กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

เมื่อเอลียาห์หมดกำลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน
19:1 และอาหับได้บอกเยเซเบลเกี่ยวกับกิจการทั้งสิ้นที่เอลียาห์ได้กระทำ และเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้พยากรณ์ทั้งหมดเสียด้วยดาบ
19:2 แล้วเยเซเบลได้ส่งผู้สื่อสารไปหาเอลียาห์ ตรัสว่า “ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้ เราไม่ได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เป็นเหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ให้พระทั้งหลายกระทำต่อเรา และให้หนักยิ่งกว่าด้วย”
19:3 และเมื่อท่านเห็นดังนั้นแล้ว ท่านได้ลุกขึ้นและหนีไปเอาชีวิตของตนรอด และมาถึงเมืองเบเออร์เชบาซึ่งเป็นของประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น
19:4 แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่ง และมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์ และท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสีย และทูลว่า “พอกันที โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์”
19:5 และขณะที่ท่านนอนลงและหลับอยู่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์ ดูเถิด มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่าน และพูดกับท่านว่า “ลุกขึ้นรับประทานเถิด”
19:6 และท่านมองดู และดูเถิด มีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำใบหนึ่งตรงที่ศีรษะของท่าน และท่านได้รับประทานและดื่ม และท่านนอนลงอีก
19:7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้มาอีกเป็นครั้งที่สอง และถูกต้องท่าน และพูดว่า “ลุกขึ้นรับประทานเถิด เพราะว่าทางเดินนั้นเกินกำลังของท่าน”

พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทำงานใหม่
19:8 และท่านได้ลุกขึ้นรับประทานและดื่ม และเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้นเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
19:9 และที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่ง และเข้าพักอยู่ในถ้ำนั้น และดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”
19:10 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนัก เพราะชนชาติอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ และตัวข้าพระองค์ คือข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย”
19:11 และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด และยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์” และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขาเหล่านั้น และทำให้หินแตกเป็นก้อน ๆ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์ไม่ได้สถิตในลมนั้น และภายหลังลมก็มีแผ่นดินไหว แต่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงสถิตอยู่ในแผ่นดินไหวนั้น
19:12 และภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงสถิตอยู่ในไฟนั้น และภายหลังไฟก็มีเสียงเบา ๆ
19:13 และต่อมา เมื่อเอลียาห์ได้ยิน ท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าของตนไว้ และออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่าน และตรัสว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”
19:14 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนัก เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ และตัวข้าพระองค์ คือข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย”
19:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ไปเถิด จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารแห่งดามัสกัส และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว จงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย
19:16 และเยฮูบุตรชายของนิมซีนั้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศอิสราเอล และเอลีชาบุตรชายของชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์แทนเจ้า
19:17 และต่อมา ผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ที่รอดจากดาบของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย
19:18 แต่เรายังมีเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกหัวเข่าซึ่งไม่ได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งไม่ได้จุบรูปนั้น”

เอลียาห์เจิมตั้งเอลีชา
19:19 ดังนั้น ท่านได้ออกไปจากที่นั่น และพบเอลีชาบุตรชายของชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวตัวผู้สิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้าเขา และเขาอยู่กับวัวคู่ที่สิบสอง แล้วเอลียาห์ได้ผ่านเขาไปและทิ้งเสื้อคลุมของท่านลงบนเขา
19:20 และเขาได้ละวัวเหล่านั้นและวิ่งตามเอลียาห์ไป และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อน แล้วข้าพเจ้าจะติดตามท่านไป” และท่านได้กล่าวกับเขาว่า “กลับไปเถิด เพราะข้าพเจ้าได้ทำอะไรแก่ท่าน”
19:21 และเอลีชาได้กลับจากติดตามเอลียาห์ และจับวัวคู่หนึ่งและฆ่าพวกมันเสีย และเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัวนั้น และให้แก่ประชากรและพวกเขาได้รับประทาน แล้วเอลีชาได้ลุกขึ้นและตามเอลียาห์ไป และปรนนิบัติท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope