครัวของนางก็รับประทานอยู่หลายวัน
17:16 และแป้งบดในหม้อก็ไม่หมด ทั้งน้ำมันในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลียาห์

บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
17:17 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ บุตรชายของหญิงคนนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วย และอาการป่วยของเขานั้นก็สาหัส จนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่ในเขาแล้ว
17:18 และนางได้พูดกับเอลียาห์ว่า “โอ ท่านคนของพระเจ้า ดิฉันมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาดิฉันเพื่อฟื้นให้ทรงระลึกถึงความผิดบาปของดิฉัน และกระทำให้บุตรชายของดิฉันตายหรือ”
17:19 และท่านพูดกับนางว่า “เอาบุตรชายของเจ้ามาให้ข้าเถิด” และท่านได้นำเขาไปจากอกของนาง และอุ้มเขาขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านอาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเอง
17:20 และท่านร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาถึงหญิงม่ายนี้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยเช่นกันหรือ โดยที่ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย”
17:21 และท่านได้เหยียดตัวลงทับเด็กนั้นสามครั้ง และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอให้จิตใจของเด็กคนนี้กลับเข้ามาในตัวเขาอีก”
17:22 และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเสียงของเอลียาห์ และจิตใจของเด็กนั้นกลับเข้ามาในตัวเขาอีก และเขาก็ฟื้นขึ้น
17:23 และเอลียาห์ได้อุ้มเด็กนั้น และนำเขาลงมาจากห้องชั้นบนเข้าไปในบ้าน และมอบเขาให้แก่มารดาของเด็ก และเอลียาห์พูดว่า “ดูเถิด บุตรชายของเจ้ายังมีชีวิตอยู่”
17:24 และหญิงนั้นพูดกับเอลียาห์ว่า “บัดนี้ เพราะเหตุการณ์นี้ดิฉันทราบแล้วว่า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในปากของท่านเป็นความจริง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope